Bir Milleti Değiştiriyorlar

Allah’ın Boyası ile Boyanmak:

“Allah’ın boyasıyla boyandık. Boyaca O’ndan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız O’na kulluk ederiz” (deyin).”Bakara:138

Toplumumuz uzun zamandır çok yönlü saldırılarla karşı karşıyadır. Bu bilinçli saldırılar toplumu şaşkınlık içinde bırakmaktadır. Çılgınca büyütülmeye çalışılan bir kin ve inançsızlık var. Sahibinin elindeki bir köpeğin heva ve hevesinin peşinde koştuğu gibi ipi kim çekiyorsa onun peşinde koşan topluluklar var.

Ülke Bu Saldırıları Atlatamaz ise:

Tüm Gözlerin üstümüze çevrildiği, içte ve dışta ihtiraslı saldırılara maruz kalan bir ülkemiz var. Bu saldırılardan kendi lehlerinde bir netice alırlarsa, ülkeyi yıkım ve büyük hasarlar beklemektedir. Bu durum vatanın işleri ile ilgilenen vatanperverlerin ittifak ettiği bir husustur. Artık  her yerde insanlar bu konuları konuşuyorlar. İşçiler fabrikalarında, vatandaş çay ocağında, şoförler arabalarında, hatta sokakta  herhangi bir vatandaşa bu konular hakkında soru sorsanız, size çok şeyler anlatabilir.

Yurt İçindeki İşbirlikçiler Kimlerdir:

Ülkemizde bir kesim var ki başını kuma sokarak tehlikeden kurtulacağına inanan deve kuşu gibiler, Bu zümrenin yanında, laik ve seküler bir yapı var. Lozan antlaşması ile içimizde kalan türk vatandaşı kimliği verilenlerle birlikte bilinç kaybı yaşamış bir nesil var. Bunlar kendi öz değerlerini ve  toplumlarını küçümsedikleri gibi, onları cahil olarak görmektedirler. Sokakta, metroda yer herde inançlı insanlara saldırmayı kendileri emanet edileni koruma adına ve kendi inançsızlıklarını saklama adına yapmaktadırlar.

Toplumumuz insanı kutuplaşma ve çatışma ortamında yaşam mücadelesi vermekte, ahlaki erdem yerini hayasız bir yapıya bırakıyor. Peki bize ne oluyor sorusunu sormamız gerekmiyormu?

Diyanet İşleri Başkanlığının Anketi Üzerine:

Diyanet işleri başkanlığı “ Türkiye’de Dini Hayat Araştırması” anketini tamamlandı. Buna göre nüfusunun yüzde 99,2’si Müslüman, Sadece yüzde 0,4’ü İslam dışındaki diğer dinlere mensup olduğunu ya da herhangi bir dine mensup olmadıklarını ifade etti.

İslam dinine mensup olanların yüzde 77,5’i Hanefi, yüzde 11,1 Şafi, yüzde 0,1’i Hanbeli, binde 3’ü Maliki ve yüzde 1’i Caferi mezhebine mensup olduklarını söyledi. Hiçbir mezhebe mensup olmayanların oranı yüzde 6,3. Ameli mezhebini bilmeyenlerin oranı ise yüzde 2,4 olarak belirlendi.

Kenttekilerin yüzde 2,6’sı kırsaldakilerin ise yüzde 1,7’si Ameli mezhebini bilmediklerini ifade etti. Türkiye’de nüfusun yarıya yakını vakit namazlarını her zaman kılıyor. Halkın tamamına yakını dini bilgilerini 16 yaş ve öncesinde öğrenirken, Söz konusu kişilerin bilgi sahibi olduğu kaynakların başında ise ailesi ve yakın çevresi geliyor. Yurt genelinde “Sarhoş olmayacak kadar içki içmek günah değildir” ifadesine katılanların oranı yüzde 6,4 olurken bu görüşe katılmayanların oranı yüzde 87,6 olarak belirlendi. Kadınların yüzde 71,6’sı dışarı çıkarken başını örtüyor.

Allah’ın varlığına inanma durumlarına bakıldığında ise “Allah’ın gerçekten var ve bir olduğuna inanıp bundan hiçbir şüphe duymayanların” oranı yüzde 98,7 oldu. Soruya “Bazı şüphelerim olsa da Allah’ın varlığına inanıyorum”, “Bazen Allah’a inanmak bana makul geliyor”, “Allah’ın var olup olmadığından emin olamıyorum” veya “Allah’ın varlığına inanmıyorum” yanıtını verenler ise yüzde 0,8 olarak bildirildi.

Kuran Kurslarında Verilen Bilgilerin Güvenilirliği:

Ülke genelinde “Kur’an’da anlatılanların hepsi doğru ve gerçek olup bütün zamanlarda geçerlidir” önermesine katılanların oranı % 96,5, katılmayanların oranı yüzde 1 oldu. Katılımcıların % 1,6’sı ise fikirlerinin olmadığını kaydetti.

Öldükten sonra yeniden diriltileceği ve yaptıklarının hesabını vereceğini düşünenlerin oranı % 96,2 olarak tespit edildi. Buna inanmayanların oranı ise % 0,9 çıktı.

Melek, cin ve şeytan gibi varlıklara ilişkin kanaatlere bakıldığında bunların gerçek olduğuna inananların oranı % 95,3 oldu.

Batıl İnançlara Karşı Tutum:

Nazardan kurtulmak için kurşun döktürmenin doğru olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,7 yanlış olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 79,3 olarak tespit edildi. Erkeklerde bu inanışı doğru bulanların oranı yüzde 9,6 iken bu rakam kadınlarda yüzde 13,7’ye çıktı.

Bir ihtiyacını türbe ve yatırdan dilemeyi doğru bulmayanların oranı yüzde 85,2 olurken günlük hayatında karar verirken bu tercihinden Allah’ın hoşnut olup olmayacağını her zaman düşündüğünü belirtenlerin oranı yüzde 77,3 olarak belirtildi.

Katılımcıların yüzde 87,1’i çocuklarını İslami hassasiyetlere uygun olarak yetiştirdiğini ifade etti. Misafirlikte kadın ve erkeklerin aynı ortamda bulunmamasını hemen her zaman tercih ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 27,4 olurken ara sıra tercih ettiğini belirtenler yüzde 32,1, hiçbir zaman tercih etmediğini ifade edenlerin oranı 38,5 oldu.

Katılımcıların yüzde 68,9’u eş seçiminde önceliğinin dindarlık olduğunu belirtirken tamamına yakını resmi nikah kıyıldıktan sonra dini nikahın da gerekli olduğunu kaydetti.

Halkımızın Dini Cemaatlere Bakışı:

Halkın yarısı dini grup ve cemaatlerin yararlı olduğunu belirtti. Bu görüşe kısmen katıldığını belirtenlerin oranı yüzde 19 olurken yüzde 16,7’si bu düşünceye katılmadığını kaydetti. Dini grup ve cemaat faaliyetlerini devlet tarafından denetlenmesi gerektiği fikrine ise yüzde 67,5 oranında katılım oldu.

Peki Bu Ankete Cevap Verenler Müslümansa:

Bu anket ne kadar gerçeği yansıtmaktadır sizce, bence gerceği pek yansıtmıyor gibi. Peki bu toplumun %99,2 Müslüman ve inançlı Allaha kulluk ediyorsa şu soruları soralım. Bu toplumda LGBT’liler kimlerin çocukları nasıl oluşumla ortaya çıkma cesaretini buluyorlar, Deistlik nasıl yayıldı, Kuran ve sünnetin ayrılması için yapılan çalışmaları kim destekliyor ve kimler yapıyor, ateistler neden çoğaldı, evlilik dışı ilişkiler, çocuk kaçırma ve tecavüz olayları neden çoğalmakta, uyuşturucu ve alkol satışları trent yapmakta, vatan severlik yerine her şeyini vermeye razı olup vatan sever ve manevi değerleri olan birini görmemek için iffetsizleşenler kimler, gezi olaylarını yapanlar kimin çocukları,  15 temmuz FETÖ  kalkışımını yapanların hepsi yabancı mıydı,bunlar Allahı, kitabını ve resulunu bilmeyenlerden mi seçilmişlerdi,  milli piyade tüfeğini Amerikalılara satarken yakalanan bizim ülkemizde bu eğitim sistemi ile yetişmiş müslüman vatan çocuğu ise bunlar yurt dışından ithal edilen ajanlar mı? Gözlerinizi açın feraset ve basiretle bakın gidiş iyi değil.

Eğitim Sisteminin Yetiştirdiği Yarış Atları:

Toplumuz ahlaki temele dayanan eğitimden geçmemektedir. Kariyer odaklı başarı çıtası ile koşturulan çocuklar yetiştirilmeye çalışılmaktadır durum ortadadır.

“Bir millet kendi kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez.”Rad:11

Sosyal refahı düşünürken, ideolojik yaklaşımlarla yeni bir eğitim sistemi kurulmaya çalışılıyor. Kimse kalplerimizde olanı sormuyor. Sistem yanlış üzerinde kurulu, inatla inançsızlığı ahlaki erdem olarak sunmakta, Dini ve Milli kültürümüz tarihimizden uzak yetiştirme etkinlikleri, cinsiyet eşitliği, yoga dersleri vb.

Neden Müslümanların Çocuklarına İşkence Yapılmaktadır:

Bunun gibi bir çok sıkıntılı durumla müslümanların çocukları karşı karşıya kalmaktadır.  % 99,2 çoğunluğa sahip müslüman bir ülkede dini temellere dayanılmadan eğitime çocuklarımız tabi tutulmaktadır. Müslümanların inançlarının eğitim sisteminde yer bulmaması, dinin dinsiz bir “laiklik” devletle şekillendirilmiş olması büyük bir hata ve felakettir.

Bu sistemle gidilme inadı gösterildiği müddetçe bu topraklarda birlik ve beraberlik tesis etmek eskisi gibi kolay olmayacaktır. O tren kaçmıştır. Nasıl ki bu ordunun içinden vatandaşına kurşun sıkan asker çıktı, yarın Dini, Kültürel ve milli değerlerden uzak yetersiz öğretmenlerin yetiştireceği nesil aynı şeyi yapmanın yolunu bulacaktır.

Tezatlar Ülkesi:

İlk önce tezat oluşturan durumları ortadan kaldırmakla başlamak gerekiyor. %99,2 Müslüman olan Devlet nasıl dinsiz olur. Sizce bu tezat değimlidir?

%99,2 Müslüman olan bu ülkede gezi olaylarını, 15 temmuz kalkışımını, terör faaliyetlerinin olması bir tezat değimlidir?

% 99,2 müslüman olan ülkede her türlü içki, uyuşturucu, hırsızlık, adam öldürme, çocuk öldürmeler vb. nasıl olmaktadır.

Bunları çoğalta biliriz, eğitim ahlaki normlara dayanmadığı müddetçe bu nesil ve ülke kurtulmayacak aksine haini artacak inansız kraktersiz, omurgasız bir nesil ortaya çıkacaktır. Çanakkale size kalan en son miras ve zaferdir. Zaferler sizin için artık mazi olarak tarihte yerini alacaktır. Artık özgür nesil ortadan kalmak üzeredir. Sorumluluk hepimizindir.

“Allah, din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak, din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir.” Mümtehine:8-9

Muhasebe Ve Görev:

Bu vatanın evlatları arasında uzun bir zamandan beri devam eden tatlı hatıralarla doludur. Unutturulan gerçek tarihimizi yalanlardan kurtarma zamanıdır. İslamı savunan milli birliği sağlayan gerçekleri göz ardı etmemek lazımdır. Bizim utanılacak bir tarihimiz yoktur elhamdülillah. Milletimiz misafir sever yardımlaşmayı sever hayır işlerinde koşturur Allah için ne yapılması gerekirse yapmanın gayretinde olur. Gösteriş sevmeyen mütavazi bir millet bu milleti ve gençliği kaybetmek için değil kazanmak için şer odaklarına karşı dur demek vatansever milli ve dini değerlerine sahip çıkan tüm fertlerin görevi olmalıdır.

Onlar vefalı olmalı vatan, tehdit altında, sanayi, teknoloi vb. bir çok konuda ülke bağımlı görüyoruz projeler hep yarım kalıyor motor vermeyince kaporda işe yaramıyor. Sosyal tehlikelere karşı koyacak kalplere ve bedenlere  rahat ve huzur verecek kişiler öne çıkmalıdırlar. Pratiğe dönüştürülmeden konuşturulan dillerin yararı pek yoktur.

Kapalı kulaklar açılmalı, vatandaşa ve onun sıkıntılarına, beklentilerine cevaplar verilmelidir. Devlet başkanından, bakanına, askerinden, polisine, öğretmeninden, imamına, siyasi partilisinden, vakıf ve derneklerine kadar toplumun tüm parçaları unutmayın bu vatan bizim.. Bu çocuklar bizim..

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın