Bir Peygamberin Gördüğü Rüya Ve Hikmeti

Bir Peygamberin Gördüğü Rüyanın Hikmeti

FAKIH diyor ki:

Babam bana bir hikaye anlattı; dedi ki: Gönderilen peygamberlerden bazıları bir rüya görür: bazıları da, gaipten bir ses duyar. Ancak, açıktan bir şey göremezler. 

Peygamberlik emri alanlardan biri rüya gördü; Kendisine şöyle dendi:

Sabah olunca, karşına ilk çıkanı ye. İkinci olarak çıkanı da sakla, Üçüncü çıkanın dileğini kabul et. Dördüncü geleni meyus bırakma. Beşinciden de kaç.

Sabah oldu; dışarı çıktı. Yola koyulup gitti. Karşına bir dağ çıktı. Bu koca dağı görünce, şaşırdı. Kendi kendine şöyle dedi: Rabbim bana bunu yememi emretti. Sonra, şöyle dedi:

– Rabbim bana, gücümün yetmeyeceği bir şeyi emretmez. Onu yemeye karar verdi. Dağa doğru yürüdü. Yaklaştıkça, dağ küçüldü. Tam yaklaştığı zaman, koca dağ bir lokma oldu. Onu tutup yedi; baldan tatlı buldu. Allah’a hamd etti, yürüyüp gitti. 

Karşısına altından bir leğen çıktı. Şöyle dedi:

– Rabbim, bunu da saklama mı emretti, Bir çukur açtı; onu gömdü. Yürüdü, az gittikten sonra dönüp baktı: Leğen toprak yüzüne çıkmıştı. Geri döndü, tekrar gömdü. Biraz gitti; baktı ki, yine çıkmış; bir daha gömdü, yine toprak üstüne çıktı. Kendi kendine şöyle dedi: – Ben emredileni yaptım, diyerek bırakıp gitti.

Karşısına bir kuş çıktı. Peşinden bir şahin uçuyordu. Onu yakalamak istiyordu. Kuş ona şöyle dedi:  Ey Allah’ın peygamberi, beni sakla. Bana yardım et. Onu aldı. Koynuna sakladı. Peşinden şahin geldi; şöyle dedi:

Ey Allah’ın peygamberi, ben açım. Sabahtan beri de, bu kuşun peşindeyim. Onu yakalamak istiyorum. Benim kısmetime mani olma Kendi kendine şöyle dedi: Üçüncünün dileğini yapmam emri verildi, yaptım. Dördüncüyü de, meyûs etmemem bildirildi; o da bu şahindir. Şimdi ne yapacağım?

Bu işe şaştı. Sonra, bıçak aldı; kendi uyluğundan bir parça et kesti. Şahine attı; o da kapıp kaçtı. Daha sonra, kuşu saldı. Bundan sonra, yürüyüp gitti. Kokmuş bir cife gördü. Onu da bırakıp kaçtı.

Akşam olunca, şu duayı yaptı:

– Ya Rabbi, emrini yerine getirdim. Bu işlerin mânâsı ne ise, bana bildir.

Rüya gördü, rüyasında şöyle anlatıldı:

Birinci görüp yediğin öfkedir. Önce koca bir dağ gibi görünür. Sabırla öfke yutulursa, baldan tatlı olur. İkincisi iyi amelindir. Ne kadar saklarsan sakla; yine meydana çıkar, Üçüncüsü sana bırakılan bir emanettir, ona hıyanet etme. Dördüncüsü şudur: Bir insanın sana bir dileği ulaşırsa, onu yerine getir; isterse sana lazım olan bir şey olsun. Beşincisi gıybettir. İnsanların gıybetini edenlerden kaç. En iyi bilen Allah’tır.

Kaynak : Tenbihül Gafilin, Ebul leys Semerkandi,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir