Büyü Ve Sihri Bozmak İçin Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Her Çeşit Sihri Ve Büyüyü Bozmak İçin :

Kuranı kerimde geçmekte olan sihirle ilgili en önemli ayeti kerimeler çıkarılmış ve aralarına yerleştirilmiş dualarla ilaveler yapılarak zenginleştirilmiştir.

Kendisine sihir veya büyü  yapıldığından şüphe eden bir kimse abdestli olarak, ayet ve duadan müteşekkil olan bu azimeti üç sabah üçer kez kendisine ve bir bardak suya nefes eder, sonra bu sudan yedi gün içip elini ve yüzünü siler, yedi günün sonunda artan suyu çoğaltıp büyükçe bir leğende yıkanır ve bu yıkandığı suyu da ayak basmayan bir yere döker ise, biiznillâhi Teâlâ yapılmış olan her çeşit sihir ve bağlılıkları iptal eder.

Ayrıca duayı miski amber mürekkebi ile yazarak üzerinde taşıyan kimseye de asla bir daha yapılan büyüler tesir etmez. Cin ve insan şerrinden korunmuş olur.

Duanın Arapçası:

Her çeşit sihri iptal eden duâ şudur:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn, Errahmânirrahîm, Mâliki yevmid din, İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn, İhdinas sırâtal müstakıym, Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim velad dâllîn.

Eûzü bi ızzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâziru innâ fetahnâ leke fethan mübînâ, Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ, Fakbelû külle firkın kettavdil azıym.

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

Muhammedün Rasûlüllâhi sâdikul va’dül emîn. Şehidellâhü ennehû lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ılmi kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm.

İnned diyne indellâhil islâmi sâhibü nûrun ve hikmetün ve havlün ve kuvvetün ve burhânün ve kudretün ve sultânün ve yâ men lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.

Lâ ilâhe illellâhü Âdemü safiyullâhi lâ ilâhe illellâhü Nûhun neciyyüllâhi lâ ilâhe illellâhü Mûsâ kelîmüllahi lâ ilâhe illellâhü Îsâ rûhullâhi lâ ilâhe illellâhü Dâvûdü halîfetüllâhi lâ ilâhe illellâhü İsmâîlü zebîhullâhi lâ ilâhe illellâhü Muhammedün rasûlüllâh. 

Bismillâhi ve billâhi ve minellâhi ve ilellâhi ve alellâhi ve lâ gâlibe illellâhü ve kefâ billâhi hasîbâ ve kefâ billâhi vekîlâ.

Bismillâhi mâ ci’tüm bihis sıhra innellâhe seyübtılühû innellâhe lâ yuslihu amelel müfsidiyne ve kadimnâ ilâ mâ amilû min amelin fecealnâhü hebâen mensûrâ

ve kul câel hakku ve zehakal bâtıle innel bâtıle kâne zehûkâ ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîne ve lâ yezîdüz zâlimîne illâ hasârâ.

Bismillâhirrahmânirrahıym

İzeş şemsü küvvirat ve izes sıhru betalet ve izen nücûmün kederat ve izes sıhru betalet ve izel cibâlü süyyirat ve izas sıhru betalet ve izel vühûşü huşirat ve izes sıhru betalet ve izel bihâru süccirat ve izes sıhru betalet ve izen nüfûsü züvvicet ve izes sıhru betalet ve izel mev’ûdetü süilet ve izes sıhru betalet bi eyyi zenbin kutilet

ve izes suhufü nüşirat ve izes sıhru betalet ve izes semâü küşitat ve izes sihru betalet ve izel cahîmü su’irat ve izes sıhru batalet ve izel cennetü üzlifet ve izes sıhru betalet alimet nefsün mâ ahdarat ve izes sıhru betalet ve yuhıkkal hakku ve yubtılül bâtıle velev kerihel müşrikûn.

Allâhümme ebtil ve keddir ve harrık ve hallil küllü ukdetin ve sıhrin ve hasedin annâ bi hakkı ve hâzihil azîmetiş şerîfeti âfin, âfin, âfin vahfeznâ min küllil emrâzir rûhâniyyetiz zâhirati vel bâtıneti ve min külli ılelin ve min küllil âfâti vel âhâti vel beliyyâti ve min külli şerril insi vel cinni veş şeyâtîni ve min külli gadâi ve belâid dünyâ bi hakkı hakkıkel azıym.

Ve bi hürmeti habîbike ve halîlikel kerîmü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıymi ve bi hakkı yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel celâli vel ikrâmi ve lâ havle ve lâ kuvvete ve la kudrete ve la izzete ve lâ azamete ve lâ heybete ve lâ inâyete ve lâ hidâyete illâ billâhil aliyyil azıym.

Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

Kaynak:Muhammed İsa Davud- cinler alemi

50% LikesVS
50% Dislikes

4 thoughts on “Büyü Ve Sihri Bozmak İçin Dua

 • 25 Şubat 2021 tarihinde, saat 17:03
  Permalink

  Hocam; bu duayı sabah namazından hemen sonra duanın akabinde okusak, güneş doğmadan bitmiş olsa maksat hasıl olmuş olur mu.?

  Yanıtla
  • 25 Şubat 2021 tarihinde, saat 18:46
   Permalink

   Kardeşim, Bize düşen vaktinde yapmaya gayret sarf etmektir. Allah’ın izniyle olur. Yapılan amellerin karşılığını verecek olana sığınır ve ondan yardım bekleriz. Allah sıkıntınızı gidersin. İşrak vaktine kadar okunabilir.

   Yanıtla
   • 28 Şubat 2021 tarihinde, saat 18:57
    Permalink

    hocam duanın vakti diyorsunuz, duanın tam vakti, okunması gereken vakit güneş doğmadan öncemi yada doğduktan sonramıdır.

    Yanıtla
  • 28 Şubat 2021 tarihinde, saat 18:55
   Permalink

   hocam yedinci günün sonunda banyo yapılacak demişsiniz, banyoyu yedinci gün içinde mi yoksa, sekizinci gün mü yapacağız.

   Yanıtla

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: