Çakraların Açılması

Bismillahirrahmanirrahim

Yedi Önemli Letaif açılması:

insan vücudundaki 7 enerji noktası, tasavvufta ise 7 nefis, 7 makam, 7 Letaif noktası vardır. Pozitif ilim ve Doğu öğretilerinde çakra diye ifade edilen 7 nokta hakkında birkaç söz sunalım.

Yedi nokta dengeli çalıştığı zaman insan vücudundaki enerji ve psikolojik yapıyı olumlu yönde etkilemektedir. Eğer bunlardan bir tanesi de paslanma ile birlikte aksaklık meydana gelirse yani çalışmıyorsa vücutta yavaş yavaş dengeler bozulmaya başlayacaktır.

Kadiriyye Meşayıhlarından Abdurrahman Halis Talabani (Ks)’nin “La ilahe illallah ve 7 Aslı Esma” ile bu letaifleri çalıştırma öğretisi mevcuttur. Doğu kültürlerinde her ne kadar çakışan yönler olsa da bizim bakmamız gereken yön İslami bakış açısıdır.

İnsanda önemli olan çakra (Letaif) noktaları vardır bunlardan bazıları; Baş’da, kalp’de, sır’da, mide (boğaz), şehvet(cinsellik) göz (duyu organları) vb.

Bir Mürşidi Kamil’in karşısında onun nazarına ve eğitimine girmiş olan salik belirli ritüellerin dışında aldığı ders ve zikirlerle vücuttaki dengeyi sağlayacak olan mücahadeyi yapmaya başlayacaktır bu pozitif açıdan bakıldığında ruhsal dengeyi sağlayan vücuttaki dengesizlikleri ortadan kaldıran ve vücudun rahatlatmasını sağlayan bir halin ortaya çıkmasını gerçekleşecektir.  Belli bir müddet sonra baş kısmında sadrın sağ ve sol ve kalp kısmında kalbin üst kısmı sır ve Sırrın sırrında verilecek olan esmalarla manevi yapıda değişiklikler Zuhur etmeye başlar.

Şeyh ve Salik  ilişkisinin neticesi Salih’in gösterdiği hassasiyet şeyhin himmeti ile renkler semboller vücutsal aura’da değişiklikler gözlemlenir. Ders esnasında veya zikir esnasında görülecek olan görüntüler Mürşide anlatılır onun tarafından değerlendirme yapılır ve salike yeni esmalar verilir. O esmaların havas ve esrarıyla yollar açılacaktır.

İnsanın bedeninde 7 nefis ve 7 makam vardır. Bunlar bir yol gibidir içten dışa dıştan da içeri doğru uzanır.

Andolsun, biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz.” Müminun:17

Bazı insanların manevi değerleri zayıftır. İnançsız bir yaşam tarzı, maneviyatı  olmayan bir hayat sürdürürler. Ne duyarlar, ne görürler, onların gözü perdelenmiş kalpleri ise mühürlenmiştir. 

“ Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için (dünya ve ahirette) büyük bir azap vardır.” Bakara:7

“Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için ibret vardır; biri Allah yolunda savaşanlardır, diğeri inkarcılardır ki, bunlar karşı tarafı gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Bunda görebilenler için ibret vardır.” Ali İmran:13

Allah’a teslim olmuş iman ehli insanlar Allah’ı andıkça ayakları yere sağlam basacağı gibi saflarını da sıklaştırırlar ve sıklaşan saflarda Allah’ın anılması onların gönül gözlerinde ferasetin oluşmasına sebebiyet verecektir. Allah inancı olmayan maneviyattan uzak bir topluluğun tepegözleri onlara her şeyi farklı gösterecektir. Buda ruhsal algının ve ruhsal çöküntünün bir göstergesidir.

Baş gözünün açılması için genellikle tavsiye edilen;

“Ona: “And olsun ki, sen, bundan gafildin; işte senden gaflet perdesini kaldırdık, bugün artık görüşün keskindir” denir.” Kaf:22

Kalp çakrası için;

Hayır, hayır; onların kazandıkları kalplerini paslandırıp körletmiştir.” Mutaffifîn :14

Bu (Kur’an) insanların kalp gözünü açan bir nur, kesin bilgi edinmek isteyen bir toplum için de hidayet ve rahmettir.” Casiye:20

Kalp gücünü açan Nur kalbin temizlenmesini sağlayan pasını kirini atan insanlığa karşı nefret Çin yerine Sevgi hoşgörü ve merhamet ve fedakarlık koyan bir yapı ortaya çıkar;” Allah’ım kalbimi gözünü ve kulağını aç” duası dilindedir.  kalp önemli bir merkezdir oranın Nur’la yakılması Nur’la yıkanması Nur’la tenvir edip düzeltilmesi gerekir. “Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın; onları rezil etsin; sizi onlara galip kılsın ve inanan toplumun kalplerini ferahlatsın. Ve kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah (insanların iyi niyet ve amellerine göre) dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”Tevbe:14-15

Letaifi külliye’nin esmalarla  düzeltilmeye başladığın da çeşitli renklerin bedende farklı bölgelerde ortaya çıktığını görmeye başlarız.

 “Allah’ın gökten su indirdiğini görmez misin? Biz onunla türlü türlü renkte ürünler yetiştirmiş; dağlarda da beyaz, kırmızı, siyah ve türlü renkte yollar var etmişizdir.” Fatır:27 

Bununla birlikte çeşitli simalar ve hayvanı görüntüler görülebilir Bunlar da aslında kastedilen şeyler kişinin nefsi makamlarında ki durumunu ortaya koymakla alakalıdır “İnsanlar, yerde yürüyenler ve davarlar da böyle türlü türlü renktedirler. Allah’ın kulları arasında Ondan korkan, ancak bilginlerdir. Doğrusu Allah güçlüdür, bağışlayandır.” Fatır:28 

İşte bu çalışmada bedenin aurasının düzeltilmesi hususundaki yapılan Esma müdahaleleri insandaki enerji yapılanmasının düzelmesi ile seyri sülükte yol alınacaktır. Görülen rüyalar, zuhuratlar ve hisler auranın düzelmesi ile birlikte letaiflerin sağlıklı çalışmasını oda yakınlık lezzetine dönüşmesine vesile olacaktır.

Kalp düzeltilmeye, Allah’ı daha çok zikretmeye başlayınca, Allah’a yakınlaşma yolunda onun emirlerine boğun eğip ve teslim olma melekesi kazanılacaktır. Biz bu hale fena Beka “Sıbgatullah” Allah’ın boyasıyla boyanma denilmektedir.

“Biz, Allah’ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allahınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz” (deyin).” Bakara:138

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın