Çanakkale Zaferi

Çanakkale Savaşı ve Zaferi

1. Dünya savaşının 1915-1916 yılları arasında yaşanan en kanlı bölümlerinden birini oluşturan Çanakkale savaşı, Osmanlı ordusunun itilaf devletlerine karşı kazandığı destansı zaferlerden biridir. Osmanlı devletinin Savunma cephesidir.

İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya ile güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul’u zapt etmek suretiyle Almanya’nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatma amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı’nı seçmiş ve 19 Şubat 1915’de savaşı başlattılar

Çanakkale'yi geçilmez kılan 'Hamidiye Tabyaları' Çanakkale’de harp bütün şiddetiyle devam ederken; İstanbul’da Osmanlı devlet ricali, müdafaa hattının çökeceği, boğazın geçilip, İstanbul’un işgal edileceği kanaatiyle hükümetin, pâyitaht’ın Anadolu’da münâsip bir yere nakli için verdiği kararı Pâdişâh Mehmed Reşat da tasdik eder.

Birkaç sene evvel tahttan indirilen Sultan Hamid, o sırada Beylerbeyi sarayında tutulmakta idi. Sadrazam Talat Paşa ile Harbiye nâzırı ve Başkumandan vekili Enver Paşa onu ziyaretle, durumu ve kararı anlatarak kendilerinin nereyi tercih edeceğini sorarlar Sultan Hamid meseleyi anladıktan sonra şunları söyler:

–“Bir kere, ne yapıp edip bu harbe girmemeniz gerekirdi; girdiniz.

-Saniyen, mecbur kalındı ise, kara devleti olan Osmanlı’nın İkisi de kara devleti olan Almanya+ Avusturya ile değil., deniz devleti vasıfları çok daha ağır basan İngiltere, Fransa, İtalya ile ittifak etmesi icap ederdi; aksini yaptınız. Bunu da mı akıl edemediniz?

-Sâlisen, ben Çanakkale’yi öyle tahkim ettim ki, eğer bu durumunu muhafaza edebilirseniz müttefik donanma ve orduları değil, bütün dünyâ gelip dayansa oradan geçip İstanbul’u işgal edemezler.

18 Mart Çanakkale Zaferi -Dördüncüsü, dedem Fâtih İstanbul’u fethettiğinde Bizans imparatoru Konstantin, surların iç kesiminde muharebe kıyafeti ve elinde kılıcı ile ölü bulundu. Ben Osmanoğlu Abdülhamid Konstantin’den daha üstünüm. Çanakkale yarılırsa, düşman ancak benim cesedimi çiğneyerek İstanbul’u işgal edebilir.

-Siz nereye giderseniz gidin, ben buradan bir yere gitmem” der.

Talat Paşa, geri dönerken şu soruyu sorar Enver Paşa’ya:

–“Sultan Hamid’i devirmekle yediğimiz haltı şimdi anlayabildin mi?” (TÜRKİYE’DE İNSANSIZ UÇAK ALDATMACASI, Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel. 1. Basım, Mart 2012 İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi (eski) Dekanı)

Bu zaferde konuşulmayan bir Abdülhamid han imzası vardır. 

Devam edelim öncelikle deniz savaşı ile boğazı geçmeyi denediler. İtilaf devletlerinin en güçlü saldırısı 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Fakat Osmanlı  topçu tabyalarının ateşi ve Nusret Mayın Gemisinin döktüğü mayınlarla Birleşik Donanma ağır kayıplara uğradı ve deniz harekâtından vazgeçmek zorunda kaldılar. 

Dünyada büyük itibar kaybı yaşayan İtilaf devletleri,  Deniz harekâtıyla İstanbul’a ulaşılamayacağı anlaşılınca bu sefer bir kara harekâtıyla Çanakkale Boğazı’ndaki Osmanlı sahil topçu bataryalarını ele geçirmek planı gündeme getirmişlerdir. Bu plan çerçevesinde Britanya ve Fransa kuvvetleri 25 Nisan 1915 şafağında Gelibolu Yarımadasının güneyinde beş noktada karaya çıkarılmıştır. 

Britanya ve Fransa çıkarma kuvvetleri her ne kadar Seddülbahir ve Arıburnu sahillerinde köprübaşları oluşturmayı başardılarsa da Osmanlı kuvvetlerinin inatçı savunmaları ve zaman zaman giriştikleri karşı taarruzlar sonucunda Gelibolu Yarımadasını işgal de başarılı olamadılar. 

Bunun üzerine sahildeki kuvvetler takviye edilmek için Arıburnu’nun kuzeyinde Suvla Koyu’na 6 Ağustos 1915 tarihinde yeni kuvvetlerle bir üçüncü çıkarma yapılmıştır. Tüm bu gelişmelerin sonrasında İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını 1915 yılı Aralık ayı içinde tahliye etmiştir.

Çanakkale Savaşının Nedenleri: 

İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya) Boğazları ele geçirip, İstanbul’u almak ve Osmanlı Devleti‘ni antlaşma yapmaya zorlamak istiyordu. Balkanlarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna karşı yeni bir cephe açılmış olacaktı. Doğu Akdeniz’deki egemenliklerini sağlamlaştıracaklardı. Rus Çarlığı Almanya’ya karşı güçlendirilmiş olacaktı.

18 Mart Çanakkale Zaferi kaçıncı yıl dönümü 2021? 18 Mart Çanakkale Deniz  Zaferi ve Şehitleri anma günü anlam ve önemi - Son Dakika HaberlerÇanakkale Savaşı Sonuçları :

İtilaf Devletlerinin 1. Dünya Savaşı’ndaki ilk ve en ağır yenilgisini almış ve yarım milyona yakın insan ölmüştür. 1. Dünya Savaşı uzamıştır. İngiltere ve Fransa donanmaları büyük zarar görmüştür. Bu devletlerin Müslüman sömürgelerindeki halkta ayaklanmalar görülmeye başlamıştır. Yardım götürülemeyen Rus Çarlığı yıkılarak Bolşevikler yönetimi ele geçirmiş ve Bolşevikler 1918 Brest Litowsk Antlaşması ile savaştan çekilmiştir. Bulgaristan, İttifak Devletlerinin yanında savaşa girmiştir.

Osmanlı devletinin bu savaşta eğitimli binlerce insanı şehid olmuştur. Kimileri 250 bin, kimi 253 bin genelkurmay 57 bin derken Kadir Mısıroğlu ise gerçek rakamların böyle olmadığını 250 binin cephede, 150 binin ise kurulan cephe gerisindeki hastanede iyileşemeyerek vefat edenlerle birlikte 400 bin civarındadır demektedir…

Çanakkale cephesinde şehid olanlar arasında Suriye ve Filistin’den, Lübnan ve Irak’tan, Kosova’dan, Yunanistan’dan, Makedonya’dan, Arnavutluk’tan, Bulgaristan’dan vb. Cihad çağrısına uyarak gelen tüm müslümanlardan oluşan bir ordu ile Çanakkale geçilmez dolmuştur. Bu zafer bir kişiye mal edilemez…. Karartılmamış doğrularla belgelenmiş bir tarih ile aydınlanan nesiller ceddine ve kültürüne sahip çıkacaktır… 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın