Cemaatla Namaz Kılmak

Bismillahirrahmanirrahim

Cemaat Ne Demektir:

Cemaat belirli vakitlerde ibadetlerini yerine getirmek için imamla birlikte ona uyanların oluşturduğu bir irtibattır.

Kitaptan Delil :

Cemaatle namaz kılmak kitap sünnet ve İcma ile meşru kılınmıştır kitaptaki delil “Sen içlerinde olup da namazlarını kıldırdığın zaman, bir kısmı seninle beraber namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar; secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler; kılmayan öbür kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar, tedbirli olsunlar, silahlarını alsınlar.

Kafirler, size ansızın bir baskın vermek için, silah ve eşyanızdan ayrılmış bulunmanızı dilerler. Yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanıza engel yoktur, fakat dikkatli olun. Allah kafirlere şüphesiz ağır bir azab hazırlamıştır.” Nisa 102 mealindeki ayetidir

Sünnetten delil:

Hz. Peygamber” Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir Ebu Davud bir rivayette ise 27 derece daha faziletlidir buhari’nin hadisinde belirtilmiştir.

İcmaya gelince:

Sahabe hicretten sonra cemaatle namaz kılmanın mekruh olduğu hususunda ittifak etmişlerdir Hatta şöyle rivayet edilir bir kimse Cemaatle namaz kılmayı ancak işlediği bir günah sebebiyle kaçırır. Selefi cemaatle namazın ilk tekbirini kaçırdığı zaman 3 gün cemaati kaçırdıkları zaman 7 gün birbirlerine taziyede bulunurlardı.

Cemaatin Fazileti:

Cemaatle kılınan bir namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir cemaatle namaz kılmak için adım atan bir kişi Her adımına karşı sevap kazanır ve derecesi yükselir. Cemaatle namaz kılmak aynı zamanda kıyamet gününde Müslüman için bir nurdur.

Cemaatin Hikmetleri:

Cemaatle namaz kılmak Müslümanların bir arada bulunmasını vesile olması, kaynaşmalarını ve yardımlaşmayı sağlayacak organizasyon yapmada, kalplerine sevgi tohumları ekme de, sevinçli ve kederli anların da birlikte hareket edebilmelerine, makam, rütbe ve servetin saflarda bir araya geldiği ve kardeşlik duygularının enaniyet ve kibiri yenip güzel bir ortamın yaşanmasına vesile olduğu bilinmektedir.

Cemaatle İlgili Diğer konular:

Cemaatin en az sayısı Şafii ve  Hanefilere göre iman ve ona uyan olmak üzere iki kişidir bu çocuk da olsa olur. İhtiyar kadınların Cemaatle namaz kılmak üzere mescide gitmelerin de bir sıkıntı yoktur fitneye vesile olması korkusu itibariyle genç kadınlar için mekruhtur.

her halükarda kadınların evlerinde namaz kılmaları daha iyidir. Bütün fakihler namazı tek başına kılmış bundan bir kimsenin aynı namazla ilgili  bir cemaate katılmak suretiyle bunu tekrar kılınmasının caiz olduğunda ve ikinci namazı Nafile olacağında ittifak etmişlerdir. 

Cemaati terk etmenin özürleri:

Şafiilere göre dükkanların tavanlarının su damlatması, deprem, Gece ve gündüz boyu devam eden sıcak, Sam yeli kaybolan bir mal araştırmak gasp edilmiş bir malı geri alabilmek için koşmak. Aşırı derecede şişmanlık huzur engel olacak bir üzüntü ölünün hazırlanması ile meşgul olmak yolda yahut mescidde kendisine eziyet verecek birinin bulunması zifafa girmek imamın meşru ölçüleri taşacak şekilde namaz uzatması yapılması lazım bir sünnetin terkedilmesi imamın çok hızlı okuması buna karşılık ona uyacak olanın çok yavaş okuması yahut imamın kendisine uyulması mekruh biri olması.

Hanefilere göre cemaate gitmeyi düşürecek olan mazeretler 18 adettir:

Yağmur, soğuk, korku, karanlık hapis cezası, kör olmak, teşne olmak, çaprazlama  el ve ayak kesilmiş olmak.

Hastalık, kötürüm olmak, yatalak olmak, çamur, zafiyet, yaşlılık, fıkıh ilmini okutmak, canının çektiği bir yemek hazır bulunmak.

Sefere çıkmak, hastaya bakmak, gece şiddetli rüzgar esmesi, gündüzün esen şiddetli Rüzgar mazeret değildir bir kimse cemaate gitmemeyi mübah kılan bir mazeret sebebiyle cemaate gidemezse cemaat sevabını yine alır

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın