Cemreler Ve Mina’da Gecelemek

Cemrelerin Atılması ve orada gecelemenin hükmü

Cemre atmak belli bir zamanda belli bir mekanda belirli sayıda çakıl taşları atmaktır. Çakıl taşlarını herhangi bir şekilde alıp oraya koyu vermek geçerli olmaz. Muhakkak surette hafif de olsa atmak fırlatmak gerekir. Maksat şeytanı taşlamaktır.

Cemrenin hikmeti:

İnsanları günaha düşürmeye çalışan Şeytana karşı tepki ve direnmenin sembolik bir ifadesidir. Bir çeşit karşı eylemdir.

Minanın Sınırı :

Muhassir vadisi ile Akabe cemresi arasındaki yerdir. Mina genişliği az uzunluğu 2 mil civarında bir vadidir mina’ya çevreleyen dağların mina’ya bakan tarafları binadan sayılır arkaları ise minadan değildir. 

Cemre’yi Atmanın Vacipleri Ve Bu konuda Vekil Tayin Etme:

Kurban Bayramı günü Akabe cemresini, Teşrik günlerinde de üç Cemreyi atmak ittifakla vaciptir. Hastalık, hapis gibi bir engel yüzünden Cemresini bizzat atamayan kimse bir başkası bu konuda vekalet edebilir. Yaşlılık, hamilelikte bunlardandır. Atma vakti sona ermeden iyileşme ihtimali bulunmayan bir hasta başkasını bu işe vekil tayin edebilir.  Cemre atmak için  birkaç kişinin vekaletini almak da caizdir. Ancak vekil önce kendi Cemresini yani üç cemreden her birini atmalıdır. Tekbir alınır Ve Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallahu vallahu ekber velillahil hamd der.

mina da cemarat ile ilgili görsel sonucuCemreleri Atma Şekli:

Akabe büyük Cemre’nin vakti bayram günü Güneş doğduktan sonra girer peygamber aleyhissalatu vesselam güneş doğuncaya kadar atmayın buyurmuştur. İfrad Haccı, kıran haccı yapanlar bu cemreye başlarken daha ilk taşla birlikte cumhura göre Telbiye keserler.

Teşrik Günleri Üç Cemrenin Atılması:Bunların vakti İttifak ve her günün zevalinden yani öğleden sonra girer İbn Abbas Resulullah cemreleri güneşin zeval inden sonra atmıştır. Buna göre zevalden önce atılması caiz olmaz sonra da sonra bu Vakit güneşin batışına kadar devam eder. Hanefilere göre atış geceye ertelenebilir, fakat ertesi Fecir doğmadan önce gerçekleşirse caiz olur ve hiçbir şey gerekmez. Çünkü gece atış günlerinde Cemre atmanın vakidir Ebu Hanife’ye göre Teşrik günlerin üçüncüsünde yani atış günlerinin 4’ünde de ve zevalden önce atmak caizdir. Çünkü İbn Abbas Teşrik günlerinin sonuncusu olan Gündüz vakti girdiğinde taş atmak caiz olur diyor.

mina da cemarat ile ilgili görsel sonucuŞeytan taşlama Yeri:

Bayramı günü atış Akabe cemresi de yapılır diğer günlerde ise 3 yerde birinci Cemre orta Cemre Akabe de ancak Bütün bunların atış yerinde değil de taşın düştüğü yerde gerçekleşmesi gerekir. Buna göre Cemre’yi uzak bir yerden atsa ve taşlarda cemre yerine düşse caiz olur. Taşların buraya düşmemesi halinde caiz olmaz. Hanefilere göre Cemre yakınında düşmesi durumunda caizdir.

Taş Atma Şartları:

Atışın sıhhatli olabilmesi için aşağıdaki hususlar şarttır:

 • Atış el ile yapılması, atılanın da cumhura göre ve sünnet gereği taş olması gerekir.
 • Taşların çakıl gibi yani nohuttan büyük bakladan küçük taşlar olması gerekir nohut gibi çok küçük taşlar yeterli olmaz. Buna rağmen büyük taş atmak mekruh olmakla birlikte caizdir.
 • Yapılan işin gereği gerçekten atmak olması taşları götürüp atılan yere koymak yeterli ve Sahih olmaz. 
 • Taşların atış yerine düşmesi buraya ulaşmayan taşlar ittifakla geçerli değildir
 • 7 adet atışı tek tek  gerçekleştirmek. Hanifler Cemreler arasında tertibin sünnet olduğu görüşündedirler. Yedi taşın sayısında şüpheye düşse hesabını en azı üzerine kurar. Böylece kendisinden isteneni kesin bir şekilde yerine getirmiş olur. Taşların hepsini bir defada atması halinde bu tek bir taş olarak sayılır.
 • Cemreleri ihramlının bizzat kendisi tarafından atılmalıdır. Bundan aciz olması halinde daha önce bahsettiğimiz gibi vekil tayin edebilir. 

Cemre Atmanın Keyfiyeti Ve Sünnetleri:

 • Erkek ve erkek çocuk cemreleri atarken kadın ve hünsanın aksine koltuk altı beyazlığı görünecek kadar elini kaldırır.
 • Atış sağ ile yapılır
 • Akabe cemresi vadinin içinden atılır. Bu Cemre’yi atan kimse Mekke’yi soluna Minayı sağına ve Akabe’yi karşısına alır ve öyle atar. Ancak orada Durmaz biraz ilerledikten sonra dua etmesi lazım gelir. Hanefilere göre ve malikilere göre en faziletlisi yaya veya binek üzerinden atmasıdır.
 • Her taşta birlikte Tekbir getirir ve şöyle söyler ” Allah’ım bunu makbul bir haç bağışlanmış günah ve kabul gören bir amel eyle.” derse Bu güzeldir
 • Tıraştan önce atması halinde Akabe cemresi atarken cumhura göre ilk taşla birlikte telbiyeyi keser
 • Taşların cumhura göre çakıl taşlarına benzer taşlar olması müstehaptır ne büyük ne küçük olmalıdır
 • Taşların temiz olması da müstehaptır, kirli taşların atılması halinde bu kerahetle caiz olur 

mina da cemarat ile ilgili görsel sonucuCemrelerin Asıl Vaktinden Ertelemenin Hükmü:

Cemrelerin atılması vaciptir. vaktinde yapılmaması veya hiç yapılmaması kurban gerektirir. Bu ise fıkıhta kararlaştırılan şekli ile gerçekleştirilir. Hanefilere göre kurban bayramı günü taşlardan bir iki veya üç taşı ertesi güne bırakırsa bu durumda ya bıraktığı bu taşları atar veya her taş için yarım sa buğday tasadduk eder, ancak yiyecek miktarı kurban fiyatına ulaşırsa bu durumda dilediği kadar eksik tutabilir. Aslolan kaydı şu ki tamamında kurban gerektiren gereken daha ağzında sadaka gerekir.

Buna göre taşların hepsini atma işini ertesi güne bırakan bir kimse Ebu Hanife’ye göre kurban keser daha ağzını bırakması halinde kurban miktarı ulaşmaması kaydıyla sadaka verir. Cemreleri son güne yani 4 güne ertelemesi halinde bunları sırasıyla atar ve Ebu Hanife’ye göre kurban kesme yükümlülüğü altına girer. Çünkü ona göre cemrelerin belirli vakitlerini atılması gerekir cemrelerin tamamını yani üçünü birden terk etmesi halinde bu Hanife’ye göre bir kurban kesmesi gerekir cemrelerin tamamını atmasa ve Teşrik günlerinin sonuncusunda yani son atma gününde de güneş batımı batmış bulunsa bu durumda artık söz konusu Cemreler ondan düşer hanefilerin ittifakı ile bir kurban kesmesi gerekir. 

Minada Gecelemenin Hükmü:

Zilhicce’nin 8 gecesi mina’da gecelemek ittifakla sünnettir. Teşrik gecelerinde mina’da gecelemek hususunda fakihlerin görüşü ikiye ayrılır sünnet olduğunu söyleyenler vacip olduğunu söyleyenler diye Hanefilere göre Zilhicce’nin 8 gecesi mina’da gecelemek sünnettir. Aynı şekilde Zilhicce’nin 11 ve 12 geceleri de mina’da gecelemek sünnettir. Buna göre eğer Cemre atmak için mina’da ikamet ederse bu faziletli yoldur. Terk etmesi halinde bir şey gerekmez sadece uygunsuz bir hareket etmiş olur. Velhamdülillahi rabbil alemin.

Kaynak: İslam İslam Ansiklopesinden istifade edilerek yazılmıştır

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın