Cin İnsan Bedenine Girer

Bismillahirrahmanirrahim

Cin İnsan Bedenine Girer mi:

Ahmed ibn. Hanbel’in oğlu Abdullah derki: Babama “Bazıları cinin insanın bedenine giremeyeceğini söylüyor bu hususta siz ne dersiniz? Diye sorunca şöyle demiştir. “Yalan söylemişler”

“Şeytan insanlarda kanın dolaştığı yerde dolaşır”

Cinler genellikle tek başına kalan ve bünyesi uygun olan, vücudunda açık kapı bulunan insanları korkuturlar. İnsanlara ürperti, vesvese, heyecan, asabiyet, telaş gibi hisler verirler.

İbni Abbas’tan Rivayetle; “Bir kadın oğlunu Allah’ın resulünün (sav.) Yanına getirdi ve Ey Allah’ın Resulü bunda delilik vardır. Öğlen ve akşam onu bu hastalık tutar diye yakındı.’ bunun üzerine Allah Resulü (sav) onun göğsünü mesh etti ve ona dua etti. O anda istifra edince karnından siyah köpek yavrusuna benzer bir şey çıktı ve yürüdü.”

İmam Şibli, cinlerin insan bedenine girip zarar verebileceğine, aralarında Ebu’l-Hasan el-Eş’ari’nin de bulunduğu Ehl-i Sünnet alimlerinin inandıklarını, makalelerinde bunu açıkladıklarını ve Bakara suresinde bulunan ve faiz yiyenlerin durumunu bildiren ayette;

“Faiz (riba) yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onların: “Alım-satım da ancak faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alış-verişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah’a aittir. Kim (faize) geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.” Bakara:275  ayetini buna delil gösterdiklerini kaydetmektedir.

Cinler insanlarla alay ederler. Sinirsel yapıyı çökertmeye çalışırlar vücutta istem dışı hareketler olur. Tik, oynamalar, karıncalanma ve kaşıntılar, yerinde duramama, temizlik hastalığı gibi. Dışta bazı hareketlenmelerle depresyona ve ruhsal çöküntüye düşmeyi hızlandırmak için görüntü verme, ses verme ve çıkartma gibi yıpratıcı hareketleri yaparlar.

Kadınlarda istihaze kanının fazlaca akmasına sebep olurlar. Bazen nazar ve hasedin kişiyi etki altına almasında etken unsur olurlar. Gerek uyku halinde Rüya da, gerekse cismani hayatta onlarla savaş verir insan. 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın