Cin İşleriyle Uğraşmak

Cin İşleriyle Uğraşmak

Günümüzde cin işleriyle uğraşanların çoğunluğu maddi geliri ön planda tutmak suretiyle, bir şeyler yapmaktadırlar. Bu kişiler yazma, tılsım, cinlere cinlerle müdahale gibi yolları kullanmaktadırlar. 

Bu kullanılan yolda, hastada bulunan cini cinle öldürüp veya cin hapis edilmektedir. Şunu unutmamak lazım insanın nasıl ki, anne babası ve akrabaları var, cinlerinde anne baba ve akrabaları vardır. Para için yapılan müdahalelerde genellikle düşmanlık, husumet devamlı kalacaktır ve o müdahaleyi yapandan intikam almak için saldıracak veya fırsat kollayacaklardır.

Cinler bu şekilde çalışan insanların ekserisini küfre, bir takımını da günah bataklığına sürüklemişlerdir. Onlardaki para ve şöhret sevgisi bu bataklıktan çıkmalarında mani olmaktadır. Cinler ifritlerden olup karşısındaki zayıf olunca ona eziyet edebilirler. 

Hasta tedavi edecek olan kişi islamı yaşayan ve bu hassasiyeti devamlı taşıyan bir kimlikte olmalıdır. Kendilerine müracaat eden hastalarda bulunan cini öldürmek veya eziyet etmek için müdahale yapmazlar. Onların maksadı hastanın içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulmasını sağlamaktır. Bilinmeli ki Resulullah (sav) sünneti bu şekildedir.

Adil ve takva yaşayan bir mümine cinler Allah’ın izniyle zarar veremezler. Tedavi edecek kişi tevazu ile Allah (c.c.)’a yönelip günahlardan tevbe ederek, Ayet-el Kürsi, İhlas, Felak ve Nas Sûreleri okuyup Allah (c.c.)’a dua ile ondan yardım diler. Bu bir cihaddır. Çünkü kardeşini Allah (c.c.)’ın düşmanlarının zulmünden kurtarmak için uğraşıyorsun sonuçta  başarı sağlanamıyorsa Allah (c.c.) kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez.

Cini hastadan uzaklaştırmak için hastaya vurmak caizdir. Hadisi şerifte Resulüllah (s.a.v.) efendimiz bir hastaya şiddetli şekilde üç defa vurmuştur. Bu vuruşların cinler üzerinde çok tesiri görülmektedir. Hastaya vuranın cine mi yoksa hastaya mı vurduğunu bilmesi lazımdır. Aksi takdirde insana eziyet etmiş olur. Cin insanın içinden çıktığında hastaya vurulmasından dolayı hastalar hiçbir ağrı ve sancı duymazlar. 

Tedavi esnasında cinlerden ölenler sebepsiz yere öldürülmüşlerse caiz değildir. Bu cin ister Müslüman ister kafir olsun, kişinin cinlerin öleceğini bilse bile kendini müdafaa edip meşru okumayı yapması lazımdır. Efendimiz (s.a.v.) “Kim malı, canı veya dini için öldürülürse, o şehittir” buyurmuştur. 

Meşayihler böyle işlerle uğraşmaz diyenler olabilir. Bu söz hatalı bir sözdür. İnsan Müslüman kardeşini Allah (c.c.)’ın düşmanı olan şeytanın eline bırakmaz. Efendimiz (s.a.v.) sahih bir hadiste, “Müslüman Müslümanın kardeşidir Onu düşmanına teslim etmez, ona zulüm de etmez” buyurmuştur. 

Eğer tedavi işinin altından kalkamayacak gibi ise ehil olan başka bir insana hastayı yönlendirmelidir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın