Cin Ve Şeytan Hakkında Hadisler

Cinler Hakkında Seçdiğimiz Bazı Hadisler:

Tirmizi, Abdullah bin Mesud (ra)’dan rivayet etmiştir: “İbni Mes’ud dedi ki: Resullulah (a.s) akşam namazını kıldıktan sonra kalktı. Abdullah bin Mesud’un elinden tuttu. Onu Mekke’nin Batha (dere)isine çıkardı, orada oturttu, sonra çevresine bir çizgi (daire) çizerek şöyle buyurdu:”Bu çizgi (daire)’den sakın ayrılma. Nitekim sana bazı kişiler gelecekler. Onlarla konuşma. Çünkü onlar seninle konuşmayacaklardır.”

cinlerle savaş yapan melek ordusu ile ilgili görsel sonucuSonra Resulullah (a.s) istedigi yere doğru gitti. Ben çizgi (dairenin içinde oturmakta iken saçları ve cisimleri(nin rengi) bakımından Zut (Sudanlılardan bir gruptur)lara benzeyen bir takım kişiler yanıma geldiler. Avret de görmüyor, bir kabuk (örtü) de görmüyordum. Bana kadar dayanıyor, fakat çizgiyi geçemiyorlardı. Sonra Resulullah (a s)’a doğru yöneliyorlardı.

Nihayet gecenin son kısmı olmuştu ki, Resulullah (a.s) çıkageldi. Ben ise hala oturuyordum. Hz. Peygamber (a.s);”Gece boyunca kendimi ayakta görüyorum!” dedi. Sonra yanıma benim çizgime girdi ve dizimi yastık yaparak uyudu.

Resulullah (a.s) uyuduğu zaman üfler gibi soluk alırdı. Ben oturur ve Resulullah (as)’da dizimi yastık yaparak (uyuyor) iken. üstlerinde beyaz elbiseler bulunan bir takım kişiler ansızın gözüme ilişti. Onlardaki güzelliği ancak Allah bilir! Bana kadar ulaştılar. Onlardan bir kısmı Resulullah (a.s)’ın başucunda, bir kısmı da ayak ucunda oturdu.

Sonra kendi aralarında şöyle konuştular;”Hiç bir kul görmedik ki, bu peygambere verilen ona da verilmiş olsun Onun gözleri uyuyor, fakat kalbi uyanıktır. Ona dair bir misal zikrediniz: Bir büyük adam misali ki, bir köşk yapmış, sonra bir sofra kurmuş, bütün halkı yiyecek ve içeceklerine davet etmiştir, Her kim o zatın davetine icabet ederse yemeğinden yer, içeceğinden içer. Ve her kim icabet etmezse, ona ceza -veya azab dedi- verir.”  Ardından dağıldılar.

Bu sırada Resulullah (a.s) uyandı ve:”Bu kişilerin söylediklerini işittim; onların kim olduklarını biliyor musun? diye sordu. Ben: “Allah ve Resulü daha iyi bilir” dedim. Hz. Peygamber (a.s);”Onlar meleklerdir” buyurdu. “Zikrettikleri misal nedir, biliyor musun?”diye sordu. Ben: “Allah ve Resulü daha iyi bilir” diye cevap verdim.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s): “Rahman (olan Allah) cenneti bina etti ve kullarını cennete davet etti. Her kim Rahman (in çağrısın)a icabet ederse, cennete girer ve her kim icabet etmezse, Rahman onu cezalandırır veya ona azab eder” buyurdu.” Tirmizi (31145) 45-Kitubal Emsal. Ahmed, Müsned (11399) Mecmauz’: Zevaid (8i260

 

Ä°lgili resimMedine mescidinde sabah namazını kıldırdı. (Namazdan) dönünce:”Hanginiz bu gece  beni cin heyetine (gitmek için) izler?” buyurdu. Cemaat sustu ve onlardan hiç biri  cevap vermedi. Resululah (a.s) bu sözünü üç kez söyledi. Bunun üzerine yürüyerek bana geldi ve elimden tuttu. O’nunla birlikte yürümeye başladım. Nihayet Medine’nin tüm dağları bizden (geride kaldı ve) görünmez oldu. Geniş ve bomboş bir yere geldik. Bir de baktık ki, mızrak gibi uzun boylu insanlar elbiselerini ayaklarının arasına almışlar… Onları görünce, beni şiddetli bir ürperti bürüdü ve ayaklarım korkudan tutamaz oldu. Onlar bize yaklaştıkca, Resulullah(as) benim için ayağının baş parmağıyla yerde bir çizgi(daire) çizdi  ve bana: Onun ortasına otur” dedi. Oraya oturunca, hissetiğim tüm kuşkulardan kurtuldum.

Hz. Peygamber (a.s) benimle onların arasına geçti ve tan ağarıncaya kadar yüksek (sesle) Kur’an okudu Sonra dönüp yanıma geldi ve bana:(Peşine) duş!”dedi. Ben de Onunla birlikte yürümeye başladım. Biraz gittikten sonra Hz. Peygamber (a.s) bana “Geri dön, bak! Onların oldukları yerde hiç kimseyi görüyor musun?” dedi.

Ben de:”Ya Resulullah! Büyük bir topluluk görüyorum” dedim. Resulullah (a.s) başını yere eğdi ve bir kemiğe tezek takıp onlara doğru attı. Sonra da “Onlar benden size bir irşaddır. Kavmin elçileri iki nasibin elçisidir ki, benden azık istediler. Ben de bir kemik ve tezeği onlar için kıldım” buyurdu. Zübeyr: “Hiç kimseye ne bir tezekle, ne de kemikle taharetlenmesi helal olmaz.” dedi. Tabarani Zübeyr bin Avvam

Müslim, Hz. Aişe (r a)’den şöyle dediğini rivayet etmiştir:
Resululah (a.s) şöyle buyurdu:
“Melekler nurdan yaratıldı, Cann (cinler) da alevli bir ateşten yaratıldı. Hz. Adem(as) ise size vasfolunan şeyden yaratıldı.” Muslim (4/2294)

“….”Bana cin taifesini davetçisi geldi, onunla beraber gittim: yanlarına varıp onlara Kur’an okudum,” buyurdu. Ve bizi birlikte götürüp onların ve yaktıkları ateşlerin izlerini gösterdi. Cinler Hz. Peygamber (a.s)’den azık istemişler. O
da: “Üzerine Allah’ın adı zikrolunmuş ve ellerinize etten daha fazla olarak geçen her kemik sizin azığınızdır. Her bir deve tezeği de hayvanlarınıza yemdir”demiştir. Resulullah (a.s): “Onun için kemikle ve hayvan gübresi ile taharetlenmeyin. Çünkü onlar kardeşlerinizin yiyeceğidir” buyurdu.” Müslim (1/332)

Buhari ile Müslim, Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet etmişlerdir:
“Hz. Peygamber (a.s):”Sizin biriniz uykusundan uyandığı zaman burnundaki nesneyi nefesiyle üç defa dışarı çıkarsın. Çünkü şeytan, uyuyanın genzinde geceler” buyurdu.”

Buhari ile Müslim, Ebu Hureyre (rajden rivayet etmişlerdir
Hz. Peygamber (a.s) şöyle buyurmuştur:
«Esnemek şeytandandır. Sizden biriniz esneyeceği zaman gücü yettiği kadar Onu karşılayıp reddetsin. Çünkü sizden biriniz (esnerken aşırı giderek) ha deyince şeytan güler.»

Müslim, Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet etmiştir:
“Resulullah (a.s) şöyle buyurdu:
“Evlerinizi kabirlere çevirmeyin! Şüphesiz ki·şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar.”

 

Buhari ile Müslim, Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet etmişlerdir:
“Hz. Peygamber (a.s) söyle buyurdu:
“Namaz için nida edildiği zaman, şeytan ezan işitmemek için geri dönüp yellene yellene kaçar. Müezzin ezanı bitirince yine gelir. Nihayet namaz için ikamet edilince yine geri dönüp kaçar. Müezzin ikameti bitirince gelir, insan ile nefsi arasına sokulur, filan şeyi hatırla, filan şeyi hatırla diyerek ( namazdan evvel insanın) hiç de aklında olmayan şeyleri hatırlatır durur. Nihayet üç (rek’at)mı, yoksa dört (rek’at) mı kıldığını bilemez. Üç veya dört rek’at olduğunu bilemeyince sehiv (yanılma) secdeleri yapar.”

 

cinlerle savaş yapan melek ordusu ile ilgili görsel sonucuEbu Davud, Enes (ra)’den şöyle dediğini rivayet etmiştir:
“Resulullah (a.s) “Saflarınızı sıklaştırın. Saflarınızı yakınlaştırıp (aralarını açmayın) Boyunlarınızı bir hizaya koyun. Nefsini kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki. ben safın boş kalan aralıklarından şeytanın hazef (kılsız koyun) gibi girdiğini görüyorum.”buyurdu.”

Buhari, İbni Abbas (r.a)’tan rivayet etmiştir:
“İbni Abbas şöyle dedi:
“Hz. Peygamber (a.s) Hz. Hasan (r.a) ile Hz. Hüseyin (ra)’e şu duayı okudu ve: “(Büyük) babanız İbrahim (a.s) de bu duayı oğulları İsmail (as) ile İshak (a.s)’a okuyup bununla onları Allah’a sığındırırdı” buyurdu:
“Her türlü şeytandan, her haşareden, dokunan her kötü gözden Allahın eksiksiz(şifa verici) kelimelerine sığınırım.”

Ebu Hüreyre hadisin tamamını şöyle zikretti:
“Yatağına girdiğinde Ayete’l Kürsi’yi oku. (Sabaha kadar) üzerinde Allah tarafından görevli bir koruyucu bulunmaya devam eder; hiç ayrılmaz ve sana sabaha kadar hiç bir şeytan da yaklaşamaz” dedi. Buhari(6/335)

Buhari, Ebu Hüreyre (ra)’den rivayet etmiştir:
“Ebu Hüreyre (ra) şöyle dedi: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve.: “Şunu böyle kim yarattı? (şunu böyle kim yaratı?” En sonunda: “Rabbini kim yarattı?” deyinceye kadar sorup vesvese verir. İmdi şeytanın vesvesesi Rabbinize kadar erişince, o vesveseli kişi hemen: “Euzü billahi mine’ş şeytanir racim” desin ve vesveseye son versin.”

İmam Malik, ‘Muvatta’da Halid bin Velid (r.a)’den rivayet etmiştir:
Halid hin Velid. Resulullah (a.s)’a: “Uykumda kabus (korkulu rüya) görüyorum,” dedi. Resulullah (a.s) ona şu duayı okumasını söyledi: “De ki: “Allah’ın gazabından, cezalandırmasından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve her yerde benimle birlikte olup hana kötülük etmelerinden. Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.”

İmam Malik, Yahya bin Said (ra)’den rivayet etmiştir:
“Yahya şöyle dedi:
Resulullah (a.s) geceleyin (miraca) yürütüldü de, ateşten bir şule ile kendisini izleyen cinlerden bir ifrit gördü. Resulullah (a.s) her ne tarafa dönse onu görüyordu. Cibril (a.s) ona: “Sana söyleyeceğin kelimeleri öğretsem olmaz mı? Sen onları söylediğin zaman ifritin şulesi söner ve kendi üzerine düşer” dedi. Cibril (a.s) Ona”Şunları söyle” dedi:
“Gökten inenin, yerde bitenin ve yerden çıkanın şerrinden, gece ve gündüz fitnelerinden, hayır getiren hariç gece ve gündüz gelen felaketlerden kerim olan Allah’ın vechine ve ne bir facirin, ne de bir iyinin vazgeçmediği Allah’ın noksansız kelimelerine sığınırım, ya Rahman!”

Müslim, Ebu Osman (r.a) o da Selman’dan şöyle rivayet etmiştir: “Selman dedi ki:
“Eğer gücün yeterse, sakın çarsıya girenlerin ilki ve çarşıdan çıkanların sonuncusu olma. Çünkü çarşı şeytanın savaş yeridir. Şeytan sancağını çarşılarda diker.”

cinlerle savaş yapan melek ordusu ile ilgili görsel sonucuMüslim, Cabir (r.a)’den rivayet etmiştir: “Cabir (r.a) dedi ki: “Resulullah (as) şöyle buyurdu:
“iblis tahtını su üzerine kurar. Sonra bölük bölük askerlerini gönderir. Askerlerinin derece ve makamca kendine en yakını, fitnesi en büyük olanıdır. Askerlerinin biri gelir de: “Şöyle şöyle işler yaptım” der. iblis ona: “Sen hiç bir şey yapmadın” der. Sonra onlardan bir diğeri gelir ve “O insanı, kendisi ile karısı arasını iyice ayırıncaya kadar terk etmedin”der. Bu ifade üzerine İblis o askerini kendisine yaklaştırır ve: “Sen ne kadar iyisin!” diyerek takdir eder.”

Müslim, Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet etmiştir:
“Hz. Peygamber (a.s) şöyle buyurdu: “Çan şeytanın düdükleridir.”

Buhari, Cabir (r.a)’den Hz. Peygamber (a.s)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
“(Güneş batıp) gece karanlığı geldiği yahu bir kısmı gerçekleştiği zaman çocuklarınızı (dışarı çıkmaktan) men ediniz. Çünkü şeytanlar o sırada (etrafa) dağılırlar (ve faaliyete geçerler). Yatsıdan bir saat geçince de (dışarıdaki) çocuklarınızı evinize koyunuz. Ey mümin, o zaman Allah’ın ismini an. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kapını kapat. Besmele ile kandili söndür. Su kırbasının ağzını besmele ile bağla. Yine besmele ile kap kacağını kapat, ört.”

imam Ahmed, Cabir (ra)’den rivayet etmiştir.
“Cabir dedi ki: “Resulullah (a.s) söyle buyurdu: “Siz. geceleyin köpek havlamasını ve eşek anırmasını işittiğiniz vakit, Allah’a sığının Çünkü sizin görmediğinizi onlar görürler.”

dua zikir ile ilgili görsel sonucu

Cinler ve şeytanlar hakkında seçtiğimiz hadislerde aldığımız öğütlerle bizler için yararlı olacaktır. İnsan şekline ve diğer varlıkların şekillerine rahatlıkla girebilen bu varlıklar karşısında insan Allaha tevekkül ederek ondan yardım isteyerek ve ona sığınarak hareket etmelidir.  Kadın olsun Erkek olsun her kesin bir karini mevcuttur. Onlar sizin damarlarınızda dolaşırlar. size devamlı şekilde vesvese verirler.Geriye dönük bilgilere ulaşabilen bu varlıklar insanları tanıdıkları ve sevgi besledikleri insanların şekillerine girerek onların ağzıyla konuşarak kandıra bilirler. Cinlerin yaşadıkları o anın bilgilerine vakıf olma imkanları vardır. insanların düşüncelerinde sakladıkları ileri dönük projelerini bilebilirler. Ayrıca kaybolmuş eşyaları bulmalarınada şaşırmamak lazımdır. bunlar gaybdan bilgi vermek  yerine geçmez.

Cinlerden ve şeytanlardan korunmak için Allah adının zikrinin devamlı olması, kuran okunması, dualı olunması, ayetel kürsi ve felak ve nas okunması etkili olacaktır.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın