Cini Yakmak Ve Öldürmek

Bismillahirrahmanirrahim

Cinniye İslam Teklifi Yapılır:

Cinni olana Müslüman olmasını teklif edilir olmazsa onları öldürebilirsiniz. Ayrıca hastayı rahatsız eden uğrama karabasan gibi cinlerde Allah ve Resulüne teslim olarak hastadan çıkmalarını tavsiye edilir. Çıkmakta inat eden olursa insanın kurtulması için okuma yapılarak müdahale edilir.

Müslüman Cinler Kuran Okunan Yere Gelirler:

Kur’an-ı Kerim okunduğu zaman cinlerin kafirleri olan şeytanlar insanlara yaklaşıp zarar verememektedir. Ancak Müslüman cinler Kur’an-ı Kerim okunan yerlere girebilirler.

Asr-ı saadetten bir hadise bize bu konuda ışık tutmaktadır: “Hz. Ayşe (r.a.) validemiz bir gece cinler tarafından yatağından kaldırılarak yüksek bir mahkemenin huzuruna getirilir. Hz. Ayşe validemiz sebebini sorunca: ‘Sen cinlerden bir Müslüman katlettin. Bunun mahkemesi yapılacak.’ denildi. O da: ‘Ben nerede bir cin öldürdüm?’ dediğinde ona cevap verildi:” “Sen Kur’an-ı Kerim okurken, bizim Müslüman cin kardeşlerimizden birisi bir yılanın içine girerek seni dinlemeye geldi. Siz hanenizde o yılanı görünce öldürdünüz. Dolayısıyla içinde bulunan kardeşimiz de öldü. Bunun hesabı görülecek.” (Kurtubi, el-Camiu Liahka-mi’l-Kur’an, 16.214.215.) Hadisenin sonunda barış ve anlaşma yapıldı. Olay tatlıya bağlandı.”

İnsanın Halifeliğini Kıskanmak:

Cinlerin ve bütün mevcudatın üstünde halife olarak gönderilen insan, mahiyet ve yaradılış özelliğinin yanı sıra, zeka, akıl, hafıza, muhakeme ve ibadet bakımından cinlere nazaran üstündür. Semavi bir dinden ders almayan bazı cinler, şeytandan aldıkları ders ile karakter itibariyle insanların bu üstünlüğünü kabul etmezler; onları kıskanırlar.

Bununla ilgili olarak Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerimde, “Şüphesiz biz insanı ahsen-i takvimde yarattık.” (Tin,4) Buyurmakla, insanın sadece cinlerden değil, bütün varlıklardan daha üstün olduğunu bildiriyor.

Cinler, insanların üstünlüğünü tanımadıkları gibi, onları güç durumda bırakır ve kendilerine muhtaç olmaları için ellerinden geleni yaparlar.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın