Cinler Görülebilirmi

Cinleri Görmek Mümkün Müdür:

Esas olan aslında  cinlerin görünmemesidir. “Ey Âdemoğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık.” Araf:27  Çoğu ulema bu konuda cinlerin görülmeyeceği görüşünü savunmuşlardır. Hatta İmam Şafi (ra.) ” Size ben cin gördüm, diyen bir kimsenin şehadeti kabul edilmez” demektedir. Bu asli sureti hakkında söylenmiş bir ifadedir. Şekil değiştirmiş bir cin görülebilir.

İbni Mes’ud’dan (ra) naklediyorlar ki: “Batn-ı Nahl denilen yerde, cinlerin hidayete erdikleri gece, cinleri gördüm. Sudan Kabilesinden Zut denilen uzun boylu insanlara benziyordular.” Müsned (tahkik: Ahmed Şâkir), 6:165, no. 4353; Süyûtî, el-Hasâisü’l-Kübrâ, 1:343, 2:361.

Cinler Hangi Şekillerde Görülür:

Ekseriyetle yanlış inanışlar var. Cinler asli suretleriyle görülür demek gibi değişim olmadan görülmezler. Peygamber ve veliler dışında bazı insanların bazı şart ve özel konumlarda cinleri manada görebilme  ihtimali mevcuttur. Siyah köpek, kedi, İnek, deve, keçi, akrep, yılan ve insan şeklinde görülebilirler. Bu saydığımız hayvanlar cinlerin kullandığı bazı cismani yaratıklardır.

“Medine’de bir grup cin Müslüman oldular. Evlerde görünen birine kim rastlarsa üç defa kendisine ihtarda bulunsun kaybolmaz ve bir daha zahir olursa onu öldürün, çünkü ihtardan sonra çıkan ya şeytan, ya da kafir cindir.” Buhari

İbni Zübeyr iki karış uzunluğundaki bir adam gördüm ve nesin, kimsin diye sordum. O’da bana “ben cinim” dedi. Kamçım ile ona vurdum kaçtı gitti. (Ahkamul mercan fi ahkamil can)

Not: İnternet ortamında kullanılan cin figür ve resimleri gerçeği yansıtmamaktadır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın