Cinler Ve Şeytanlar

djinn rpg ile ilgili görsel sonucuBu konu bakım kategorisinde ayrıntılı olarak işlenmiştir. Burada konuyu ayet ve hadislerde inceleyerek akaid konusunda cinlerinde varlığının kabul edilmesine iman edilmesi gerekir. Şeytanlar, tercih edilen görüşe göre cinlerden bir taifedir. Değer bakımından meleklerin karşıtıdır. Melekler iyilik,hayır işleri ve hayır üzere sabit kalırlar. Şeytanlar da şer işler, kötülüğü emreder ve kötülük üzere hareket ederler.

Cinler insanlar gibi mükellef varlıklardır.

 • Zariyat Suresi, 56. ayet: Ben, cinleri ve insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım.

Cinlerin , doğum  anından itibaren  mükellef olduklarını söyleyen akaid alimleri mevcuttur. Sebebi ise onların ilk andan itibaren hitabı anlamaya ehil olmalarıdır denilmektedir. Cinlerin, musllat oldukları kişiler üzerinden konuşmaları, bazı insanlara görünmeleri, insanın kalbinde hissettiği vesveler ile insanlara hitap etmeleri onların ayrıca belirtileri arasındadır.

cinlerle savaş yapan melek ordusu ile ilgili görsel sonucuOnların kafirleri şeytanlar mı, yoksa şeytanlar ayrı bir tür müdür? Cinler havadan yaratılmış varlıklardır, şeytanlar ise ateşten yaratılmışlardır. Alimler bu konuda  iki ayrı görüşe sahiptirler. Tercih edilen görüş ateşten yaratılmışlardır. Şeytanların kafir oldukları, cinlerin hepsi mükellef olduklarıdır onlarda hesaba çekilecekler ve cennet ve cehennemle ödüllendirilecek veya ceza alacaklardır. Onların erkek ve dişileri mevcuttur onlarda ürerler. Cinlerin kendileri ait güçleri mevcuttur. Cinler gaybı bildiklerini iddia edenleri kuran yalanlamaktadır.

 • Kehf Suresi, 50. ayet: Hani meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik; İblis’in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi. O cinlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda Beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. (Bu,) Zalimler için ne kadar kötü bir (tercih) değiştirmedir.

Şu halde “İblis, yani şeytan da cinlerden olduğuna göre, o da ateşten, hem de dumansız, öz, yalın, yakıcı ateşten yaratılmıştır.” diyebiliriz.

KURANDAN NASLARLA CİN VE ŞEYTANLAR:

 • Rahman Suresi, 15. ayet: “Cann’ı (cinni) da ‘yalın-dumansız bir ateşten’ yarattı.”
 • Hicr Suresi, 27. ayet: “Ve Cann’ı da daha önce ‘nüfuz eden kavurucu’ ateşten yaratmıştık.”
 • Araf suresi, 17. ayet: “Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın.”
 • Araf suresi, 27. ayet:”Ey Âdemoğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık.”
 • İsra suresi, 64. ayet:”Haydi, onlardan gücünün yettiklerini sesinle (telkinde bulunarak) çağrınla ayart! Süvarilerinle yayalarınla onlara karşı ordu topla; mallarına, evlatlarına ortak ol, kendilerine vaadde bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaad etmez.”
 • Nisa suresi, 118-119. ayetler:”Allah şeytanı lanetlemiştir, o da “Kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler” demiştir. Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur.”
 • Kaf suresi, 27. ayet:”Yandaşı ve arkadaşı (şeytan), “Rabbim! Onu ben azdırmadım, o kendisi apaçık bir sapkınlık içinde idi” der.”
 • Nisa suresi, 38. ayet:”Ve bunlar Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarfedenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa o ne kötü bir arkadaştır!”
 • Zuhruf suresi, 36.ayet:”Allah’ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz; artık bu onun arkadaşıdır.”
 • Haşr suresi, 16.ayet:”Tıpkı şeytanın durumu gibi: Hani o insana “İnkar et” der; o inkar edince de, “Bilesin ki benim seninle ilgim yok, ben alemlerin rabbi olan Allah’tan korkarım” der.”
 • Enam suresi, 121. ayet:” Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah’a ortak koşmuş olursunuz.”
 • Maide suresi, 90.ayet:” Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”
 • İsra suresi, 53. ayet:” Kullarıma söyle, (inanmayanlara karşı) sözün en güzelini söylesinler; çünkü şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır.”
 • Al-i İmran Suresi, 175. ayet: “İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın, eğer mü’minlerseniz, Benden korkun.”
 • Nas suresi, 1-6. ayetler:”De ki: “Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!”
 • Nur Suresi, 21. ayet: “Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder. Eğer Allah’ın üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, işitendir, bilendir.”
 • Bakara Suresi, 268. ayet: “Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin -hayasızlığı emrediyor. Allah ise, size Kendisinden bağışlama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.”
 • Mücadele Suresi, 19. ayet: “Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara Allah’ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir.”
 • Sebe suresi, 13. ayet:”Onlar Süleyman’a, isteğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Ey Dâvûd ailesi! Şükür için çaba gösterin. Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır.”
 • Enbiya suresi, 82. ayet:”Şeytanlar (cinler) arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.”
 • Sebe suresi, 14. ayet:”Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü ancak asâsını kemiren ağaç kurdu sayesinde anlamışlardı. Süleyman’ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı.”
 • Ahkaf suresi, 29-30-31. ayetler:”Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu, Kuran’ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde “Susup dinleyin!” dediler, okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. “Ey halkımız! dediler, “Biz Musa’dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki, Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.”
 • Cin suresi, 14-15. ayetler:” Aramızda ilâhî emirlere boyun eğenler var, ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlar ise cehennemin yakıtı olmuşlardır.”
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın