Cinler Ve Yaradılışları

Cinler Ve Yaradılışları

İmam-ı Müslim sahih Müslim’de Urve ve Hz. Aişe (R.anha)’dan şöyle rivayette bulunur. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır: Melekler nurdan yaratıldılar, cinler de halis ateşten. Adem ise topraktan yaratılmıştır.”

Cinler insanlar gibi ayrı türlerdir. Bunlar insanlar gibi aynı gezegeni paylaşmaktadırlar. Araplar çok eski zamanlardan beri bizim de aynı gezegeni paylaşan bu gizli ve esrarengiz akıllı mahluklara Cinni ismini vermişlerdir. Görünmeyen varlık manasındadır. Kur’an-ı Kerim’de bu varlıklar için aynı isim kullanılmıştır. Avrupa dillerinde Arapça’dan bu kelimeyi almışlardır. İngilizler “Genie” şeklinde ifade etmişlerdir. Sözlüklerinde buna verdikleri mana “şeytani ruh” dur. Eğer bu varlıklar insana zarar vermeyip, yardımcı olurlarsa O zaman bu kelimeyi Arapların anladıkları gibi manada kullanıp almaktadırlar.

Gizlenmek, gizli kalmak, gözle görülmeyen gizli kuvvetler manasına gelir. Cinlerin bir tek ferdine “cinni” denir. Bunların çeşitleri vardır. Gul ve ifrit cinlerin bir değişik türüdür. Cinler şeffaf bir (maddi) yapıya sahip olmalarına ve bizimle aynı gezegeni paylaşmalarına rağmen görünmemektedirler. Onlarda bizim gibi irade ve akıl sahibidirler bizim gibi mükelleftirler. Kâfir olanına şeytan, olmayanına ise Cin denir.

1-Kanatlıları vardır. Kuş gibi uçarlar

2-Yılan, akrep ve yer hayvanları (Haşarat) şeklindedirler

3-Gelip gidenler, Gezginler vardır.  Cinler yerine göre ammar, ervah, şeytan, İfrit gibi isimler alırlar.

“Cinleri de halis ateşten yarattı.” Rahman 15 Kuran ve Sünnette cinlerin yaratılmış olduğu temel maddenin “ateş” olduğunu beyan etmektedir. İmam Kurtubi “Mearic, bir kısımı karışan bazen kırmızı, bazen sarı, bazen de yeşil olan bir alevdir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın