CİNLER VE YARADILIŞLARI

CİNLER

Gizlenmek, gizli kalmak, gözle görülmeyen gizli kuvvetler manasına gelir. Cinlerin bir tek ferdine “cinni” denir. Bunların çeşitleri vardır. Gul ve ifrit cinlerin bir değişik türüdür. Cinler şeffaf bir (maddi) yapıya sahip olmalarına ve bizimle aynı gezegeni paylaşmalarına rağmen görünmemektedirler. Onlarda bizim gibi irade ve akıl sahibidirler bizim gibi mükelleftirler. Kâfir olanına şeytan, olmayanına ise Cin denir.

1-Kanatlıları vardır. Kuş gibi uçarlar

2-Yılan, akrep ve yer hayvanları (Haşarat) şeklindedirler

3-Gelip gidenler, Gezginler vardır.  Cinler yerine göre ammar, ervah, şeytan, İfrit gibi isimler alırlar.

“Cinleri de halis ateşten yarattı.” Rahman 15 Kuran ve Sünnette cinlerin yaratılmış olduğu temel maddenin “ateş” olduğunu beyan etmektedir. İmam Kurtubi “Mearic, bir kısımı karışan bazen kırmızı, bazen sarı, bazen de yeşil olan bir alevdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir