Cinler Yalan Konuşurlar

Bismillahirrahmanirrahim

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde cinlerin yalancı oldukları ve Allah’a karşı yalan uydurdukları bildirilmektedir. Ancak bunun yine iman ve takva ile alakası olmalıdır. Çünkü müminin yalan söylemesi yasak olduğu gibi, cinlerin müminlerinin de aynı durumda olmaları söz konusudur. Bu itibarla yalancılar ya kafir ya da münafık cinler olmalı ya da imanda kemale ermemiş cinlere mahsus olmalıdır.

Ebû Eyyûb el Ensarî’den şöyle rivayet edilmiştir: “Bir hurmalık vardı. Bir cin gelir ve ondan alırdı. Bundan Peygamber (s.a.v.)’e yakındım. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.), şöyle buyurdu:”Git ve onu gördüğün zaman ‘bismillah’ de ve ona, ‘Peygamber’e tabi ol!’ diye söyle”. Sonra cini yakaladı, fakat bir daha gelmeyeceğine yemin etmesi üzerine bıraktı.

Arkasından Ebu Eyyub, Peygamber (s.a.v.)’e geldi ve Resul-i Ekrem ona: “Esirini ne yaptın?” diye sordu. Ebu Eyyub: “Cin, bir daha gelmeyeceğine yemin etti.” dedi.

Resul-i Ekrem: “O cin, yalan söyledi ve esasen o, yalan söylemeye alışıktır.” Dedi. Ebu Eyyub, cini tekrar yakaladı ve bir daha gelmeyeceğine dair yemin etmesi üzerine onu tekrar serbest bıraktı.

Sonra Ebu Eyyub, Resulullah (s.a.v.)’e geldi ve Resulullah tekrar: “Esirini ne yaptın?” diye sordu. Ebu Eyyub: “Bir daha gelmemeye (ikinci kez) yemin etti!” dedi.

Daha sonra cini (üçüncü kez) yakaladı ve (ona) dedi ki: “Seni Resulullah (s.a.v.)’e götürmeden bırakmayacağım!” Bunun üzerine cin, şu mukabelede bulundu: “Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ayetel-Kürsi’yi oku! Evinde bunu oku, ne şeytan ne de başkası sana yaklaşamaz.”

Ebu Eyyub, Peygamber (s.a.v.)’e tekrar geldi ve Resul-i Ekrem: “Esirini ne yaptı?” diye sordu. Ebu Eyyub, cinin söylediğini Peygamber (s.a.v.)’e bildirdi. Resulullah dedi ki: “Bu sefer doğru söyledi, fakat kendisi yalancıdır!” Tirmizi, C.5, H.no: 3039, s. 25.      

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın