Cinlerin İlimleri

Cinler Hikmetli Sözler Söyler:

Cinler mükellef varlık olduklarına dair alimler söz ve fikir birliği etmişlerdir. Cinlerin salih olanları olduğu gibi şeytana tabi olmuş olanlarda vardır. Cinlerin arasında tabi oldukları çeşitli mezhepler vardır. Bunda şaşılacak bir durum yoktur. Cinler tıp ilmine, Simya ilmi, büyü ilmine vb ilimlere de sahiptirler.

Cinlerin İnsanlardan İlim Tahsil Etmeleri:

Ebu Bekr El Kureşi der ki: Bazı hadis alimleri Vehb b. Münebbih’ten nakletmişlerdir: «Hasan el Basri ile birlikte her yıl el-Hayf mescidinde geceleyin herkes uyuduğunda buluşurduk. Bazı kimseler de bulunurdu bizimle… Bir gece oturup konuşurken bir kuş gelip yanıma oturdu. Selam verdi, selamını aldım.

Kendilerine kim olduğunu sorunca;Müslüman cinlerdenim, dedi.
Ne işin var burada? dedim.
– Sizin yanınızda oturup sizden ilim tahsil etmek kötü bir şey midir? Hem aramızda sizin ravileriniz de vardır. Birçok münasebetlerde biz sizinle oluruz. Mesela; namazda, cihadda, hasta ziyaretlerinde, cenaze merasimlerinde, hac ve umrelerde. Sizden ilim alırız ve Kuran dinleriz, dedi.

Peki sizce en makbul cinler hangileridir? Hasan el Basri’yi işaret ederek: Şu şeyh’ten rivayet edenler, dedi. Benim bu konuşmamı Hasan el Basri görünce dayanamadı ve: Kimle konuşuyorsun ey Allah’ın kulu diye çıkıştı. Bazı arkadaşlarla, diye cevap verdim.

Toplantı dağılınca, imam Hasan bana, işin içyünü özünü sordu, ben de kendilerine olup bitenleri haber verince, Hasan el Basri bana: Ne olur bunu insanlardan hiç kimseye anlatma; çünkü yanlış tefsir ederler de işi büsbütün çıkmaza sokarlar, dedi.Cinlerin Esrarı İmam Şibli S:225-226

Onlardan da ilim ehli vardır. Mükellef olanların akıl nimeti var demektir. Lakin algılamada biraz insandan farklıdırlar.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın