Cinlerin Nazarı

Bismillahirrahmanirrahim

Cinlerin Nazar Değdirmesi:

İnsanlar sadece nazar etmez. Cinler de aynı şekilde nazar ederler. Cinlerin nazarı insanların nazarından daha çok etkilidir ve zarar vericidir. Göz iki kısımdır İnsan ve Cin gözü. Ümmü Seleme(r.a)’den Nakledilmiştir: “Hz. Peygamber (SAV) evinde, yüzünde nazar olan bir cariye gördü ve şöyle buyurdu: o cinlerin hırsızlamasına uğramış. Çünkü onda nazar vardır.” Ahkamul Mercan-İmam Şibli 

Cinlerin nazar etmesine sebep olan unsurlar insanın bizzat kendisinin yaptığı hatalardır. Özellikle de kadın veya erkek fark etmez çıplaklığa rağbet etmesi en büyük hatalardan bir tanesidir. Evin içerisinde uygunsuz bir şekilde dolaşmak, özellikle banyoda ve yatak odasında çıplak bulunmak “onların  görmeyeceğiniz yerlerden sizi gözetlemesi” Nazarın başlamasına sebep olur.

Burada mahremiyete dikkat edilmediğinden dolayı sizinle, cinler ve şeytanlar arasındaki perdelerin kalkmasına sebebiyet verilmiş olur. Banyo ve tuvalete girerken kişi dua etmezse avret mahalline musallat olunacağına dair hadisler vardır.  Yatak odası mahremiyet sınırları içindedir Melekler oraya girmez ama cinler öyle değil onlar haram işlenen hayasızlık işlenen her yere girerler. Açıkta cinsel ilişkiye girilmemesi hakkında hadisler vardır. Ayrıca tamamen soyunup edep dışı bir şekilde ortalıkta dolaşmakta nasıl ki insan gözlerinin nazarını çekiyorsa Cin gözünün nazarını da çeker. Bu nazarın sebebiyet vereceği zarardan dolayı kişi tutulma yaşar

Bilinmelidir ki insanları koruma ile çalışan hafaza melekleri vardır. Sağında ve solunda bu melekler görev yapmaktadır. Çevremizde dolaşan yine aynı şekilde farklı görevlerde melekler vardır. Cinler ve şeytanlar da var. Siz neye yönelir ve nasıl yaşarsanız etrafınızdaki yapıda ona göre kuvvet bulacaktır. Eğer tamamen kişi yaşam tarzını İslam dışına çıkarmış bir şekilde sürdürüyorsa etrafındaki koruma ve enerji yapılanması şeytani ve cinni olacaktır. 

İnsan mahremiyetine çok dikkat etmek zorundadır. “Ey Âdemoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için, elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi, onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz, şeytanları, iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır.” Araf :27 İnsanlar hamam, sauna, Duş alınan yerlere girdikleri zaman özellikle avret mahallerini örtürek buralara girmeleri gerekir bununla ilgili ikazlar vardır. Ne yazık ki hamamlar şeytanların uğradığı yerlerden bir tanesidir. Cinler ve şeytanlar bu gibi soyunulan yerlerde kendilerini güçlü hissederler. 

Cinlerin bir şekilde kendi enerjilerinin baskın olacağı ortamlar onların üstün olacağı ve etkili olacakları yerlerdir. Haramların alenen işlendiği yerler; Meyhaneler, kumarhaneler, kerhaneler,bankalar,içki satışı yapanlar vb. yerlerin enerji yapısı onların kuvvetli olduğu yerler arasındadır. Buralar işaretlidir onlar tarafından oralara nazar edilmiştir. Oralara yaklaşan cin nazarlı insanlar dayanamaz içkiye kumara vesvese ile hemen düşerler.

Zikir halinde, ibadethanelerde, zikir halkasında onların enerjisi olmaz. Orada bulunmak istemezler sıkıntıya düşerler yanarlar. Haram işlenen yerlerde enerjileri kuvvetlidir. Dolayısıyla burada onların nazarları ile insanları bir şekilde tutmaları mümkün olacaktır ve kolaylaşacaktır.

Mekhul kanalıyla Ebu Hureyre’den Şöyle nakledilmiştir: ”Nazar haktır onu şeytan hazırlar.” Ahmed Müsned

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın