Cinlerin Şerrinden Korunma

-Bakara süresi 1-4/254-257. buna ayrıca  285-286 Ayetlerde eklenip okunursa her gece  eve üç boyunca şeytan girmez,

-Ayetel kürsi okunması sabah okunursa akşama akşam okunursa sabaha kadar şeytan şerrinden emin olunur,

-Akşam ve sabah namazlarından sonra üç ayetel kürsi, üç ihlas, üç felak ve nas okunması avuç içlerine bu okunanlar üflenir ve tüm vucud sıvazlanır,

-Sabah ve akşam şu şekilde dua edin; “Amentü billahi vahdehu, vekefertü bilzubti vettağuti, bestem sektü bil urvetil vuska lenfisame leha vellahu semiun âlim.” “Yalnız Allaha sığındım ve inandım. Şeytana küfrettim ayrılmayan sağlam kulpa yapıştım. Allah hem duyucu ve hem de bilicidir.”

-Şeytandan dürdüş olursa “euzü billahimineş-şeytanirracim” diyerek Allaha sığının,

-Muavizzeteyni okumak,

-Ayetel kürsi ile hamim el müminin süresinden “ileyhilmasir”e kadar okumak,

-Kim, “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle Azad etmiş gibi sevap verilir, ayrıca lehine yüz sevap yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.” [Buhârî, Daavât 54, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Zikr 28, (2691); Muvatta, Kur’ân 20, (1, 209); Tirmizî, Daavât 61, (3464)] okumak

–      Allah cc adını çokça zikretmek,

–      Namazları doğruca kılmak (tadili erkân üzere),

–      Oruç tutmak,

–      Zekat vermek, sadaka vermek,

–      Sabah ve akşam Allah cc zikretmek,

–      Abdestli olmak,

–      Fazlaca bakmamak, gözü haramdan korumak,

–      Boş işleri ve boş konuşmayı terk etmek,

–      Fazla yemek yememek, israf etmemek,

–      İnsanlarla fazla ihtilaftan kaçınmak,

–      Kuran okumak şeytanı kişinin devesini ahırında tımar etmesi gibi tımar eder. Allah’ın kitabını okumak şeytanı ufaltır.

Cinlerin kâfir ve şeytanları küfür, şirk ve Allah’a karşı gelmek gibi hareketleri seçerler. Şeytan ve askerleri kötülük yapmaktan zevk alırlar. Bu hareketleri kendilerine azap getireceğini bildikleri halde yine de bunu yaparlar. İnsanda bir kere yoldan çıkınca kötülük yapmaktan zevk alır. Bu davranışı aklına dinine, ahlakına ve bedenine zarar verse bile vazgeçmez.

İnsanlar gibi cinlerde mükellef varlıklardır. Dinin hükümleri karşısında sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir. İbadet ederler, zekât verirler, hac vb. ibadetleri yaparlar.

İnsanlar gibi cinlerde yardımlaşırlar birbirlerini kollarlar ve kabile şeklinde yaşarlar tutucudurlar. Onlara karşı haksızlık edenlerle karşı birleşirler. İçlerinde aklıselim olanlarda vardır. Müminler gibi Salih kullar gibi onlar dada tevhit eri takva sahibi olanları vardır.

İnsanlara yardım etmek onlara zulmedenlere karşı şeytanın taraftarı olmuş olanlara karşı mücadele etmek onlar için bir cihattır. Devamlı cihat halindedirler. Zulmeden zalimlere karşı insanlardan zarar görmüşlere de yardımcı olmaya çalışırlar bu amelleri Rabbimizin rızasını gözetmek ve adaletli olmak içindir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın