Cinlerle Dost Olmak

Bismillahirrahmanirrahim

Cinlerle Dost (Arkadaş) Olmak

Her insanda Allah azze ve cellenin yarattığı bir melek ve birde şeytandan yol arkadaşı vardır. Bunlar onunla birlikte yaşar ve onun birlikte ölürler. insan hayatında ne yapıyorsa yaptığı her iş ve amelde şeytan da onunla hazır bulunur aynı şekilde melekte onunla birliktedir.

İnsanın kendinde bulunan şeytanı ile dost olması mümkün müdür. Onunla birlikte dostluk kurmak ne kadar sağlıklıdır. Bu arada Melek bu dostluğu nasıl karşılar. Dostluk devamlı olan çatışmayı bedende bitirir mi? soruları sorulabilir.

Şeytan insana muhalefet etmek için yaratılmış ve devamlı şerri ve isyanı şirk olan şeyleri insanlara güzel gösterir ve haramlara sevk eder onun tavsiyesi ve vesvesesi mevcuttur. Şeytanın bedende en büyük yardımcısı nefistir. Meleğin bedende yardımcı kimdir. Melek hayrı tavsiye ve emir eder. Yardımcısı iman etmiş ve nefsin kötülüklerine muttali olmuş iman ehlinin bizzat kendisidir. 

Ahmet b. Hanbel ra.  rivayet ettiği şu hadiste: “Sizden biriniz yok ki kendisine şeytandan bir arkadaş ve melekten de bir arkadaş tevkil edilmiş olmasın. Sana da mı ya Resulallah diye sorduklarında: Bana da Lakin Allah ona karşı bana yardımcı olmuştur da daima bana hakkı emretmektedir.

Allah cc. yardımı ile yanınızda bulunan karin sizin iyiliğinize çalışır ve sizi hayra yönlendirir. Hz. Peygamber (sav) bu hususta diğer insanlarla aynı yapıdadır. Lakin Allah ona yardım etmiştir. Onun cini müslüman olmuş ve ona karşı zararsız hale getirildi. Diğer insanlar böyle değildir. Şeytan onlara musallat olmaktadır. Bazı hadislerde  Allah elçisinin uyumadan önce bazı dualar yaparak yatardı. “Allah’ın ismiyle yattım Allah’ım sana şeytanın iğvasından sığırım…” bu dualar onun cininin müslüman olmasından önce idi. Allah en iyisini bilendir…

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın