Cinlerle Evlenmek

Bismillahirrahmanirrahim


Cinlerin insanlarla evlilik bağı kurup kuramayacakları hep tartışılan bir konudur, insanların cinlerle veyahut cinlerin insanlarla evlenmesi mümkündür demişlerdir.

Sealibi der ki: İnsanlarla cinler arasında evlenmek ve çoluk çocuk sahibi olmak mümkündür. Çünkü “Allah, Mallarına, evlatlarına ortak ol» (17 . El isra: 64) buyurmuştur.

Allah’ın Resulü (S.A.V.) de şöyle buyurmuşlardır: “Kişi hanımı ile cinsi ilişki kurduğunda, besmele çekmezse, şeytan zekerine hulul eder ve onunla cima eder”.

ibn-i Abbas demiştir ki: “Kişi, karısına hayızlı halinde cima ettiği zaman şeytan ondan daha önce davranır da o kadın Muhannes’e hamile kalır. Muhannesler cin çocuklarıdır.” Bu hadisi, El Hafız ibn-i Cerir rivayet etmiştir.

Hz. Peygamberin, cinlerle evlenmeyi yasaklaması, fukahanın (Cinlerle insanlar arasında nikahlanmak caiz değildir) demeleri, Tabiinden bazı kimselerin bunu hoş karşılamaması, böyle bir şeyin mümkün olduğunu gösterir, çünkü, “Münkün olmayan bir şeyin cevazına veya adem-i meşruiyetine hükmedilmez”.

Cinlerle evlenmekte hiç bir gaye yoktur, Çünkü evlenmenin gayesi karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir yuva kurmaktır. Bu ise cinlerle insanlar arasında bulunması imkansızdır. Bu olmayınca tabi ki buna vesile olacak evlenme de olmaz. Yani cinlerle insanların evlenmesi caiz olmaz. (Cinlerin Esrarı s. 114 İmam Şibli)

Cinle Evlenenlere Ne Denmektedir:

Cinlerle insanların evlenmesi caiz olmaz bunu bir kez daha hatırlatalım. Yapıları farklı ve muhtelif olmaları buna engeldir. Buna rağmen velev ki bir evlilik oldu. Bir Örnek verelim; Süleyman as.’ın eşi Belkıs’ın Melik olan babası cinni bir bayanla evliydi (Reyhane) ondan Belkıs adında bir kız dünyaya getirdi.  Babası insan annesi cinni olana “elhas” insanla ile cin sihirbazından da dünyaya gelene “el amluk” denir.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın