Çinlilerin Dini Kitapları

Biz eski Çin dinlerinden, günümüze kadar varlıklarını sürdüren ikisi dışında haklarında hiçbir şey bilinmiyor. Onlardan biri, Lao-tse nisbet edilen Taoizm, diğeri de Konfüçyüs’e atfedilen Konfüçyüsçülüktür.

Lao-tsenin görüşleri ve sözleri adı ‘Ahlak Kitabı olan bir kitapta bir araya getirilmiştir.

Konfüçyüs kanaata, zühde, mutlak bir hoşgörüye ve kötülüğe değil, iyiliğe çağırır Konfüçyüs, hayatının sonlarında, Lao-tse ile buluşmuştur. Konfüçyüsün, onun düşüncelerine katılmadığı iddia edilir.

ÇİNce yazılmış kaıtlar ile ilgili görsel sonucuKonfüçyüsçülük geniş alanlara yayılmıştır. Onun görüşlerini talebeleri Divalog’ adı altında bir kitapta toplamışlardır ve arapça’ya da tercüme edilmiştir.

Konfüçyüs’ün eski Çin kitaplarından bir çok şeyi özetlediği bilinmektedir.

Her şey başlamadan önce hiçlik olduğunu izah edilerek, genel kozmogoni mitosuyla devam eder. Bununla birlikte Çin’de eski inançlarla ilgili ruhlara tapınma ve onların varlıklarını kabul etme, dans ve müzikle tanrıya tapınma gibi konular yer alır.

Belli bir döneme gelindiğinde tanrının insan suretinde ve ferdi özelliklere sahip olduğu yeryüzüne indiğini söylerler.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın