Cuma Gecesi ve Günü Nasıl Geçirmeli

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır. İşte bu gece ve yarınında yapabileceğimiz işler:

 • Bir kimse Cuma günü gusül eder, erken davranır, camiye gider, yakın oturup susar, boş söz etmezse,  ise her adımı için bir senelik nafile oruç ve nafile namaz sevabı olduğu söylenmektedir.
 • Cuma gününde ve gecesinde bana çok salat okuyun,böyle yapana kıyamet gününde,şahit ve şefaatçi olacağım.
 • Her kim cuma günü ve gecesi,bana yüz kere salat okursa,Allah’u Teala onun ahiret isteklerinden yetmiş,dünya hacetlerinden de otuz olmak üzere yüz arzusunu yerine getirir ve size hediyeler geldiği gibi,o salatları da bana arz edecek meleği Allah’u Teala bu hususta görevlendirir.
 • Boş ve lüzumsuz işlerden el cekmeli.
 • Cuma günü, rahatını ve dünya zevklerini terk etmelidir. Evrad, zikir ve ibadetlerini ara vermeden birbirine eklemelidir.
 • Gündüzünü Cuma namazı bitinceye kadar Allah CC’ya ayırmalıdır.
 • Öğleden ikindiye kadar, ilim ve zikir meclisinde bulunmalı, akşama kadar olan zamanında tesbih ve istiğfar ile
  meşgul olmalıdır. O vakitlerde okunacak en efdal şeyler şunlardır:
  1′-İkiyüz kere (La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün lâ yemútü biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir).
  2-Yüz kere (Sübhânellahi ve bihamdihi sübhânellahil azim ve bihamdihi)
  3-Yüz kere (Lá ilâhe illâllahül melikül hakkul-mübin).
 • 4-Yüz kere (Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve Resúliken nebiyyil ümmiyyi).
  5-Yüz kere (Estağfirullahel azim el kerim ellezi la ilâhe illâ huve etubü ileyh).
  6-Yüz kere (Lá havle ve lâ kuvvete illa billâh) demelidir. Hepsi yedi yüz eder. Eshab-ı kiramın bazısının günde on iki bin tespih eylediği bildirilmiştir
 • Cum’a gününde bir saat vardır, mü’min bir kul namazda duâ ederken Allah ‘dan bir şey ister ve o saate denk gelirse Allah muhakkak ona icâbet eder. Ashab-ı kirâm: ‘Bu saat hangi saatdir yâ Resûlellah” dediklerinde: “İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir.” buyurdular.

Kaynak: Gunyetüt Talibin- Abdülkadir Geylani

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın