Cuma Gününün Üstünlüğü

Cuma günlerin efendisidir. Cumaya insanların efendileri özen gösterir.
“Günlerinizin en şereflisi ve en faziletlisi Cuma günüdür. Adem a.s o gün yaratıldı o gün öldü. sura o gün üflenir ve Kıyamet O gün kopar. O gün de bana çok salavat okuyunuz sizin okuduğunuz salavat bana arz olunur.”

Bir kimse Cuma günü gusül eder, erken davranır, camiye gider, yakın oturup susar, boş söz etmezse,  ise her adımı için bir senelik nafile oruç ve nafile namaz sevabı olduğu söylenmektedir.

peygamber sav. şöyle buyurmuştur: “Cuma gününden daha faziletli bir gün üzerine güneş ne doğmuş ne de batmış yerde gezen her canlı cuma günü için çalışır ama Cinler ve insanlar hariç.

Cuma günü mescitlerin kapısında İki Melek durur cuma namazına gelenlere sevap yazarlar. İlk gelene bir deve, , ikinci gelen Koç, üçüncü gelen tavuk, sadaka sevabı yazılır. Bundan sonra gelen bir yumurta sadaka sevabı alır. İmam minbere oturduktan sonra defteri kapanır sonra gelenlere yazmazlar.

Ebu Hüreyre (r.a.) şöyle anlattı:
Resûlullah (s.a.v.) minberde bir ayet okudu. İbn Mes’ud Ubey b. Kaab’e şöyle sordu:

Bu ayet, ne zaman nazil oldu?

Bir başka rivayette ise, Ebu Derda, Ubey b. Kâab’e:
– Bu ayet ne zaman nazil oldu? diye sordu.

Ubey bir şey demedi, işaret etti. Namaz dönüşü şöyle dedi:
– Senin namazdaki nasibin, yersiz sualin oldu.

Bunun üzerine, Abdullah b. Mesud Resulullah’ın huzuruna çıktı. Bu duruma, Resulullah: «Ubey doğru söylemiş buyurdu, sonra devam etti:
-«Bir kimse, cuma günü yıkandıktan sonra, güzel koku sürünür, cumaya gelirse, orada kimseye eziyet etmez ve insanların omuzlarına da basmazsa, Allah’ın takdir ettiği miktar namazını kılarsa, imam minbere çıktıktan sonra da oturup konuşmazsa, Allah-u Teala onun iki cuma arasında işlediği günahları bağışlar.”

Hz. Ali (ra) söyle anlattı:
Cuma günü olduğu zaman, şeytan yardımcıları ile birlikte çıkar, Sokakları, halka süslü göstermeye çalışır. Ellerinde bayrakları da vardır.Melekler de, mescitlerin kapılarının önlerine oturur; derecelerine göre. insanların sevabını yazarlar. Taki, imam minbere çıkıncaya kadar.

Bir kimse. imama yakin oturur, ses etmeden dinlerse, yersiz konuşma da yapmazsa, onun iki nasibi vardır.
Bir kimse de, imamdan uzak oturur, ses etmeden, yersiz söz söylemeden dinlerse, onun bir ecri vardır.
Bir kimse, imama yakın oturup, söz edip imamı dinlemezse, bunun iki günahı vardır.
Bir kimse, konuşana; «Sus! demiş olsa dahi, konuşmuş olur. Orada lüzumsuz söz edenin cuması yoktur.
Bundan sonra, Hz. Ali (r.a.) şöyle dedi: -Bu söylediklerimi peygamberimizden dinledim.

Sebepsiz üç cuma namazı terk edenin kalbine perde çekilir. Hak yolu göremez olur.

Ebu Musa’l-Eş’ari’nin (ra) bildirdiği hadisi şerifte:
«Allah-u taala kıyamet günü, günleri olduğu gibi yaratır. Cumayı ise aydınlatıcı olarak yaratır. Cuma gününe hürmet edenler, yüzleri kar, kokuları misk gibi oldukları halde Cumanın ışığı altında yürürler. Kafur dağlarında gezinirler. İnsan ve cinler hayret edip, Cuma ehli Cennete girinceye kadar gözlerini kıpırdatmadan onlara bakarlar. Cuma ehline halis olarak müezzinlik edenlerden başkası karışmaz.buyruldu.

Enes bin Mâlik’in (ra) bildirdiği hadis-i şerifde: Allah cc’nın her gün Cehennemden altı yüz bin azatlısı vardır. Cuma gecesi ve günü yirmi dört saattir. Hepsi Cehenneme müstahak olmuşlardan olmuş olanlardan altı yüz bin azadlisı vardır» buyruldu.

Ebu Derda’nın (ra) bildirdiği hadis-i şerifde: «Cuma günü cemaatle Cuma namazını kılana, makbul hac sevabı yazılır. Aynı gün ikindi namazını cemaatle kılsa, ona umre sevabı yazılır. Bulunduğu yerde akşamlarsa, Allah cc. istediğini verir buyruldu.
hadis-i şerifde: «Cumada üç kisi bulunur. Biri boş şeylerle, yaramaz şeylerle uğraşır. Onun nasibi boş şeylerdir. Diğeri cumaya dua ile hazır olur. Allah cc’ya dua eder. Allah cc dilerse, onun istediğini verir, dilerse vermez. Diğeri Cumaya sükut üzere hazır olur. Müslümanların omuzlarına basıp geçmez. Kimseye eziyet etmez. Böyle kıldığı namazı gelecek Cumaya kadar kefaret olur buyruldu. Cuma gününde kuşlar ve böcekler birbirlerine rastladıklarında, salih günde selamet sizin üzerinize olsun deyip, birbirlerine selam ve selametle dua ettikleri bildirilmiştir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın