Cuma Namazı Kimlere Farzdır

Bismillahirrahmanirrahim

Cum’a Namazı:

Diğer namazlardan farklı olarak, bazı şartlarla edâ edilebilen bir ibadettir. Bir mükellef; beş vakit namaz da dahil, bütün sünnet ve nafile namazları evinde ferdi olarak edâ edebilir. Fakat Cum’a namazını, ferdi olarak edâ edemez. Zira Cum’a Namazı için cemaat farzdır. Diğer namazlar; hür olan erkek ve kadın üzerine farz olduğu gibi, müslüman olan cariye, köle ve esir üzerine de farzdır. Fakat Cum’a Namazı sadece hür olan erkeklere farzdır.

Cuma namazı farz-ı ayn olup bu namazı inkar eden kafir olur. Çünkü cuma namazının fazileti kesin delil ile sabit olup müstakil bir farzdır ayet-i kerimede Allah Celle Celalühü şöyle buyurmaktadır .”Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” Cuma:9

Bu emir farz olduğunu gösterir. Cuma namazının farz olduğuna sünnetten delil de şöyledir:” Bazıları ya Cuma namazlarını terk etmeye son veriler, yahutta Allahu Teala kalplerine mühür vurur gafillerden olurlar.”  Nesai-Ebu Davud

“Baliğ olan erkeğe cuma namazına gitmek farzdır.” bir başka hadis-i şerifte ise:”Her kim önemsemeyerek üç Cuma namazını terk ederse Allahu Teala onun Kalbine mühür vurur.” Hakim,  İmam Ahmed ve İbni Mace de buna benzer hadisler mevcuttur 

Cuma Namazı Kime Farzdır:

Hanefi Fûkahası; bir kimseye Cum’a Namazı’nın farz olması için, şu şartların bulunması gerektiğinde ittifak etmişlerdir:

1) Hür olmak.

2) Erkek olmak.

3) Mukim olmak.

4) Sıhhatli olmak. Bu dört şart Kafi’de zikredilmiştir.

5) Yürümeye gücü yetmek.

Cuma Namazı Kılmayı Engelleyecek Özürler:

Cuma namazı kendisine farz olan kimsenin mutlaka sıhhatli olması gerekir, Güven içinde bulunması olması kötü görünür olması yürümeye gücü yeten kimse olmalı hapsedilmiş olmamalı şiddetli yağmur çamur kar ve benzeri gibi doğal olayların olmaması lazımdır hasta olan kimseye Cuma namazı farz değildir hastaya bakan kişi hastanın yanından ayrılmasıyla sıkıntı olacaksa hasta bakıcı ya da farz değildir çok yaşlı kimseler yahut malına zarar gelecek olan kişiler alacaklısının yakalanması için uğraşan zalimin zulmünden yahut bir genin ortaya çıkmasından korkan kimselere ve kölelere cuma namazı farz değildir Ebu Hanife imam Malik ve imam Şafi’ye göre kör olan adama Cuma namazı farz değildir hanbelilere göre ve imameyne göre kör adam kendisine kılavuzluk edecek birisini bulursa Cuma namazını kılmak ona farzdır ayakları felçli yarı kesik yatalak hasta şiddetli yağmur ve kar çamur sebebiyle özür bulunan kimselere Cuma namazı farz değildir.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın