Cuma Namazının Sıhhatinin Şartları

Bismillahirrahmanirrahim

Cuma Namazının  Keyfiyeti Ve rekat Sayısı:

Cuma namazı İki rekat namaz ile ondan önce verilen İki hutbeden ibarettir. Cuma namazını rüknü vardır. Namaz ve hutbe, Namaz; İcma ile açıktan kıraat ile kılınan İki rekattır. iki hutbe ise; Farz olup namazdan önce okunur. Hutbenin en azı sahih görüşe göre Allah’a hamd okumaktan ibarettir. Cumadan önce ittifakta 4 rekat malikiler dışında cumhura göre cuma namazından sonra yine 4 rekat namaz kılmak sünnettir.

Cum’a Namazı’nın Sıhhatinin şartları; 

Hanefi Fukahası; edasının şartları bulunmadığı süre içerisinde Cuma Namazının sahih olmayacağı hususunda ittifak etmiştir. Dolayısıyla bütün müminler; bu şartların tahakkuku ve muhafazası hususunda mücadele etmek mecburiyetindedirler.

1- Cuma Namazının eda edilebilmesi için ûlû’lemr’in izni şarttır. 

Hz. Cabir (ra)’den rivayet edilen bir hutbede Resûl-i Ekrem (sav): “Bilmiş olunuz ki; Allahû Teâla (cc) Cum’a Namazını bu sene, bu ayda, bugünde benim şu makamımda kıyamete kadar farz kıldı. Şimdi her kim benim hayatımda ve benden sonra adil ve cair bir ûlû’lemr’i olduğu halde, Cum’a’yı hakir görerek veya inkar ederek kılmazsa, Allahû Teâla (cc) onun iki yakasını bir araya getirmesin ve işinde ona bereket vermesin. İyi biliniz ki tevbe edinceye kadar o kimsenin namazı, zekâtı, haccı ve orucu yoktur. Tevbe edenin tevbesini Allahû Teâla (cc) kabul eder…”hükmünü beyan buyurmuştur. Hanefi Fûkahası bu Hadis-i Şerif’te geçen “Ve lehû imamûn adilûn ev cairûn” hükmünü esas alarak: “Cuma Namazının edası için ûlû’lemr’in izni şarttır” hükmünde ittifak etmiştir.

2-Cuma Namazı kılınan yerin şehir olması şarttır. 

Cuma namazının kılındığı yerin şehir olması ve oranın namazgahında kılınması gerekir. Hanefi Fûkahası; Cum’a Namazı ancak şehirde edâ edilir. Köylerde sahih olmaz hükmünde müttefiktir. İmam-ı Merginani: “Şehir öyle bir mevzidir ki; içinde hadleri ikame eden ve hükümleri infaz eden bir emir ve kadısı bulunur.” hükmünü zikretmektedir. 

3-Cum’a Namazı’nın edâsının şartlarından birisi de öğle vaktinin girmiş olmasıdır. Cuma Namazı kaza edilmez. Cuma vaktinin sonu öğle vaktinin sonudur. 

4-Cuma Namazı ferdi olarak eda edilemez, cemaat şarttır. 

Cemaatin en azı İmam-ı Azam Ebu Hanife katında; imamette bulunan kimsenin dışında üç kişidir. İmameyne göre ise imamdan başka iki kişidir” hükmünü zikreder. Feteva-ı Hindiyye’de: “Cemaatin en azı, imamdan başka üç kişidir. Tebyin’de de böyledir” hükmü kayıtlıdır. İmam-ı Şafii (rha)’ye göre; cum’a cemaatinin en azı kırk kişidir.

5-Cuma Namazının edâsının şartlarından birisi de izn-i âm’dır. “İzn-i Am”: Ulû’lemr’in insanlar için umumi müsaade vermesidir. Cuma namazının eda edildiği caminin kapısının herkese açık olması esastır. Feteva-ı Hindiyye’de: “Cemaat camiye toplanmış olsa ve caminin kapılarını üzerlerine kapatarak cuma namazı kılmış olsalar, bu cuma caiz olmaz”hükmü kayıtlıdır.

6- Cuma Namazının edasının şartlarından birisi de “Ulû’lemr” veya görevlendirdiği bir kimsenin hutbe okumasıdır. Bir kimse Ulû’lemr’in izni olmadan hutbe okusa ve Cuma Namazı kıldırsa “Asi ve bağyi” hükmünde olur. Çünkü bu fiilde ümmetin velayetine tecavüz vardır. Cuma Namazı kıldırması için Ulû’lemr’in vermiş olduğu izin aynı zamanda “Hutbe” okuması için de izin sayılır.

Kaynak: Emanet Ve Ehliyet 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın