Cuma Suresi

Cuma Suresi

Cuma Suresi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamasına göre 62. süredir. Mufassal kısmının dördüncü sureler grubunun ikinci süresidir 11 ayettir. Medine’de inmiştir. 

Cuma Suresi Konusu:

Bu mübarek sûre Medine’de İnmiş olup ahkâm âyetlerini kapsamak­tadır. Sûrenin, etrafında döndüğü ana konu, Allah’ın mü’minlere farz kıldığı Cum’a namazının hükümlerinin açıklanmasıdır.

Bu mübarek sûre, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (a.s.)’in peygamber olarak gönderilişini ele alır. Onun, Allah’ın lütfettiği bir rahmet olduğunu açıklar. Yüce Allah Arapları onunla şirk ve sapıklık karanlıkla­rından kurtardı. İnsanlığı onunla şereflendirdi. İnsanlık daha önce karanlık­ta yalpalarken, onun peygamberliği, toplumun hastalıklarına bir deva ve merhem oldu.

Sonra bu sûre yahudileri ve onların Allah’ın şeraitinden döndüklerini anlatır. Şöyle ki, onlar, Tevrat’ın hükümleriyle amel etmekle yükümlü kı­lındılar, fakat onlar bundan yüz çevirip uygulamadılar. Onlar için eşeği darb-ı mesel getirdi. Bu eşek, sırtında büyük ve faydalı kitapları taşır, fakat eline yorgunluk ve meşakkatten başka bir şey geçmez. İşte bu, bedbahtlık ve helakin son derecesidir.

Daha sonra bu sûre, Cum’a namazının hükümlerini ele alır. Mümin’leri, bu namazı eda etme yarışına çağırır. Ezan vaktinde alışveriş yapmayı onlara haram kılar. Münafıkların yaptığı gibi, namazı bırakıp ticaretle meşgul olmaktan sakındırarak sona erer. Münafıklar namaza kalktıklarında ağır alıp tembel tembel kalkarlar. 

Cuma Suresi Nüzul Sebebi:

Câbir (r.a.)’in şöyle dediği rivayet olunur: Bir cum’a günü Rasulullah (s.a.v) ayakta hutbe okurken, Medine’ye bir kervan çıkageldi. Rasulullah (s.a.v)’ın Ashabı (r.anhum) hemen kervana koştular. Ashaptan sadece on iki kişi kaldı. Ben, Ebubekir ve Ömer bu on iki kişinin içinde idik. Bunun üzerine Yüce Allah, “Onlar bir ticaret ve eğlence gördüklerinde hemen dağılıp oraya giderler ve seni ayakta bırakırlar” mealindeki ayeti indirdi.

Abdülkadir Geylani Cuma Suresi hatimesi

Ey vücûd denizlerine dalan muvahhid kişi, şuhud ve keşif makamlarına ulaşan kimse, Allah sana vahdet makamından bir yer vermiştir. Seni sapıklıklardan uzaklaştırmıştır. Allah’a tevekkül et! Onu kendine vekil kil! Bütün işlerini ona havale et! Ve onu kendine kefil kıl! Sakın bir an bile Allah’tan vazgeçme! ve onu bir an bile hatırından çıkarma! Özellikle rızık konusunda Allah’ın emri ile takdir edilmiş olan azık konusunda tereddüt etme! O hakimdir ve var olan herşeyi bilendir. O rızık herkese Allah’ın iradesi ile dağılır ve herkes kısmetini alır.

Asla ve asla onu ticaret (düzenbazlık) ve dilencilikle talep etme. Hakim ve alim olan Allah’ın Sana nasip ettiği mesleğini kullanarak elde etmen senin için daha iyidir ve yaratılış gayende kullanman gerekir, bu şekilde davranırsan Allah’ın şakir kullarından ve ona tevekkül eden kullarından olursun.

Sonuç olarak: Rızık Allah’ın elindedir. Umutsuzlardan olma! Rabbine ibadet et Ona nimetlerinden dolayı şükret taki sana yakin ulaşıncaya kadar. 

Allah’ım bizleri lütfun ile Şakir kullarından eyle! Amin…

Cuma Suresi Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.) Göklerde  ve  yerde  olanların  hepsi,  mülkün sahibi, mukaddes, aziz, hakîm olan Allah’ı tesbih eder.

2.) Ümmîler   arasından,   kendilerine   ayetlerini okuyan,  onları  temizleyen,  onlara kitabı  ve  hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O’dur. Halbuki onlar önceden apaçık bir sapıklık içindedirler.

3.) (Bu Peygamber) mü’minlerden henüz kendile­rine katılmamış bulunan diğer insanlara da onu öğretir. Allah, azizdir, hakimdir.

4.) Bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

5.) Kendilerine Tevrat yükletilen  sonra onunla amel etmeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalan­lamış olan kavmin durumu ne kötüdür, Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

6.) De ki: Ey Yahudiler! Diğer insanların değil de yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu sanıyor­sanız, bu iddianızda samimî iseniz haydi ölümü temenni edin (bakalım).

7.) Ama onlar, önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni etmezler. Allah, zalimleri çok iyi bilir.

8.) De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, mu­hakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülme­yeni bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

9.) Ey iman edenler! Cum’a günü namaza çağırıl­dığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya ko­şun ve alış verişi bırakın. Eğer siz bilen kimseler iseniz elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.

10.) Namaz bitince yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin, umulur ki kur­tuluşa erersiniz.

11.) Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah’ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Kuşkusuz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Cuma suresi Fazileti:

  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma Namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısınca on sevap verilir.”(Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 8/250)
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Cuma, Saff, Teğabün ve A’la) Surelerini okurdu.(Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 21)

Cuma Suresi Sırları

  • Kısmeti kapalı olanlar, Cuma Suresini günde 3, 5 veya 7 kere okursa, kısmetleri açılır. Allah’u Teala en kısa zamanda okuduğu ve devam ettiği bu sure hürmetine o kuluna kısa zamanda evlenmek nasip eder.
  • Dargın olan eşlerin aralarının düzelmesi için de 3 veya 7 kere okunursa, eşlerin arası düzelir. Aralarındaki soğukluk ve kızgınlık Allah’u Teala’nın izniyle gider, birbirlerine karşı muhabbet meydana gelir.
  • Bu sureyi okumayı adet haline getiren kimseye, Müslüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin sayısı kadar sevap verilir.
  • Bu sureyi okumaya devam edenler, şeytan vesveselerinden korunur.
  • Cuma suresinin 4. ayeti bir yere asılırsa, orası bereketlenir. Allah’u Teala, o yeri her türlü felaketlerden korur.
  • Kısmet için ve hayırlı bir eş için 18 kere okunur

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir