Damardan Gelen Fazla Kana Cinler Sebep Olur.

Damardan Gelen Fazla Kana Cinler Sebep Olur.

Kadının fercinden gelen fazla kanın sebebi cinlerdir. Doktorlar bunun sebebini ve ilacını bilmezler. Bazen Büyücüler cini kullanan karanlık ruhlular kadına cini  menfaatleri veya kirli amaçları doğrultusunda musallat ederler. Cin görevi gereği gidip kadından fazla kan gelmesine sebep olur. Bazen de cin kendiliğinden musallat olur. 

Cahş’ın kızı Hamme (r.a.) demiştir ki; “Peygambere (S.A.V.) geldim ve “Ey Allah’ın Resulü benden fazla kan geliyor, namazdan, oruçtan da alıkoyuyor, ne buyurursun?” dedim. Efendimiz “pamuk kullanmayı tavsiye ederim, kanı durdurur” buyurdu. “Pamukla duracak gibi değil çok akıyor deyince Peygamber (S.A.V.) “daha büyük bir bez parçası al” buyurdu. Ben “bu yetmez çok fazla geliyor deyince Peygamber “sana iki tavsiyede bulunacağım ki, bunlardan herhangi birini tatbik ettiğin takdirde öbürüne lüzum kalmaz. Bunları yapabilirsen sen bilirsin, ikisinden birini seçebilirsin. Bu devamlı kan gelme olayı şeytanın fışkırtmalarından bir fışkırtmadır” diyerek bana istiaze ile alakalı hükmü anlattı “(Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

Başka rivayette ise “damardan fışkıran bir kandır” buyurdu, Efendimiz (s.a.v.) başka hadislerinde “Şeytan damarlarda gezer” buyurmuştur. İşte bu damara vurduğu zaman kan fışkırır ki, insan bedenindeki fazla kanın akmasının sebebi de ekseriyetle şeytandandır. Şeytanın bu damardan fazla kan gelmesinde ihtisası vardır.

Karanlık ruhlu insanlık vasfını yitirmiş büyücü  kendisi ile işbirliği yaptığı şeytanı kadına gönderir. Şeytan da kadından fazla kan gelmesine sebep olur ki, bu da kadının helak olmasına sebep olur. Cin kadının içine girer ve bu hastalığa sebep olur. Hastayı bu durumdan kurtarmak için cinni hastanın cesedinden çıkarmak lazımdır.

-Bu durumdan kurtulmak için cin çarpmasında verdiğimiz dualar ve ibtal-i sihir ile alakalı ayetler hastaya ve suya okunur. Hasta o suyu içer Allah (c.c.)’ın izni ile şifa bulur. 

https://manevidestekdayanisma.com/tedavi-destegi/ bu linge tıklayınız yönledirildiğiniz sayfada bu duaları bulabilirsiniz.

Bu kan bazen de insanın burnundan gelir ve durmak bilmez. Hatta bazıları kan kanserinin de cinlerden olduğunu söylemiştir. Eğer kan burundan fazla gelirse Hud Sûresi Ayet: 44 hastanın alnına yazıldığında Allah (c.c.)’ın izni ile kan kesilir. Bazı uygun olmayan yollara başvurularak bu ayetlerin yazılması uygun değildir. 

Başta şeytan olmak üzere, bütün cin taifesinin insanlara zarar verebilecek şekilde yaklaşarak, maddi-manevi tahribata yol açabildikleri görülmektedir…

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın