DECCAL VE HZ. İSA (AS) SAVAŞI

Ahmed, Cabir bin Abdullah (r.a)’tan rivayet etmiştir:
“Resulullah (a.s) şöyle buyurdu:
“Deccal, dinin güçsüz, ilmin yetersiz olduğu bir anda ortaya çıkar. 40 günlük ömrü vardır. O kırk günde bütün yeryüzünü gezer. O kırk günden bir gün, bir yıl gibi, bir gün, bir ay gibi, bir gün, bir hafta gibi, diğer günleri de sizin günleriniz gibidir. Onun üzerine bindiği bir eşeği vardır. İki kulağının arası 40 zira (1 zira 64 cm)’dir. Kör olduğu halde insanlara “Ben sizin Rabbinizim der. Halbuki sizin Rabbiniz kör değildir iki gözünün arasında -heceleyerek- ke-fe-re yazılıdır. Onu okuma yazma bilsin bilmesin her mümin okur.

Allah’ın kendisine haram kıldığı Mekke ve Medine hariç, her suya ve her yöreye gelir. Mekke ve Medine’nin kapılarını melekler tutar. Onunla birlikte ekmek dağları vardır ve ona uyanlar hariç, insanlar sıkıntı içindedirler. Ve onun yanında iki de nehir vardır. Ben onları ondan daha iyi bilirim: Bir nehir vardır cennettir’ der, bir nehir daha vardır cehennemdir der. Cennet dediğine daldırılan o cehennemdir, cehennem dediğine daldırılan o da cennettir.

Allah onunla beraber insanlara konuşacak şeytanlar gönderir. Ayrıca onunla birlikte büyük bir fitne daha vardır. Gökyüzüne emreder insanlara göre güya yağmur yağdırır; bir adamı öldürür ve insanlara göre güya onu diriltir, insanlardan o adamdan başkasına güç yetiremeyecektir. Der ki: Ey insanlar, bunu Rabb’den başkası yapabilir mi?”

Müslümanlar, Şam’daki Duhan Dağına kadar kaçarlar. Peşlerinden gelip onları kuşatmaya alır. Çok sıkı kuşatır ve onlara çok büyük sıkıntı verir.

Burada Hakim’in rivayetini eklemek istiyorum; Allah’a ve ahiret gününe inanan ….Müslümanların üçte birini öldürür. Üçte birini de bozguna uğratır. Geriye üçte biri kalır. Gece karanlığı üstlerine çöker. Müminler birbirlerine:”Rabbinizin rızasına ulaşma uğrunda kardeşlerinizle kavuşmaktan niye geri duruyorsunuz? Kimin yanında fazla yiyecek varsa, onu müslüman kardeşine ikram etsin. Fecir vakti girince sabah namazını kılın. Namazı biraz acele kılın. Sonra da düşmanınızın üzerine yürüyün,” derler. Namaz kılmak için ayağa kalktıklarında, İsa bin Meryem (a.s) önlerine iner.

Diğer rivayete devam ediyoruz; Sonra İsa bin Meryem (as) sabahtan inip: “Ey insanlar, sizi yalancı habise karşı çıkmaktan alıkoyan nedir?” der.

“Bu cin gibi bir adamdır” derler. Koşup bakarlar ki, İsa bin Meryem (a.s) değil mi? Namaz için kamet getirilir ve Hz.İsa (as)’ya: “Buyur imamete ey Allah’ın Ruhu” derler. “imamınız geçsin ve size namaz kıldırsın” der.

Sabah namazını kılınca Deccal’a karşı çıkarlar. Yalancı onu görünce, tuzun suda eridiği gibi erir. Hz. İsa (as) da ona doğru yürüyüp onu öldürür. Hatta ağaçlar ve taşlar “Ey Allah’in ruhu, işte bir yahudi” diye seslenirler. Hz. İsa
(a.s), Deccal’a uyanlardan tek bir kimse bırakmamacasına öldürür.” Ahmed, Müsned (3/367, 368) Hakim, Müstedrek (4/530)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın