Deccal

Deccal Kimdir?

Kıyametin hemen öncesinde Kıyamet alametlerinden biri olarak ortaya çıkacak ve insanların doğru yoldan sapmasına çalışacak ve olağanüstü güçlere sahip olacak olan kişidir. 

Bu adam, Gözü patlaktır (Üzüm salkımındaki iri üzüm tanesi gibidir.) alnında “kâfir” ( كافر ) veya “kfr” ( ك ف ر ) yazısının bulunduğu, yaptığı işlerden hoşlanmayanların veya müminlerin bu yazıyı okuyabileceği, kıvırcık saçlı, teninin kızıl, esmer veya parlak beyaz renkte olduğu, cüsseli, heybetli veya kısa boylu bir bedeninin bulunduğu, bir gençtir.  O Şam’la Irak arasındaki bir semtten (kumluktan) çıkar ve sağa sola fesat yayar. Çok hızlı bir şekilde yeryüzünde dolaşır. Deccalin ağzından önce peygamberlik sonrada ilahlık iddiasında bulunur. Bir takım olağanüstü durumlar gerçekleştirecektir. Gökyüzüne emreder yağmur yağdırır yere emreder nebatını çıkarır. Harabeye uğrar ve ona “Definelerini çıkar” der. Harabe tüm hazinelerini çıkarır. 

Huzeyfe ile Ebu Mesud (r.a.) bir araya geldiler. Huzeyfe (r.a.) şu hadisi nakletti: “Muhakkak ki ben, Deccal’ın beraberinde olan şeyi ondan daha iyi bilmekteyim. Muhakkak onun yanında bir su nehri ve bir de ateş nehri bulunacaktır. Fakat, sizin ateş olarak gördüğünüz şey bir sudur. Bir su olarak gördüğünüz şeyde bir ateştir. Binaenaleyh, sizden her kim Deccal’ın çıkması zamanına erişir de suyu içmek isterse, bir ateş olarak gördüğü şeyden içsin. Çünkü, kendisi o ateşi bir su bulacaktır.”

Beraberinde cennet ve cehenneminin olduğu fakat cennetinin cehennem, cehenneminin ise cennet olduğu zikredilmektedir. Kıyamet alametlerinden biri olarak yeryüzüne İnecek olan Hz. İsa Aleyhisselam tarafından Lüd kapısında da öldürülecektir. 

Kıyametin büyük alametleri arasında yer almakta olan deccal, kıyamet vakti iyice yaklaştığında ortaya çıkarak göstereceği sıra dışı olaylar sayesinde bazı insanların kendisini ilah olarak görmesine ve çoğunun da yoldan sapmasına sebep olacaktır. 

Deccal ilahlık iddiasında ispatlamak için yeryüzünün her yerini hızla dolaşacak bolluk ve kıtlıklar meydana getirecek Yağmur yağdırıp topraktan ekin bitirmek Ölüyü diriltmek gibi insan gücünü aşan bazı olağanüstü haller gösterecektir. 

İnkarcılar ve İmanı yeterince kuvvetli olmayan bazı Müslümanlar Deccal ‘in gösterdiği bu olağanüstü hallere aldanıp onun peşinden gideceklerdir. Deccalın yapmış olduklarına karşılık Allah’a kesin bir biçimde inanmış olanlar ona aldanmayacaktır. 

Deccalın Olağanüstü haller göstermesi Allah’ın izniyle iman sahiplerini etkilemeyecektir. Bütün Peygamberler ümmetlerini uyarmışlardır. Bununla birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Deccal ‘in fitnesinden hile ve bozgunculuğundan Allah’a sığınmış bundan korunmak için çevresindekilere Kehf suresinin okunmalarını tavsiye etmiştir.

Deccalın kim olduğu hakkında ve özellikleri nelerdir ve ne zaman çıkacağı hakkında çelişen ve yoruma açık rivayetler bulunmakla birlikte kesin bir bilgi yoktur. İleri sürülen yorumlar değer taşımaz ve dini açıdan bağlayıcılığı yoktur. Deccal konusu gaybi konular arasındadır. Bazıları Deccal ‘in belirli bir kişiden ibaret olmadığını belirtmişlerdir. Deccal bir anlamda kötülüğü ve bozgunculuğu temsil eden bir prototiptir. Dolayısıyla dini değerlere saldıran ve kendisini ilahi yerine koymaya çalışan her şahıs, hak dini reddedip kendi fikirlerini din yerine koymaya çalışan her türlü akımın temsilcileri İslam’ın insanlığa sunduğu değerleri yıkmaya çalıştığı ve bozgunculuğu yol açtığı için bir Deccal olabilir denmiştir.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın