Denizlerin Yaradılış Hikmeti

Dünyamızın % 70’ni oluşturan denizler karalara nazaran çoktur. Okyanuslardaki su miktarı 1 trilyon 338 milyar kübik kilometreyi bulmaktadır. Yeryüzünde toplam suyun %96,5 okyanuslarda bulunmaktadır.

denizlerin sırları ile ilgili görsel sonucuDenizler bazı yerlerde 6000 metre derinliğe kadar uzanmaktadır. Denizlerin su seviyesi belirli zamanlarda yükselme yaşar buna birçok etken sebep olur.  Bu sebeplerin bir taneside küresel ısınmadır.

Dağlar yeryüzünün karalarla irtibatlı bir parçası olarak düşünülmemeli denizlerin dibinden başlayıp yeryüzünün üst kısımlarına kadar çıkan 10000 metreyi bulan dağlar vardır.

Yeryüzünde yaşayan canlı çeşitleri gibi denizlerde yaşayan ve oranın şartlarına uygun deniz hayvanları mevcuttur.

Ä°lgili resimDenizleri sadece Omega 3 deposu olarak düşünmek eksikliktir. Çok geniş bir alana yayılan büyük denizleri istifade edilmesi için insanın emrine sunan Allahtır.

“Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O’dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da Onun lütfuna nail olmanız ve O’na şükretmeniz içindir.”Nahl: 14.

Büyük su kütlesinin iç dünyasında gizli nimetler gibi hikmetler de gizlidir. Yenilebilen balık cinsleri gibi bazı Cevherler de bulunmaktadır. İnci, Mercan vb. daha çok bilinen ve bilinmeyen cevherler.

” Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler Onundur.”Rahman: 22-24

 

Ä°lgili resim

Kıtaları birbirine bağlayan ve ticaret yollarının başında da büyük su kütlelerinin olduğunu görürüz.

“Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.”Bakara: 164.

Yaratıcının büyüklüğünü inkar gaflet içinde bulunanlar kişidir.  Üzerinde gerek yolcu, gerekse ticaret ve gıdalanma sağlanan bu geniş deniz nimeti yaratıcının mükemmelliğini ve hikmetini anlatan en büyük delilidir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın