Dervişin Seyr-u Süluku

Bismillahirrahmanirrahim

Seyri Süluk :

“Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.” Yunus 57

“Bu dini zorlaştırmayın.(Onunla yarışa girmeyin) O, (bütün ölçüleriyle) sağlamdır. Kim, (dinin bütün emir ve amellerini yapacağım deyip) onu zorlaştırırsa, din onu yorar. Sakın nefsini Allah’ın ibadetinden nefret ettirme!” Beyhaki, sünen-i Kübra, III, 18-19; Zebedi, ithafu’s-sade, V,476

Seyr-u Süluk Nedir:

Adına Dervişin seyr-u süluku dediğimiz manevi yolculuk insanın Allah tarafından verilen gizli kabiliyetlerini ortaya çıkarmasına yardım eden sistemin adıdır. Bu süreç sonucunda insan Hakkın halifesi olabilecek kemale erer.

Seyr-u Süluk Neden Yapılmalı:

Hakkın halifesi olabilmek kendini tanıyabilmek ve yaratıcı olan Allah’a yakinlik kazanmak için bu yola girmelidir. Günümüzde insan uzayın derinliklerine gitmek için can atmakta bu modern insan, her gün yeni bir galaksi keşfederken maalesef kendine daha da yabancılaşmakta, Rabbinin fıtratına koyduğu merhamet, sevgi, empati gibi duygulardan hızla uzaklaşmaktadır.

Çağın bu gidişatı nice Müslümanları da etkisi altına almakta, manevi terbiye gayretleri garip senirken, hazlar ve menfaatler baş tacı edilmektedir.

Nitekim dünyanın kan gölü haline gelmesinin sebebi bu tür egoist insanların siyaset, ekonomi, tıp ve hatta dini sahalarda bile başa geçmiş olmalarıdır.

Netice olarak yaratılış gayesini bilmeyen ve buna göre yaşamayan bir insan öncelikle kendine, sonra da tüm çevresine tehlike arz eder. İşte Seyr-u sülük böyle bir insan olmamak için çıkılması gereken bir yoldur.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın