Dişi Ağrıyan Zahid

Dişi Ağrıyan Zahidin Başına Gelenler

Ey kardeşim halkın, övmesine de yermesine de aldırma! Ne kadar kötü amellerin varsa, tövbe et, ne kadar iyi amellerin varsa, halktan gizle ve hak tarafına bırak. Fakat, sakın iyi amellerinde kendini görme! Bütün bu ibadet ve tâatlerinin; dünya yüzünde bir gün nefes almanın, gezip yürümenin şükrü bile olmadığını düşün ve bunu aslâ aklından çıkarma!

Haberlerde gelmiştir ki:

Bir zâhit kişi vardı. Günlerden bir gün dişi ağrıdı ve kendisine çok eziyyet ve zahmet verdi. Hiç huzuru kalmadı, hattâ namaz bile kılamaz oldu. Hak teâlâ, bu zâhide aczini bildirmek için, tabip şeklinde bir melek gönderdi. Melek kendimine:

Senin şu diş ağrısından kurtulman için bir ilaç veririm amma, karşılığında bana ne verirsin? diye sordu. Zahit: Ne istersin? diye kendisini yokladı.

Bütün iyi amellerini, İbadet ve taatini ver, cevabını alınca:

– Ben buna nasıl razı olayım? dedi ve tabip şeklindeki melek de çekildi, gitti.

Fakat, zahidin dişinin ağrısı da her gün biraz daha artıyor ve ona rahat bir nefes bile aldırmıyordu. Kendi kendisine: Ömrümün sonu böyle huzursuzlukla ve acılar içinde geçmesin. Şu tabibe bütün amellerimi ve ibadetlerimi vereyimde, beni iyi etsin. Sonra ben yine ibadet eder, yeniden sevap kazanırım, diye düşündü ve dediği gibi de yaparak bütün amellerini ve ibadet ve taatini tabibe verdi.

Bazları, on sekiz yıllık ibadetini, sırf bu diş ağrısından kurtulmak için verdi, derler. Tabip, buna bir ot verdi ve dişinin üzerine koyar koymaz derhal ağrısı geçti. Zahidin gözIeri açıldı.

Elhamdulillah.. Çok şükür ya Rab! dedi.

Tabip şeklindeki melek, onun bu hamdi ve şükrü üzerine şunları söyledi:

Ey zahit! iyi bilmiş ol ki, senin bütün amellerin, ibadet ve taatin, dünyada bir gün sağlıkla bakmanın şükrü bile değildir. Ben senin ibadet ve taatini ne edeyim? Ben, meleğim ve sana aczini bildirmek için Hak tekla beni memur eyledi.

Var imdi, ibadetinden ötürü Allahu tealadan gayrı bir şey umma. Sen, ücretle tutulan bir ırgada benzersin, hem de ücretini peşin peşin eline vermişlerdir. Ücretini peşin alan ırgata elbette çalışmak gerektir, dedi ve derhal kayboldu.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın