Doğru-Yanlış

0%

Makedonya’nın başkenti Manastırdır.

Correct! Wrong!

Üsküp'dür

İranlıların dili Urduca'dır.

Correct! Wrong!

Farsça'dır.

Afyon ilimizin Kaymağı meşhurdur

Correct! Wrong!

Allah (c.c.)’ın sıfatlarından Tekvin Allah'ın Bilmesi demektir.

Correct! Wrong!

Allah'ın yaratması demektir.

Bedir savaşı hicretin 2. yılında olmuştur.

Correct! Wrong!

Hz. İsa (a.s.)’ın Kuran'daki adı Mesih'tir.

Correct! Wrong!

Amerika ile Asya arasındaki okyanusa atlas okyanusu denilir.

Correct! Wrong!

Büyük okyanus'dur.

Medyen kavmine gönderilen peygamber Salih as. dır.

Correct! Wrong!

Hz. Şuayb (a.s.)

Müslüman olmadıkları halde, kalpleri İslam’a ısınması için ganimet verilenlere Müellefe-i Kulup denir.

Correct! Wrong!

Müçtehitlerin ayet ve hadislere dayanarak içtihat etmesine Kıyas denir.

Correct! Wrong!

İcma olacak

Doğru-Yanlış
Tekrar Deneyin

Tebrikler

Share your Results:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir