Dua Nasıl Yapılmalı

Bismillahirrahmanirrahim

Dua Ne Demektir:

Dua; seslenmek, çağırmak, yardıma çağırmak, Allah’a yalvarmak ile bütün ihtiyaçlarını ona havale etmek ve Ona yakarmaktır. Zira bu kulluk alameti olarak sayılmıştır. Bu sebepledir ki bütün dinlerde dua mevcuttur.

İnsanlar hayatları boyunca üstün bir varlığa karşı inanç ve ihtiyaç duymaktadırlar. Üzüntülerinde, acze düştüklerinde, ümitsiz kaldıklarında, hasta olduklarında ve vb. gibi birçok olayda koltuk altındaki beyazlık görülecek şekilde ellerini semaya doğru kaldırma ihtiyacı duanın başlangıcının alametidir.

Dua Kulun Allah’a  Olan İhtiyacıdır:

Allah’a en sevimli olan Kullar ona ihtiyaçlarını anlatıp ondan isteyenlerdir. En sevimsiz olanı ise Allah’tan bir şey istemeyendir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“İnsana bir darlık dokunduğu zaman yanı üzere yatarken, otururken yahut ayakta bize yalvarır, ama biz onun sıkıntısını giderince sanki kendisine dokunan bir darlıktan ötürü bize hiç yalvarmamış gibi hareket eder. İşte aşırı gidenlere yaptıkları iş böylesine süslü gösterilmiştir.” (Yunus, 10/12) 

Resulullah (sav) şöyle buyurduğu anlatılmıştır: ”Allah için duadan daha kerim bir şey yoktur.” Yine Hz. Peygamber Şöyle buyurmuştur:”Dua ibadettir.”

Yine bir ayeti kerimede Allah azze ve celle şöyle buyuruyor:

Rabbiniz: “Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir” buyurmuştur.*Mümin 60

Kulun Dua İle Rabbi İle İrtibatı Onu Diri Yapar:

Kul anlaşıldığı üzere her türlü halinde Allah’a yönelmeli ona dua etmeli asla yüz çevirme meli işi dua ettikten sonra gönlünde duyacağı ferahlık ve rahatlık onun Arzu ettiği ulaşmada bir ümit oluşmasını sağlar böyle dualar insana hem Şifa hem de Ruhi açıdan depresyondan kurtulma ya vesiledir dua Bir toplumun veya bir topluluğun diri oluşunun göstergesidir.

Her Duaya Allah CC İcabet Eder:

Allah azze ve celle kulunun ettiği her duada icabet halindedir. Ebu Hureyre ra şöyle anlattı: ”Kul aceleci olmadı ki hayır içindedir. kendisine nasıl acele eder diye sordular şöyle anlattı;” dua ettim kabul olunmadı demesidir”.  devamla Resulullah şöyle buyurdu demiştir:” Kul ne zaman dua etse Allahu Teala icabet eder ya istediğini verir yahut istediği şeyden daha büyük bir belayı ondan alır yahut ahirette Onun için istediği şeyden daha hayırlısını hazırlar.” görmüştür.

Dua Sadece Allah’a Yönelerek Yapılır:

O halde dua sadece Allah’a yönelerek yapılmalıdır. Araya bir aracı koymak doğru değildir. Biz her namazda sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz demekteyiz. İsteyeceği yardımın Allah’ın dilemesiyle olacağını ancak onun bunu gerçekleştirmesi ile mümkün olduğunu bilmesi gerekmektedir. İnsana şah damarından daha yakın olan insana merhametinden dolayı ona ummadığı yerlerden kolaylıklar rızık şifa rahatlık ve afiyet vermektedir. 

Dua kişinin gönlünden kopup gelendir kişi duasıyla Hayrı istemektedir ve bu doğrultuda çaba sarf etmektedir işte Bu duada samimiyetin bir göstergesidir.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: ”Biliniz ki Allah Teala kendisinden Gafil bir kalbin duasını kabul etmez.” Tirmizi

Duanın Adabı:

Ellerin omuz hizasına kadar kaldırılması, Dua esnasında ellerin birbirine bitirilmesi, duaya başlarken Allah’a hamd edilerek ve Allah övülerek başlamalı,

Hz. Peygamber (sav) bir hadiste:”Sizden biri namaz kılınca Allah’a hamd ederek başlasın. Senada bulunsun sonra Hz. Peygamber Aleyhisselam’a salavat getirsin sonra dilediğince duada  bulunsun.” buyurmuştur.

Duayı bitiren kişi Elhamdülillah diyerek duasını tamamlamalı, duaların başında ve sonunda Hz. peygambere Salavat getirmelidir, İmam dışında dua eden kişi kıbleye dönmeli, dua eden kişi Allah’tan korkarak ısrarlı olmalıdır.

Allah’a Sena peygambere Salattan sonra tövbe istiğfar da bulunmalı, Gizli yapılan dua açıktan edilen Duadan daha faziletlidir. Dua eden kişi duruşunda ve sözlerinde edebe riayet etmelidir. Dua ederken aşırı şekilde bağırmamalı,  azim içinde olmalı, kalp huzurlu ve Ümit halinde bulunmalıdır.

Dua etme vakitleri kollanmalı, Kişi Kur’an ve sünnetten ayrıca sahabeden ve tabiinden veya meşhur imamlardan meşhur olan duaları da okumalı,(şart değildir) dua hafif tutulmalıdır. Kulun duası esnasında Allah’la arasında hiçbir engelin olmadığını hatırlamalı, dua ederken yalnızca Allah düşünülmeli, kalp başka bir şeyle meşgul olmamalıdır.

Duam kabul edilmez düşüncesinden uzak olunmalı, duada sabırlı olunmalı samimiyet içerisinde dua edilmelidir.

Dua İçin Vakitler:

Gecenin son üçte biri, ezan ile kamet arası, farz namazdan sonra, cuma vakti, namaz vakti, Cuma günü ikindiden sonra en son saat, arefe günü, yağmurun çokça yağdığı vakit, Allah yolunda düşman karşısında saf tutulduğu zaman, secde halindeyken olan vakitler. 50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın