Dua Üç Şekilde Kabul Olur

Dua Üç Şekilde Kabul Olur

Dua edilirken insanların düştükleri zafiyet olan acelecilik, insan dua ettiğinde hemen karşılığını görmek istiyor. Bu tabi olan bir arzudur. Müslim’de bir rivayette “Ya Resulallah istical nedir? diye sorulunca şu cevabı vermiştir; “Dua ettim de hiçbir netice görmedim” der ve o anda duayı terk eder.” 

Resulullah aleyhissalatu vesselam duanın terkini hoş görmemektedir. Müslüman her halükarda dua etmeye devam etmeli ve duasında ısrarcı olmalıdır. Duanın mutlaka netice vereceğini kesin bir dille ifade edelim dua şekilden biriyle olacağı belirtilir:

1- Ya işte uygun olarak dünyada görülecektir şekilde makbul olur

2-  ya ahirette verilmek üzere sevap takdir edilir

3-  yahut günahları affedilir

Kişi neticeye bakmadan dua etmeye, Allah’tan hayırlı şeyleri istemeye devam etmeye gayretli olmalıdır. Dua ibadetin ve Kulluğun bir gereği bilip ara vermeden devam edilmelidir. Mümin ibadetten usanmaz zaten hayatının gayesi ibadet ve kulluktur zira Allah insanları sadece ve sadece ibadet için yaratmıştır.

Duada Aceleci Olmamalı Israrcı Olmadır

Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “ Acele etmediği müddetçe her birimizin duasına icabet olur. Ancak şöyle diyerek acele eden var: “ Ben Rabb’ime dua ettim duamı kabul etmedi.”  Buhari Davat 22 Müslim zikir 92 muvatta Kur’an 29 Tirmizi daavat 145 Ebu Davud Salat 358

Diline Sahip Olmalısın

Ebeveynler bazen kızgınlıkla maksadı aşarak dillerini bedduaya aleyhe duaya çevirirler kötü temenni de bulunurlar. Bazen kişi kendisi için “gözlerim kör olsun”, “evladı için “Allah canını alsın”, malı için “yok olsun, ateş olsun veya heder olsun” gibi sözleri sarf eder. Bu sözler her ne kadar samimi olarak söylenmeyip dil alışkanlığı dahi olsa, sıkça dilden dökülebilir. Lakin Allah azze ve celle duaları kabul ettiği bir ana rast gelirse iş kötü olur. Çünkü melekler sizin ettiğiniz duaları amin der. 

Bu konuyla ilgili peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor Hz câbir radıyallahu anh anlatıyor: “ Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki: “ Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin çocuklarınızın Alayını da dua etmeyin hizmetçilerin izin aleyhine dua etmeyin mallarınızın aleyhine dua etmeyin ola ki Allah duaları kabul ettiği saate rast gelir de istediğiniz kabul ediverir.”  Ebu Davud Salat 362

Yine “Kendiniz için sadece hayır dileyin zira melekler dualarınıza amin der.” 

Kişi temin etmek istediği arzu ettiği her ihtiyacı önce lisanıyla Allah’tan isteyecek, sonra da çalışarak elde etmek için gayret sarf edecektir. Bu müminlik edebidir. 

Allah azze ve celleden istemekten imtina etmek, O’nun gadaplanmasına sebep olur. Ebu Hureyre radiyallahu Anh Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurduğunu anlatıyor: “Allah Teala Hazretleri kendisinden istemeyene gadap eder.” Tirmizi dava 3 İbni Mace dua 1

Mümin kardeşimize dua edin onlar için gıyabında yapmış olduğunuz dualara melekler de bir mislisi sana olsun derler. Müslim zikir 86 Ebu Davud Salat 364 hadislerine bakılabilir. Allah’u Teala’nın fazlından istemek Allah’ı memnun edecektir. Böyle kişileri Allah sever. İbadetin en efdali de dua edip kurtuluşu beklemektir.” Tirmizi Daavat 126

Dualarımızda aceleci olmayın. Esrarlı olun. Dilinizi de yukarıda bahsedildiği gibi hatalara düşecek şekilde kullanmayın sabırlı olup Allah’tan beklemek azmini gösterin. Bağırmanın, çağırmanın, isyana düşecek kelimeler sarf etmenin manası yoktur. Bu ümidi kesmek ve isyana düşmektir. Allah muhafaza eylesin. Allah’a emanet olunuz…

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın