Dükkân Açarken Esnafın Duası

Dükkân Açarken Esnafın Duası

Ey bizi nan-u nimetiyle besleyen,

İsteyen kulunu reddetmeyen ulu Allah!

 

Ya Rab! Dükkanımı Besmele ile açıyor.

Fazl-u kereminden istiyorum.

ihsan eyle ya Rabbi!

 

Tartı ve ölçüde hata yapmaktan

Aldatmaktan ve aldatılmaktan

Beni hıfz eyle ya Rabbi!

 

Dükkanda geçen zamanımı hayırlı

Bugünkü alışverişimi karlı eyle ya Rabbi!

Şu günümün evveline iyilik

 

Ortasına güzellik

Sonuna hayırlı genişlik vermeni niyaz ediyorum.

kabul eyle yâ Rabbi!

 

Beni borçlarımı ödemeye,

Bol ve mebzul kâr etmeye

Muvaffak eyle yâ Rabbi!

 

Bana kerem-ü lütfunla in’am,

Hayırlı rızıkla ikram eyle yâ Rabbi!

 

İnayetine güvenip işime başladım.

Dükkânımı rızkımı vereceğine inanarak açtım.

Beni mahcup çıkarma yâ Rabbi!

Dükkânımı zarar ve ziyana uğramaktan

Hırsızlar tarafından soyulmaktan

Vikâye (korumak) eyle yâ Rabbi!

Vücuduma sıhhat ve afiyet,

Alışverişime mebzul bereket

İhsan eyle ya Rabbi!

 

Beni hak yolda kaim

Müşterilerimi sen daim eyle ya Rabbi!

 

Müşterilerimin çoğalması,

Dükkanımın huzurla kapanması için

EL FATIHA.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın