Düşürülmüş Cin Meleği Azazil

Allah’a İsyan edenlerin lideri iblisdir.  Asıl adı Azazil idi meleklerin en çok ibadet edenlerinden ve ilmince en üstün olanlarındandır işte bu meziyetler onu kibirli ve gurura sürükledi.

Allah iblisi güzel bir tarzda yaratmış onun Sema ve dünya yeryüzüne hakim malik kılmıştı ayrıca onu bunlara ilaveten cennetin bekçilerinden biri yapmıştı.

İblis semanın ve dünyanın mülk ve saltanatına sahipti ve kendilerine cin denilen meleklerden bir kabileye mensuptu. Bu ismin kendilerine verilmesi cennetim muhafızlığını yapmalarından ileri gelmekteydi. Melekler arasında bulunan bu Cinler zehirli dumansız ateşten yaratılmışlardır.

Yeryüzünde ilk olarak yaşayan cinlerdir fakat onlar yeryüzünde çatışmaya girerek birbirlerini öldürmeye kan dökmeye başladılar bunun üzerine Allah azze ve celle İblis komutasında cin melekleri kabilesine mensup olan bu orduyu üzerlerine gönderdi.

İblis ve beraberindeki Ordu onları denizlere adalara ve dağlara etraflarına sürdü. Bu zafer’den sonra İblis gurura kapılıp kendi kendine “hiçbir Kimsenin yapamadığını yaptım” dedi.

Fakat Allah onun kalbinden geçenleri biliyordu iblisin yanında bulunan melekler ordusu ise bunu bilmiyorlardı.

Allah CC.: “Ben Yeryüzünde Bir halife yaratacağım dediği zaman” şeytan bunun kendisi olduğunu zannına kapılmıştı. Cin Melekleri ordusuyla  dünyada uzun süre kalan İblisin içinde sakladığını meleklerin öğrenmeleri için

Allah CC. seslendi: « Muhakkak Ben Yeryüzünde Bir halife yaratacağım dedi. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek kimse mi yaratacaksın dediler» Bakara 30

“Allah meleklere sizin bilmediğinizi ben biliyorum.” buyurdu.

Azrail (As)’ın dünyadan almış olduğu toprakla Adem (As)’ın cesedi şekillendirildi. İblis Adem (As)’ın topraktaki cesedinin yanına gelip ayağıyla vurur ses çıktığını görür bazen ağzından girip arkasından çıkardı bazen arkasından giren önünden çıkardı.

Nihayet Allah CC. Adem (as)’ın cesedine ruh üflediği zaman Meleklere:« O halde ben Adem’in yaratılışı bitirdiğim ona ruhumdan üflediğim zaman siz derhal Onun için secdeye kapanan» buyurdu. Hicr 29.

Neticede Bütün melekler Adem’e secde etti. Fakat İblis bundan müstesna kendini kıldı. Adem’e secde etmeyen iblise Allah azze ve celle şöyle buyurdu:”Ey İblis İki elimle bizzat yarattığıma secde etmeden seni hangi şey menetti kibirlenmek mi istedin yoksa Yücelerden mi oldun andolsun ki cehennemi senden ve onların içinden sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım.” sad: 75- 85

Bu olaydan sonra İblis lanetlenip yeryüzüne düşürülmüş bir cin meleği olarak başında bir sarık gözleri şaşı tek ayağında bir pabuç çeşitli sıkıntılar içerisinde ve perişan bir halde yeryüzüne indirilmiştir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın