Duyularınızın Hangisi Güçlü

NPL: Beş Duyuya Göre Kişilik Tipleri

İnsanlar beş duyu organlarıyla kendilerini çevreleyen dünyayla ilişki içerisinde olurlar.Tekrar hatırlayalım insanlar beş duyu organına sahiptirler: Görme, Koku, İşitme,Tat alma ve Dokunma. NPL teorisine göre her insan çevresiyle etkileşime girmek için bir veya iki duyusunu başkalarına göre daha güçlü bir şekilde kullanır.

Dünyayla Nasıl Bir İlişki İçerisindesiniz?

NPL, Nörolinguistik Programlama adlı bir teoridir. Her insan yaşadığımız bu dünya hayatını farklı algılamaktadır. Her birimiz dünyayı kendi kişiliğimizde en güçlü olarak kullandığımız duyuyla algılarız.

Bu, kendimizi anlamak için, ilginç bir bakış açısıdır. Duygularınızdan birini diğerlerine göre daha kuvvetli bir şekilde kullanıyor olabilirsiniz.

Bu beyninizdeki hakimiyetle de bağlantılıdır. Diğer bir deyişle, bazı insanlar beyinlerinin ağırlıklı olarak sol tarafını kullanırlar ve bunun sonucunda daha mantıklı olma eğilimindedirler. Aynı zamanda düzen de onlar için önem taşır.

Diğer yandan, eğer beyninizin sağ tarafını ağırlıklı olarak kullanıyorsanız daha yaratıcı, esnek ve yenilikçi olursunuz. NPL, insanların etraflarındaki dünyayı nasıl algıladıklarını anlayabilmek için bu alanlarla ilgilenir.

Peki, sizin eğiliminiz ne şekildedir?  sizde hangi duyu gelişmiş ve ön plandır öğrenebilirsiniz.

Görsel İnsan:

Görseli baskın olan insanlar genellikle baş ve/veya vücutları dik olarak oturur ya da ayakta dururlar. Gözleri yukarı doğru bakar. Ciğerlerinin üst kısmından nefes alıp verirler. Sandalyede öne doğru otururlar. Çoğunlukla düzenli, tertipli, iyi giyimli ve derli toplu olma eğilimi gösterirler. Resimleri görerek ezberlerler ve gürültüden fazla rahatsız olmazlar. Ancak odaklandıkları bir konu varsa o zaman sessizliği tercih ederler, Zihinleri sürekli oradan oraya dolaştığı için talimatları hatırlamakta güçlük çekerler. Görüntü onlar için önemlidir. Görsel insanlar bolca enerjiye sahiptir ve gözlem kabiliyetleri yüksektir. Ayrıntılara dikkat ederler ve nadiren bir şey gözlerinden kaçar. Bir şeyleri ezberlemeleri gerektiği zaman bunu görseller aracılığıyla gerçekleştirmeleri daha kolay olur. Parklardan, ormanlardan ve genel olarak huzurdan hoşlanırlar.

Genellikle ince ve uzun boylu olurlar. Konuşurlarken zihinlerinden görüntüler geçtiği için tüm görüntüyü anlatma çabası içerisinde olacaklardır ve hızlı konuşurlar.

İşitsel İnsan:

İşitsel insanlar deneyimlerini kelimelerle ifade etmek isterler ve bu bağlamda sıkça kendi kendilerine konuşurlar ve gürültüden hemen rahatsız olurlar. 

Ayrıca işitsel insanlar diğer insanları dinlemeyi de severler. Bu insanlar bir şeyi ezberlemek zorunda olduklarında da bunu not tutarak değil, Dinleyerek öğrenirler ve söylediğiniz şeyleri kolayca tekrarlarlar. Basamak basamak ve sıraya göre ezberlerler.

Ayrıca, Kendilerini ifade etmeyi çok iyi becerirler oldukça dışa dönük kişiliğe sahip olan ve gelişmiş iletişim yeteneğine sahip insanlardır. İşitsel insanlar çalışmaları hakkındaki fikirlerinizi fazlasıyla önemserler ve belli bir ses tonu veya sözcük kümesine karşılık verirler. Planlarınızı anlatırken söyleyecekleriniz onlar için fazlasıyla önemlidir.

Namaz ve Huzur beş duyunun kullanıldığı yer
Sufiler beş duyuyu en etkili kullanan kişilerdir.

Söylenenler asla dikkatlerinden kaçmaz. Bir yandan şarkı dinlerken, diğer yandan bir sohbeti takip edebilirler. Etraflarında uyarıcı pek çok etken olduğunda odaklanmakta zorlanan görsel insanların aksine, işitsel insanlar aynı anda pek çok şey yapabilirler.

İşitseli baskın olan insanların gözleri yanlara doğru bakar. Göğsün orta kısmından nefes alıp verirler. Genellikle müzik dinlemekten ve telefonda konuşmaktan hoşlanırlar. 

Dokunsal İnsan:

Fiziksel ödüllere ve dokunmaya karşılık verirler. Ayrıca görsel tiplere oranla insanlara daha yakın dururlar. Bu insanlar bir şey hakkında okuyarak veya dinleyerek bilgi sahibi olmayı değil,  bizzat yaparak öğrenirler. Planlarınızın doğru olduğunu hissederlerse planınızla, programlarınızla ilgilenirler. 

Dokunsalı baskın olan insanlar genel olarak akciğerlerinin alt kısmından nefes alıp verirler. Dolayısıyla nefes alıp verme sırasında karınlarını yükselip alçaldığını görebilirsiniz. Genellikle çok yavaş hareket eder ve Konuşurlar. Zevklerini sarılma, okşama veya hatta yemek yeme şeklinde ifade ederler. Samimi insanlardır. Görsel insanların aksine ayrıntılara önem vermezler. Daha spontane bir kişilikleri vardır ve daha az içe dönük veya gözlemsel olma eğilimleri vardır. Bahçeye çiçek ekme ve yetiştirmeyi sever, İyi yemek yapar, El sanatlarından hoşlanır, Spor yapar hobileri vardır.

Bu türlerin her birinden bazı özelliklere sahip olabilirsiniz. Bu gayet normaldir, ancak kendinizi söz konusu üç karakter türünden birine daha yakın hissedeceğiniz kesindir.

Örneğin; görsel insanlar işitsel veya dokunsal insanlara göre biraz daha rahat ve sakindirler. Diğer yandan dokunsal insanlarda biraz daha fazla huzursuzluk gözlemlenir.

Elbette her birimizde bu karakter türleri belirli ölçüde görülür, ancak NPL bakış açısının enteresan kısmı, bize gerçekliği nasıl algıladığımız hakkında bir bakış açısı sunmasıdır.

Açıklamalardan anlaşıldığı gibi, bu kişiliğinizle yakından ilişkilidir. Sakin misiniz, yoksa sabırsız mısınız? Kendinizi ifade etmeyi sever misiniz, yoksa içinize mi kapanıksınız?

Nasıl yaşadığınız algınızla yakından ilişkilidir. Görme, duyma, dokunma, deneyimleme ve iletişim kurmanın her biri gerçeği nasıl algıladığımızla yakından ilişkilidir. Peki siz kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz? Siz bu üç karakterden hangisine sahipsiniz?

Kaynak: Bültenler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir