Ebu said el-Mübarek b. Ali el-Mahzumi

Fıkhı Kadı Ebu Yala’dan okudu Babü’l-Ezc’de bir medrese inşa etti. O medresede uzun yıllar ilim ve tasavvuf üzerine talebeler yetiştirdi. Kendisine “Sahib-ül burhaneyn Ves-Sultaneyn” -iki burhan, iki kuvvet sahibi- unvanını verdiler. Bazıları da “Her iki kandil sahibi” adını vermişlerdir. Onda bulunan bu üstün meziyetlerden dolayı birçok alimler gelip onun önünde diz çöküp dervişlik yapmışlardır. Bunlardan biride kendisinden sonra yerine gelecek olan öğrencisi Seyyid Abdulkadir Geylani’dir. Abdulkadir Geylani Tarikatı Hırkasını Ebu Said El mübarek el Mahsuni’den almış ve onun elinden giymiştir. Mahzumi hırkayı Şeyh Ebu’l Hasan Ali Bin Muhammed el kureyşi’den almıştır.

Şeyh Mahzumi ile seyyid Abdulkadir arasında yaşanan bir olay vardır. Seyyid Abdulkâdir-i Geylâni (ks.) bir zamanlar çölde 40 gün riyâzat yapmış o zaman diliminde şöyle demiştir; “Kimse yedirmedikçe yemeyeceğim” ve 40 gün sonunda Ebû Said Mahzumi (k.s) Hz.leri Hz.Pîr’in (Ks.) bu haline muttali olmuş ve bizzat kendi elleriyle lokma lokma Seyyide yemek yedirmiştir…

Şeyh Mahzumi‘den sonra  onun yaptırdığı medresede seyyid Abdulkadir Geylani ders verdi. Daha sonraları Seyyid Abdulkadir Geylani medreseyi genişletti ve bazı yenilikler ilave etti. 

Şeyh Ebu said el-Mübarek b. Ali el-Mahzumi, Hüseyin bin Ali bin Ebu Tâlib (R.A.) Haretleri’nin evladından olduğu için Seyyiddir. Nezih ve İffetli bir kimseydi. Dünya ona açılmıştı. Zengindi büyük bir evi, Bir kısım alimler de O’na (R.A.) hamamı ve bağı bahçesi vardı. Hicri 513 yılında vefat etmiştir.

Ruhâniyetine Selâm, şefaati üstümüzde olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir