Ed-Dârr Esması

Ed-Dârr Esması

Ed-Dârr : الضار 

Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyler yaratandır. Elem ve zarar verici şeyler yaratan, dilediğine felaket, keder ve şiddet veren, zarara uğratan demektir. Zarara uğratan .Her şer kabul edilenin mutlak var edicisi. Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri de yaratan.

Ed-Dârr esması Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği hadis-i şerifte geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’de ne isim ne de fiil olarak geçmez şu iki ayette şöyle geçmektedir: “Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa ondan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik de dokunduracak olursa O, her şeye güç yetirendir.” Enam 17

“De ki Allah’ın dilemesi Dışında kendim için yardım ve zarardan (hiçbir şeye) Malik değilim” Araf 188

Allah mutlak anlamda varlıkların idaresini elinde bulundurduğuna ve bunun yalnız ona Has olduğuna bu isim delalet ettiği gibi Allah dilediğini yapan her dilediği varlık üzerinde de gerçekleştirendir Bu yüzden Yalnız o varlıklara zarar sağlar veya zarar verir.

Allah her şeyi yaratmış ve bir ölçü koymuştur onun her uygulaması bir düzen ve sisteme göredir Her şey olumlu olumsuz etkisi üzerine onun emri ile olur Onun iradesi dilemesi ve izni olmadan hiçbir şey etkisini gösteremez Her şey onun irade ve kararı ile gerçekleşir. Dua edilirken dar ve Nafi ismi birlikte anlatarak dua edilmelidir

Ed-Dârr Esmasının Ebced Değeri, Zikir Sayısı, Zikir Günü Ve Zikir Saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 1001 Zikir günü ; Salı Zikir saati ; Merih (Öğleden 2 saat önce ve akşamdan 1 saat önce. Gece okumalarında tam gece yarısı.) Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Gırtlak, boğaz ve yemek borusu. Gezegeni : Mars Hangi burç üzerinde etkili : Oğlak, Kova

Ed-Dârr Esmasını Bilmenin Faydaları

Her Müslüman Allah’tan başka zarar veren biri olmadığına inanmalı, O’nun iradesi ve fiiliyle gerçekleştiğini bilmelidir. Dünya hayatı da ahiret hayatı da yarar ve zarar arasında taksim edilmiştir. Buna göre cennet saf yarar, cehennem de saf zarardır. Dünyada geçekleşen zarar, ahiret için bir yarara dönüşebilir. Bu durumda bu dünyadaki zarar, mecazi anlamdadır. Eğer dünyadaki  zarar, ahiret için de bir zarar ise bu durumda zarar gerçek anlamdadır.

Ed-Dârr Esmasının Faziletleri, Havas ve Esrarı

Zararlı kişinin kahrı için inanan kimse Hayır ve kötülük fayda ve zarar itaat günah iman veya Küfür gibi şeylerin ancak Allah’ın irade ve kudretinden kaynaklandığına kesin olarak bir mümin İnanır çünkü bütün bunlar fayda ve zarar kapsamına girer bunu anlayan sadece Allah’a iltica eder Her şey de ona tevekkül eder bu hali kazanmak için Bu isme kişi ihtiyaç duyar ya dar ismi düşmana ve Zalimlere çeşitli hastalıklar verdirme hususunda etkilidir bu ismi okuyan insanların şerrinden korunur 

Ed- Dârr ism-i şerifi, zalimlerin maddeten ve manen zarara uğraması için, “Ya Darr Celle celalühü” diye 101 kere okunur.

Ed- Dârr esması Zararlı kişinin kahrı için okunur.

Ed- Dârr ism-i şerifin zikrini her Cuma gecesi 100 kere okumaya devam eden kimsenin vücudu afiyette olur. İnsanlar kendisini sever.

Belirtilen esaslara uygun olarak, kim bu ismin zikrine devam ederse, kendisine düşmanlık eden, kin besleyenler, kısa zamanda dağılıp perişan olurlar. Düşmanlığa devam edenler ise bir süre sonra helak olurlar.

Her Cuma gecesi “Ya Dârr ” diye zikreden kimse, Cenab-ı  Hakka yakın olur, her türlü zarardan korunur.

Bu isim “El-Kahhar, El -Cebbar, El-Müntekim” gibi isimlerdendir. Hak edenlere zarar vermek, özellikle dine musallat olanları def etmek için okunan isimlerdendir.

 Zulümden kurtulmak isteyen, her gün 1001 kere ” Ya Dârr celle celâlühû ” ism-i şerifini okursa, maksadı hasıl olur.

Zulümden kurtulmak isteyen, her gün 1001 kere ” Ya Dârr celle celâlühû ” ism-i şerifini okursa, maksadı hasıl olur. 

Her cuma gecesi ” Ya Dârr celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan kimse düşmüş olduğu sıkıntı, keder ve dertten kurtulur.

Ya Dârr esması düşmana ve zalimlere çeşitli hastalıklar verdirme hususunda etkilidir. Bu esmayı okuyan insanların şerrinden korunur. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir