EFENDİMİZİN AĞARMIŞ SAÇLARI VE KILLARI

BİRİNCİ HADİS

Katade rivayet ediyor:
«Enes (R.A.)’a- Peygamber Efendimiz saç ve sakalını kına ile boyadılar mı? diye sordum. Hz. Enes cevaben: Peygamberimiz (sav) saç ve sakalını kına ile boyamadılar Çünkü peygamberimizin saç ve sakalları kına ile boyanacak derecede beyazlamamıştı» dedi. Fakat Hz. Ebu Bekir (Ra)saç ve sakalını kına ve yemenden gelen mersin otu yaprağına benzeyen keten ile boyarlardı.»dedi.»

İKİNCİ HADİS

Enes b. Malik (R.a) rivayet ediyor:                                                                                                                              ” Ben Resulullah (sav) Efendimizin saçlarında ve sakalında ondört beyaz kıldan başka beyaz kıl saymadım.”

ÜÇÜNCÜ HADİS
Simak b. Harb rivayet ediyor:
«Ben, Cabir b. Semüreden – Peygamberimizin beyazłaşmış saçları hususunda kendisine sorulunca onun cevap olarak: Resulü Ekrem Hazretleri, mübarek saçlarına yağ sürdüğü vakit mübarek saçları birbirine yapıştığından beyazları görünmez idi. Fakat yağ sürmedikleri vakit mübarek başlarındaki saçın beyaz kılları ortaya çıkar ve görünürdü, dediğini işittim.”
Hadisin senedi: İmam-i Tirmizi,

DÖRDÜNCÜ HADİS
Abdullah b. Ömer (R.A.) rivayet ediyor:
«Nebiyyi Zişan Efendimizin beyazlaşmış saçları yirmiye yakın idi. Yani yirmiden az idi.»
Hadisin Senedi: İmam-ı Tirmizi

BEŞİNCİ HADİS
İbn-i Abbas (R.A.) rivayet ediyor:
Hazret-i Ebu Bekir (R.A.) Peygamber Efendimize: -Ya Resulallah! Sizde beyaz kıllar ortaya çıktı, saçınız sakalınız ağardı’ dedi. Peygamber Efendimiz (SAV) cevaben:-Hud, Vakıa, Mürselat, Amme ve Şems süreleri beni kocattı, saçımı sakalımı ağarttı, buyurdu».
Yani bu sürelerde zikredilen haller ve haber verilen kıyamet hadiseleri beni ihtiyar eyledi, saçımı sakalımı ağarttı demektir.

ALTINCI HADİS
Rebab kabilesinden ve Peygamber Efendimizin ashabından Rimse (R.A) rivayet ediyor:
Huzur(ı Peygamberiye çıkmak şerefine nail oldum, yanımda oğlum da var idi. Bana Hazret-i Muhammed (S.A.V.) gösterildi. O yüce zatı görür görmez – işte bu zat, Allah’ın nebisi ve Hak peygamberidir, dedim. Çünkü, eşsiz güzelliği, azamet ve mehabeti öyle bir derecede idi ki, Allah’ın peygamberi olduğunu anlamak için mucize göstermesine veya başka delile ihtiyaç yok idi. Bu sebepten Hak nebi olduğunu bildim. 0 zaman Resulü Ekrem hazretlerinin üzerlerinde iki yeşil elbise olup, mübaek başlarında ve sakallarındaki birkaç kılda ağarma gözüküyordu. Bu ağarma da tam değil ağarmadan önceki bir kızarma şeklinde idi».

YEDİNCİ HADİS                                                                                                                                                                           Ashabdan Ebu Rimse (R.A.) rivâyet etti ve şöyle dedi:
Huzur-ı Peygamberiye çıkmak şerefine nail oldum, yanımda oğlum da vardı. Peygamber Efendimiz- Şu yanımdaki oğlun mudur? diye sordu. Ben de:-Evet oğlumdur ve oğlum olduğuna şehadet ederim, dediğim zaman: Oğlun senin işlediğin bir suçla, sen de oğlunun işlediği bir suçla muhaze olunmazsınız, buyurdular».

SEKİZİNCİ HADİS                                                                                                                                                                           “Ebu Rimse (R.A.) o anda Peygamber Efendimizin saç ve sakallarında olan beyazı kına ile boyadıklarından dolayı saç ve sakalını kırmızı renkte gördüm, dedi. Ebu Davud

DOKUZUNCU HADİS                                                                                                                                                                    Osman b. Mevheb riváyet ediyor:
«Peygamber Efendimiz sakal ve saç kıllarını kına ile boyarlar mı idi? diye Ebu Hüreyre (R.A.) hazretlerine soruldu.
O da: «Evet boyarlardı diye cevap verdi.”
Hadisin senedi: İmam Tirmizi,

ONUNCU HADİS
Ashab’dan Beşir b. Hasasiye’nin karısı Cehzeme (R.Anha) rivayet ediyor:
«Peygamber Efendimizi hane-i saadetlerinden çıkarken gördüm, mübarek başlarındaki saçları elleriyle mesh ediyorlardı çünkü yıkanmışlardı. Ve saçlarında kına veya kına boyasından eser vardı».

ONBİRİNCİ HADİS
Enes b. Mallk (R.A.) riváyet etti ve
«Ben, Peygamberimiz (S.A.V.) hazretlerinin saçlarını kına ile boyanmış olarak gördüm, dedi.”

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın