Ekrem Ve Kerim Esmaları

Bismillahirrahmanirrahim

Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol

İlimlerin en şerefli ve muteber olanı Allah cc. nin isimlerini ve sıfatlarını bilmek üzere olan ilimdir. Allah’tan başka ilah yoktur asıl olan budur. Asıl olanın bilinmesinin yanında Onu zikretmek ve ibadet etmek gerekir.

Bizim Allah (CC)’nun isimlerini ve sıfatlarını, fiillerini, hükümlerini tanıyıp, bilmemiz ve bunların gerektiği şekilde ona kulluk etmemiz bizden istenmektedir.

Kul tevhid inancı üzere yol almaya başlayınca, Allah (cc)’nin sıfatlarını kendinin öğrettiğini kulun kendi başına sıfatları tanıma imkanı olmadığını. Onun kalbine yerleştirilen deliller sayesinde kul hakkı tanımayı idrak etmeye başlar.

“Ve Adem’e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip “Sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin” dedi. “Seni tenzih ederiz! Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin” cevabını verdiler. “Ey Adem! Bunların isimlerini onlara bildir” dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de “Size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim; yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim, demedim mi!” buyurdu.” Bakara:31-33

Kalbe yerleşen bu deliller kainatta yansımalarını görmeye başlayınca ortaya çıkan parıltılar ve tecelliler kulun İlim ve irfanını artırır.

“En güzel isimler Allah’ındır; bu güzel isimlerle Ona dua edin, Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler!” Araf: 180.

En güzel isimleri ayet ve hadislerle ışığında öğrenelim…

Ekrem Ve Kerim Kuran’daki Ayetler

“Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir.” Alak:3-5

“Ey insan üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp- yanıltan nedir?” İnfitar:6

“(Bu konuya dair) kitaptan bir bilgisi olan ise, “Ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm” diye cevap verdi. Süleyman, tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi: “Bu, şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan rabbimin bir lutfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, kerem sahibidir.” Neml:40

Bütün iyilikleri güzellikleri bağışlayan bunları karşılıksız verendir. Allah CC. sınırsız ve mutlak Kerem sahibidir Allah ekremel ekremin’dir.

Kerim kendi lütuf ve İhsan’ın dan karşılıksız olarak veren demektir. Allah cc. kendisine İsyan edenlerin tövbelerini kabul eden kullarını umutsuz bırakmayan ve onları sorguya çekmeden de affedendir. Kendine sığınan kullarının gönüllerini ferahlatandır.

Ekrem Allah’ın zatı ile ilgili Kerim ise onun fiili ile ilgili sıfattır. Yazılışları farklı görünse de aynı kökten gelmektedirler. Kerim ve Ekrem isimleri aynı anlamı ifade etmektedir. Bu anlam Allah’ın kullarına karşı lütufkar ve ihsan sahibi olması onlara Cömert davranmasıdır.

Allah’ın o kullarına nimetleri hak etmeden vermesi daha talepte bulunmadan kendi lütuf ve keremiyle onlara bağışta bulunması kerem sahibi oluşunun göstergesidir.

“Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır; Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.” Furkan:70.

Allah’ın kullarının işledikleri günahları gizlemesi ortaya çıkartması kusurlarını örtmesi yaptıklarını görmezden gelmesi onun kerem sahibi olduğunun göstergesidir.

Mümin kullanımı basit ve küçük itaat ve hayırlarına büyük sevaplar verendir.

Allah cc yerde olanların tümünü sizin için yaratan odur. “Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları, yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O’dur ve O, her şeyi hakkıyla bilmektedir.” Bakara: 29. “Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın!”Ali İmran: 133. Onun İhsan ve keremin in bir başka göstergesidir.

Allah CC’ nun kereminin bir göstergesi de gökte ve yerde bulunan her şeyi. Bütün insanların hizmetine verdiğini ve onlara boyun eğdirdi belirtmiş olmasıdır. Allah gerçekten ekremu’l ekremin’dir.

Kerem sahiplerine en üstünüdür hiç kimse bu niteliğinde ona erişemez. Onun benzeri bir kerem sahibi kesinlikle yoktur.

Kula düşen Allah CC. Kerem’inden ve cömertliğinden yararlanmasıdır. Eli sıkı olan değil bütün insanlara cömertçe davranan kişi olmalıdır. Sahip olduğun mal mülk mevki makam ve ilimi insanlık yararına kullanmalı her yönden onlara yardımcı olunmalıdır.

Zikir saati, günü ve Zikir adeti: 

Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 270

Uykudan Evvel 270 kere okuyan Allah’ın sonsuz ikramlarına erer.Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın