El- Asr Süresi

Bismillahirrahmanirrahim

El-Asr Suresi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 103. suredir. Mufassal sureler  kısmının on beşinci grubundaki ilk süredir. Üç ayettir. Mekke’de nazil olmuştur.

El- Asr Suresi Hakkında Söylenenler.

Bu sure kısa olmasına rağmen birçok bilgiyi ihtiva etmektedir. Hatta bu sure için hiçbir sure nazil olmasaydı bu sure insanlara yeterdi. Çünkü o Kuran’ın bütün bilgilerini içine almıştır denilmiştir.

Resulullah (sav) Efendimizin ashabından iki kişi karşılaştıklarında biri diğerine el-Asr suresini okumadan sonra da biri diğerine selam vermeden ayrılmazdı. 

Bu surenin bize açıkladığı en büyük gerçek şudur:Bütün asırlar boyunca uzanan zaman ve sürüp giden insan nesli karşısında karlı ve başarıya ulaştıran tek bir nizam ve tek bir yol vardır. O da bu surenin hudutlarını çizdiği nizam ve işaretlerini belirlediği yoldur. Bunun ötesinde her şey kayıp ve zarardır. Bu yol iman, Salih amel, Hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye yoludur.

Nesefi şöyle söyler: ”Günahlardan kaçınma ve ibadetleri yerine getirmek külfeti ile Allah’ın kullarını denemek için verdiği musibetlere ve İlahi takdirlere, kendilerine iyilikleri emredip kötülüklerden vazgeçirmeye çalışanların verdikleri eziyetlere sabredenler.” İşte böylece Asır Suresi Kurtuluş yolunun dört şeyle sınırını çizmiştir. Günümüzde Müslümanlardan pek çoğu son iki hususu ihmal etmek, ilk iki hususta ise gevşek davranmaktadır.

El Asr suresinin meali:

Rahman Ve rahim Olan Allah’ın Adıyla

1- Andolsun asra ki,

2- Hiç şüphesiz insan ziyandadır.

3- Ancak iman edip salih amel işleyen kimseler, bir de birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka.

Surenin nüzul sebebi:

Hz. Ebubekir (radıyallahu anh) müslüman olunca Mekke kâfirleri bunu hazmedemeyip:

– Zarara girdin ey Ebubekir! Çünkü atalarının dinini terk ediyorsun, dediler. Hz. Ebubekir (radıyallahu anha) ise onlara şu cevabı verdi:

– Ziyana uğramak hakkı kabul etmede değildir. Asıl zarar eden sizsiniz. Hiç görmeyen, işitmeyen, ihtiyaçlarınıza cevap veremeyen, dünyevî musibetleri gideremeyen, ahiret azabını önleyemeyen putlara tapıyorsunuz!

Bu olay üzerine Cebrail (aleyhisselam) Asr suresini getirdi. Allah Azze ve celle) bu sure-i celile ile asıl zarar edenlerin kâfirler oluğunu beyan etmiş oldu.

Seyyid Abdulkadir Geylani:

Maddi her şey ile alakasını kesmiş olan Ey Muhammed’i: ”Bu dünyada başına gelen bütün belalara karşı sabırlı olmalısın. Bütün ahvalinde Allah’a dönmelisin. Her şeyden önce ona dayanmalısın. Aradaki vasıtaları görmemelisin. Kalbin her halinde Rabbinle beraber olmalı, onun kaza ve kaderinin gereği olarak üzerinde cereyan eden her şey de ondan razı olmalısın. Kısaca; Allah da fani ol ki her iki dünyanın hayrına ve felahına nail olasın”

 Asr Surenin Sırları

Kim 70 defa okursa bütün derdi def olur.

Asr suresini her gün 70 defa okuyan kimsenin sıkıntı ve stresi gider.

Ateşli bir hastaya Asr Sûresi okunursa ,o hasta şifa bulur.

Her kim bu sûreyi 41 defa suya, özellikle zemzem suyuna okursa her türlü hastalığa ,bilhassa şeker hastalığına şifa bulur.

Sahabeler bir araya  toplandığı zaman Vel’asr’ı okumadan ayrılmazlardı.

İç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içirilir, 70 defa okunur.

Bir kimse bu sureyi dört ayrı kağıda yazar, korumak istediği yerin dört bir köşesine koyarsa, Allah’u Teala o yeri felaketlere karşı korur.

Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, Kıyamet gününde Ashab-ı Kiram ile beraber olur.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın