El-Bâ’is Esması

Bismillahirrahmanirrahim

El-Bais Ne Demektir:

Allah’ın güzel isimlerinden bir tanesidir. Bais ismi Kuranda fiil yapısı ile geçmektedir. Ruh verip dirilten, öldükten sonra bedenleri yeniden diriltecek olan odur. Mükellef olan varlıklar için peygamber gönderip ruhları gerçeğe ulaştıran ve akla düşünceler veren odur. Ölüleri diriltmek ve hayat vermekle ilgili bir isimdir. 

Müslüman her bireyin Allah’ın kıyamet günü ölüleri tekrar dirileceğini  bundan sonra ki vereceği hayatın ebedi olacağını bilmesi gerekir. Bu yeni hayata ulaşmak sorgu ve mizanla olacaktır.

Allah’a inanan bir kul Bais ismini öğrenmesi ile gerçek hayatta ulaşabileceği ilme ve bilgiye ulaşmış olacaktır. Kalp yakınlık bilgisi ile ibadetler ve zikirlerle bu bedende hayat bulur. Ruh asıl manasını ulaşır dirilir.

Kitaplar ve Peygamberler gönderen insanın ilahi bilgiye ulaşmasını sağlayan Allah’ın bizzat kendisidir. Muradı ise o kulunun ruhunun kabz edilmeden önce dirilmesini sağlamaktır.

İnsan aklına gelen doğruları ve yanlışları iyi ayırt etmeli kabul ve geri çevirmeyi tereddüt etmeden yapmalıdır.

İbnü’l Arabi der ki:”  Bi’setin(diriltmenin) hakikati bir şeye hayat vermek ve hareket etmesini sağlamaktır. Ölüleri diriltecek ve onlara hayat verecek olan onları ilk kez var eden ve yaşamalarını sağlayan yüce Allah’tır. İnsanları dine davet etmesi için peygamber gönderen böylece kullarının kendisine ibadet ve itaat etmesini sağlayan odur. İsrailoğulları’nın üzerine bazı kullarını gönderen O’dur. Kırıkları iyileştirip yeniden sağlığına kavuşturan yine O’dur. Bütün bu eylemler hareket ettirmeye ve ortaya çıkarmaya dayanmaktadır. Sadece sebepler değişmektedir.”

El-Bâis İsmi Şerifi Geçen Kuran-ı Kerim Ayetleri:

“Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik.” Bakara :56

İnsanlar tek bir ümmetti. Ayrılmaları üzerine Allah, rahmetinin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi ve beraberlerinde hak ile ilgili kitap indirdi ki, insanların, aralarında ihtilaf ettikleri şeyler hakkında hakem olsun. Bunda da sırf o kitap verilenler, kendilerine bunca deliller geldikten sonra tuttular, aralarındaki hırs ve kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah kendi izniyle, iman edenleri, onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri hakka, ulaştırdı. Allah, dilediğini doğru yola iletir.” Bakara:213

“Yahut o kimse gibisini (görmedin mi) ki, bir şehre uğramıştı, altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu. “Bunu bu ölümünden sonra Allah, nerden diriltecek?” dedi. Bunun üzerine Allah onu yüz sene öldürdü, sonra diriltti, “Ne kadar kaldın?” diye sordu. Oda: “Bir gün, yahut bir günden eksik kaldım.” dedi. Allah buyurdu ki: “Hayır, yüz sene kaldın, öyle iken bak yiyeceğine, içeceğine henüz bozulmamış, hele eşeğine bak, hem bunlar, seni insanlara karşı kudretimizin bir işareti kılalım diyedir. Hele o kemiklere bak, onları nasıl birbirinin üzerine kaldırıyoruz? Sonra onlara nasıl et giydiriyoruz?” Böylece gerçek ona açıkça belli olunca: “Şimdi biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir.” dedi.” Bakara: 259

“Andolsun ki biz her ümmete, “Allah’a ibadet edin ve putlara tapmaktan sakının.” diye bir peygamber gönderdik. Allah, bu ümmetlerden bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Şimdi yeryüzünde bir gezip dolaşın da bakın ki, peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu bir görün?” Nahl:36

“Her ümmetten bir şahit getireceğimiz gün, artık kâfirlere ne izin verilecek, ne de onlardan özür dilemeleri istenecektir.” Nahl:84

“Daveti ancak dinleyenler kabul ederler. Ölülere gelince, Allah onları diriltir, sonra O’na döndürülürler.” Enam:36

“Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra ölüm ânı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O’dur. Sonunda da dönüşünüz ancak O’nadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size O haber verecektir.” Enam:60

“O’dur ki ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara Allah’ın âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber gönderdi. Oysa onlar, önceden apaçık bir sapıklık içinde idiler.” Cuma:2

“Sonra, onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. “Yunus: 74

“Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah, kabirlerdeki kimseleri diriltecektir.”Hacc: 7

“İnkâr edenler, kesinlikle, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: “Hiç de öyle değil, Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu, Allah’a kolaydır.”Tegabun: 7

“Şöyle derler: “Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman’ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler.”Yasin: 52

El-Bâis Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati:

Zikir Sayısı: 573

Zikir Günü: Pazar’dır.

Zikir Saati: Güneş

(Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)

El-Bâis İsminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:

Her gün 573 defa “Yâ Bâis Yâ Fettah celle celalühü”  ism-i şerifinin zikredenlerin kazançları artar ve sıhhatleri devamlı olur. Bu ikili esmayı satılması istenen mal içinde okunabilir. Biiznilah

Kalbinin hikmet nuru ile dolması için, bu ismi şerif günde 573 defa ‘Ya Bâis’ diyerek okunur.

Satılması istenen mal ve mülk için bu esma-i zikir ‘Ya Bâis’ diyerek günlük 573 defa zikredilir ve arkasından dua edilir.

“Yâ-Bâis”esmasını okuyan kişi ibadetlerini isteyerek ve severek yerine getirir. İçinde Allah korkusu ve sevgisi meydana gelmiş olur.

Allah’a karşı olan ibadetlerinde lakayt olan kimse El-Bâis Esması okumaya devam ederse ibadetlere karşı istek ve arzusu, sevgisi artar. İbadet ve taatını severek zevk alarak yapar.

Sıkıntılardan, dertlerden düşman korkusundan kurtulmak için günde 573 defa Yâ-Bâis ism-i şerifi okunur.

Yâ-Bâis ism-i şerifi düşmanların şerrinden korunmak ve iftiradan emin olmak için, dedikodulardan sakınmak için 7073 defa okunması gereklidir.

5 vakit namazdan sonra 573 kere “Ya Bâis celle celâlühû”zikrine devam eden kimse, güçlü irade sahibi olur, gafletten, içine kapanıklıktan, çekingenlikten kurtulduğu gibi yaptığı her iş de başarıya ulaşır.

Her gün 100 kere “Ya Bâis celle celâlühû”ism-i şerifini okuyanın rızkı genişlediği gibi, işleri de yolunda gider mutlak…

Cuma vakti veya ikindi namazından sonra akşam ezanı okununcaya kadar ki zamanda kadar 1062 kere “Ya Bâis, Ya Fettâh celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan bekar kimsenin kısmeti de açılır evliliğe giden yolda ilerleyip mutlu huzurlu bir yuva kurar.

Bekar bir kız ve erkek bu ismi şerifi günde 1062 defa ‘Yâ Bâis Yâ Fettâh’ diyerek zikretmeye devam edenler hayırlı mutlu ve huzurlu bir evlilikleri ve yuvaları olur. Hayırlı evlatlar sahibi de olurlar

Kapalı kapıların ardına kadar açılması için, bu ismi şerif ‘Yâ Bâis’ diyerek günde 573 defa zikredilmeye devam edilir.

Gece yatmadan 100 defa “Ya Bâis celle celâlühû” esmasını zikreden kimsenin, Allahu Teala kalbini marifet nuru ile doldurup, okuyan kimse düşmanlarına karşı da üstün olarak takdirini kazanır.

İradesi zayıf kişiler, teşebbüs ettikleri işte çekingen olan ve içine kapanık olan kimseler her gün ihlâslı bir şekilde ve inanarak 573 kere “Yâ Bâis” ism-i şerifini okur ve vefkini temiz bir tabağa yazıp suyunu içmeye devam ederse, çok kısa zamanda varlığında büyük bir değişiklik zuhura gelir. Cesur, atılgan ve müteşebbis olurlar. Başladıkları işleri muvaffakiyetle yürütürler.

Sıkıntılardan ve dertlerden kurtulmak için bu ismi şerif ‘Yâ Bâis’ diyerek günde 573 defa zikredilmeye devam edilir.

Gaflet ve sıkıntı anlarında “Ya Bâis celle celâlühû” ism-i şerifini okumaya devam ederlerse, Allahu Teala içinde bulunduğu dertlerden o kimseyi kurtarıp ve daha kavuşturur.

40 gün farz namazlarından sonra 573 defa “Ya Bâis” esmasını okumaya devam eden hayırlı her türlü muradına nail olur.

Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için, bu ismi şerif günde 573 defa ‘Ya Bâis’ diyerek zikredilir.

Yüce Allah’a yönelik yapacağı ibadetlerinde lakayt tembel olan bir kişi El-Bâis’ diyerek günde 573 defa bu ismi şerifi okumaya devam ederse yapacağı ibadetlerine karşı kalbinde istek oluşur. İbadetlerini isteyerek severek gönülden arzulayara aşk ile yapar.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın