El-Bâki Esması

Bismillahirrahmanirrahim

El-Baki : الباقي 

Fena (yokluk ve ölüm) fiilinin zıddı olan el-Bâki ismi; sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan, geleceğe doğru sürüp gitmek, ölümsüz olmak, herhangi bir değişikliğe uğramamak anlamlarına gelmektedir. 

El-Bâki : الباقي, Fena bulmayan manasında kullanılmaktadır. Esmaül Hüsnada yer alan isimler arasındadır. Bu manalara yakın Ezeli ve Ebedi ism-i şerifleri de vardır.

Bâki Esmasının Anlamları:

Baki, Allah’ın varlığı hiç bir yönden yokluğu kabul etmez.  O varlığının başlangıcı ve sonu olmayan tekdir. Allah kendi bekası ile bakidir varlıklar ise ancak onun varlıklarını devam ettirmesi ile var olabilmektedir. Allah’ın Baki olması demek asla ölmeyen hayat sahibi ebedi varlık olması demektir. Bütün varlıklar yok olacak sadece Onun varlığı devam edecektir.

Zamanı yaratıp bu kavrama bağlı olmayan O’dur. O zaman üstü olandır. Yaratan O’dur. Yarattığı zamana ihtiyaç duymayan ve zamanın varlığı onun zatından bir şeyi eksiltmez ve değiştirmez zaman yaratılmadan önce var olan zamanın yaratılmasından sonra da sonsuza kadar var olacak olandır.

Muhiddin’i Arabi; “Baki ismi ile ahlaklanmış Mümin her nefeste yaratmanın yenilenmesini müşahede eder, dolayısı ile daima fena halinde bulunur. Beka ise hakka özgüdür.  Ayrıca bu kimse sürekli hakka kulluk mertebesinde kalan ve Rablık iddiasından kendisini kurtarmış kimsedir.” 

El-Bâki Esmasının Bize Kazandıracağı Şeyler Nelerdir:

1-Allah Baki kendimiz ise ölümlü olduğumuzu bizi hatırlatır. Bizi daha güzel olan ahirete hazırlamaya sevk eder 

2- Ölümü hatırlamamıza ve bu vesileyle de müminin kalbin indirilmesine, dilinin de zikirle ıslanmasına vesile olur. 

3- Sonu olan bir hayat süren insan bu vesile ile ölümü hatırlaması kişiye daha güzel ameller işleme gayretini kazandırır. 

4- Boş işlerle uğraşmak yerine daha çok sevaba ve hayır kazandıracak olan amellere kişiyi yönlendirmeye vesile olur. 

5- Yaşadığımız şu fani hayatta, arkamızda kalıcı eserler bırakmamıza da vesile olur.

El- Bâki Esmasının Ebced Değeri, Vakti Ve Günü:

El Baki isminin okunması 113 adettir. 

Baki Zikrinin saati Güneş vaktidir. 

Baki Zikrinin günü pazardır.

Kuranda Baki Esması:

“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bâki kalacaktır.” (Rahman 26-27) 

“…Allah en hayırlı ve en sürekli olandır.” (Taha 73)

“…O’nun zatından başka her şey helak olacaktır..” (Kasas 88)

“Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve debdebesidir. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ buna aklınız ermeyecek mi?” (Kasas 60)

“Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah’ın katındaki ise bâkidir. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükâfatlarını vereceğiz.” (Nahl 96)

“Fakat siz, ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz.” (A’la 16-17) 349

“…Elbette ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır.” (Taha 127)

El Baki Esmasının Fazileti Ve Faydaları:

  • El-Bâki ismi şerifi, ömrün sıhhatli, hayırlı ve uzun, mülkün ve işinin daimi olması için “Ya Bâki Celle Celalühü” diyerek 113 kere okunur.
  • El-Bâki ismi şerifini, “Ya Bâki Celle Celalühü” diyerek 1000 kere okuyan çeşitli sıkıntılardan, zarar ve üzüntüden kurtulur, amelleri makbul olur.
  • Her gün 565 kere “Ya Bâki Celle Celalühü” ism-i şerifini okuyan sıkıntıdan, kederden kurtulur.
  • 5 vakit namazdan sonra 113 kere”Ya Bâki Celle Celalühü” zikrine devam edenin sıhhati daim olur, malı, mülkü her türlü kazadan, beladan korunur.
  • Bir şeyden korkan kimse her gece yatağına yattığında 113 defa okursa korktuklarından emin olur.
  • Kendisine vird edinerek 113 defa okuyanlara hastalık arız olmaz.
  • Tam bir ihlas içinde her gün 113 defa zikredenin elinde bulunan mülkü ve memuriyeti elinden gitmez. Hayatta kaldığı müddetçe mülkünün ve vazifesinin sahibi olarak yazılır.
  • Her namazın arkasından 113 defa okuyan kimseyi bütün dünya bir araya gelse bulunduğu makamdan azledemez. 
  • Vird edinerek okuyanların ömürleri bereketlenir. Afiyet içinde yaşarlar. Afet ve belalardan emin olurlar. 
  • Kim güneş doğmadan önce 100’er defa okursa bir felaket ile karşılaşmaz. Ahirette ise Allah Teala’nın affına nail olur.
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın