El-Basir Esması

Bismillahirrahmanirrahim

 El-Basîr : البصير 

 

El Basir Esma’nının Manası: 

El-Basîr (c.c.) esmasının manası : Bütün mevcudatta gizli açık her şeyi kemaliyle gören demektir. Her şeyi bütün incelikleriyle gören.

Yüce Allah herşeyi bilen ve onların halini en ince ayrıntısına varıncaya kadar görendir. Yarattığı tüm varlıkların en ince detaylarına kadar görüp onların ihtiyaçlarını da verendir. Yerin ve göklerin bilmediğimiz nice varlık ve alemin halini görüp bilmesi Onun için bir zorluk teşkil etmez. 

Kainattaki en ufak varlıktan en büyük varlığa kadar en ince ayrıntısına kadar görendir. Yüce Allah Celle Celalühü görünen ve görünmeyeni, hazırda bulunan ve bulunmayanı görendir. Hatta Gözlerin hareketlerini kalplerin atışını ve akla gelen düşünceleri dahi gören ve bilendir. 

Yüce Allah her şeyi gördüğünü bize şöyle haber vermektedir:

“ Senin kalkıp namaz kılanlar arasında bulunduğunu gören, güçlü ve merhametli olan Allah’a güven. Doğrusu O işitir ve bilir.”  Şuara: 217-220

“ Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” Mümin: 19

“ Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” Nisa: 58 

“Kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescidi Haram’dan (Mekke’den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya (Kudüs’e) götüren Allah’ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür.” İsra:1

“Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat O, (rızkı) dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarının haberini alandır, onları görendir.” Şura: 27

“Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilen O’dur. Nerede olursanız olun, O, sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür.” Hadid:4

Basir Kur’an’da 43 yerde Allah’ın ismi olarak ve genelde el-Habir ve Semi isimleri ile birlikte zikredilmiştir.

Basir Esmasının Kişiye Kazandırdıkları:

Allah’ın her şeyi gördüğünü bilen gizli ve açık her halini düzeltmeye çalışır. Böylece her durumda Allah’a karşı gelmekten korkar ve ondan utanır. Allah azze ve celle nin yasak etmiş olduğu şeyleri emirlerini çiğnemekten kaçınır kendisini daima Allah’ın gözetiminde olduğunu aklından çıkarmaz. 

Onun kendisini görmesini hafife alarak günah işlemez. İnsanların görmesinden utanıp da Allah’ın görmesinden utanmayan kimse Allah’ı hafife almış olur. Dolayısıyla Basir ismini bilmenin faydası kişide murakabe hissini artırır. Murakabe Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Zira sen Allah’ı görmüyorsan da Allah seni görmektedir. 

Basir ismini bilen kimse yer ve göklerdeki olağanüstü düzene bakarak Allah’ın azamet ve yüceliğini düşünür çevresine daima ibretle bakar. Allah’ın güç ve kudretini, hikmetini derin ilmini ve etkin iradesini gösteren yapılara bakarak ona daha içtenlikle ve güvenle ibadet eder.

El-Basir esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 302

Zikir günü ; Pazar.

Zikir saati ; Güneş (Sabah erken ve ikindi sonrası.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Gözler, Sağ kol damarlar, Apandisit.

Gezegeni : Merkür

Hangi burcu etkiliyor : İkizler

Fazilet ve faydaları :

Beş vakit namazdan sonra 302 kere ” Ya Basîr celle celâlühû ” zikrine devam edenin anlayış gücü artar, her şeyin hakikatini ve sebebini görmeye başlar.

Cuma namazından önce 302 kere ” Ya Basîr celle celâlühû ” okuyanın basireti açılır.

Bir fincan gül suyuna 302 kere ” Ya Basîr celle celâlühû ” okuduktan sonra bu suyla göz banyosu yapanın gözlerindeki şikayetler kaybolur.

Her gün 112 defa okunursa ; Acziyet Kalkar, dünya ve ahiret korkuları kalmaz, basiret gözü açılır, tüm kötülüklerden korunur, istek ve arzuları gerçekleşir.

Her gün 302 defa okunursa ; Gizli husus ve hadiseleri öğrenilir.

Her gün Ya-Allahü”,”Ya-Basıyr” isimlerini zikredenin içi temizlenir, Allah’ın rahmetini kazanır ve gözleri nurlanır.

Bu ismi belirtilen gün ve saatte,belirtilen miktarda okumaya devam eden kimsenin,isteği çabuk yerine gelir.

Bu ismi temiz bir cam kaseye 100 defa yazıp yağmur veya kaynak suyu ile bozarak aç karnına içen kimsenin : Zihni açılır, hafızası kuvvetlenir, anlayışı kuvvetlenir ve kalp gözü açılır.

Cuma namazından önce 302 defa okuyanın kalp gözü açılır ve sözünde ve işinde doğruluğa salih amele muvaffak olur.

Pazartesi günü sabah namazının farzı ile sünneti arasında 100 defa zikreden Allahın yardımına ve iltifatına kavuşur.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın