El-Batın Esması

Bismillahirrahmanirrahim

Batın esması: آلبَاطِنُ

 

El-Bâtın esması’nın Anlamı: 

Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan, her şeyin iç yüzünden haberdar olan. Yarattıkları varlıkların nazarlarında gizli olanı, görünmeyeni bilen, her şeyin iç yüzünden haberdar olan.

Allah azze ve celle’nin Batın’dır, her şeyde gizlidir, Senden de gizli birşey yoktur. Allah azze ve celle gizlenmeyen batındır. Her şeyin gerçeğinin arkasındaki sırrını bilendir. Varlıkların oluşumunu sağlayan gizlediklerine vakıf olandır. Günahları bağışlayandır. Kimseden korkusu olmayandır. 

Batın hiçbir şey ona uzak olmadığı gibi, her şeye yakın olmasıdır. O’nun için gizli sırlı bir durum söz konusu değildir. O’na hiçbir şey gizli kalmaz. 

Cenab-ı Hakk’ın Batın oluşu bize göredir. Çünkü biz O’nu ancak sıfatlarıyla tanır ve biliriz. Zatını bilmemize imkan yoktur. O’nun varlığını ancak kendisi bilir. Özün özü O’dur, varlığı varlığının içinde gizlidir.

Allah’ın Batın ismini öğrenmemiz sayesinde birçoğumuzun da; sevgi ve samimiyetle, saf ve temiz bir niyetle Allah’a ibadet etmenin sağlanması gerçekleşir. Allah’ın her şeyden daha çok hatta canından bile kendisine daha yakın olduğunu kul bu şekilde anlamış olur.

El-Bâtın esmasının ebced değeri, zikir sayısı:

El-Bâtın esmasının Ebced değeri 62 adettir.(Büyük ebced hesabına göre hesaplanıp zikredilmesi uygun görülmüştür 62 X 62 = 3844)

Zikir saati AY;

zikir günü Pazartesi’dir.

El-Bâtın isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:

El-Bâtın ism-i şerifinin zikrini vird edinip zikrine devam eden kimseye kısa zamanda ilahi keşifler açılır. Kalp gözü açılır, kalbi nurlarla dolar, çok latif ve güzel şeyler seyreder. Manen ve Kalben ferah ve sürur içinde bulunur. Kendisinin gören sever ve her meşru isteği yapılıp yerine gelir. Sözü dinlenir. Sohbeti etkili ve insanlar üzerinde tesirli olur. İstediği konuda rüyada ve uyanık halde iken haberdar olur. Duaları makbul kimselerden olur. 

Her gün, günde üç vakit olmak üzere 33 kere “Ya Batîn” ism-i şerifini zikreden kimseye ilahi keşifler ve nurlar açılır; birtakım ilahi sırlara vakıf olur.

“Ya Batîn” ism-i şerifini her namazdan sonra 62 defa okuyan kimse Her türlü sıkıntıdan ve korktuklarından kurtulur ve güvende olur.

“Ez-Zahir” esması ile birlikte birlikte “Ya Zahiru Ya Batîn” diyerek 62 defa zikreden kimse, şeytanın vesveselerinden kurtulur.

5 vakit namazdan sonra 62 kere “Ya Bâtın celle celâlühû” zikrine devam eden kimsenin duaları kabul olunur, gafletten kurtulur, iç alemi nurlanır.

Her gün 33 kere “Ya Bâtın celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan ilahi sırlara erer, eşyanın hakikatlerine vakıf olur.

Her gün ve gece 6200 kere “Ya Bâtın celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan kimse ilimde, fende, sanatta başarılı olur.

Her gün 100 kere “Ya Zâhir, Ya Bâtın celle celâlühû” ism-i şeriflerini okuyan şeytanın vesveselerinden ve fena, kötü düşüncelerden kurtulur, gönül huzuruna kavuşur.

“Ya Batîn” ism-i şerifini daima zikreden kimsenin kalbine Cenabı Hakk ilham ihsan eder. Bu sayede güzel şeyler müşahede etmeye başlar. 

“Ya Batîn” ism-i şerifini çokça zikredenler korktuklarından emin olurlar. Kalbi ve ruhi huzura erer, kalb alemi genişler. İç alemi nurlanır. Her mahlukat tarafından sevilir ve sayılır. Duası kabul edilir.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın