El-Berr Esması

Bismillahirrahmanirrahim

El Berr Esması

اَلـْبـَـــرُّ

El-Berr Esmasının Anlamı:

El-Berr ismi birçok hadiste geçer. Bütün İslam alimleri bunun Allah’ın isimlerinden biri olduğu üzerinde görüş birliğine varmışlardır. Berr iyilik yapan demektir. Mutlak iyilik sahibi, her iyilik ve güzelliğin kendisinden kaynaklandığı yüce Allah’tır. Her türlü iyilik, ihsan, itaat ve doğruluk anlamlarına da gelmektedir.

El-Berr esması:

Berr; Yarattığı insanlar kendisine isyanda bulunsa dahi onlara iyilikle muamele etmekten ve yapmaktan vazgeçmeyen ve iyiliği kesmeyendir. Kendisinden isteyenlere güzel bağışta bulunan, ibadet edenlere bol sevaplar verendir. Kötülük yapana, iyilik yapan, haksızlık edeni affeden, günah işleyeni bağışlayan, Tevbe edenin tevbesini, özür beyan edenin de özünü kabul edendir.  

Allah’ın Latif ismi ile aynı anlama geldiğini söyleyenler vardır. Kullarına yumuşak davranan onlara kolaylık dileyen zorluk dilemeyen, birçok günahlarını cezalandırmadan bağışlayan, onları  yaptıklarından sorguya çekmeyen, bir iyiliğe on misli ile karşılık veren, buna karşı kötülüğe sadece bir misli ile cezalandıran, niyetlendikleri kötülüğü işlemedikleri müddetçe onlara kötülük yazmayandır. 

Allah kullarına karşı son derece merhametli yumuşak ve şefkatlidir. Onlara hak etmedikleri halde kendi lütfü, ihsanı ve kereminden bol nimetler vererek iyilik de bulunur. Dualarını kabul ederek şükredenlere nimetlerini arttırarak verendir. 

İnsan bu nimetlere şükrederek rabbinin hoşnut olacağı davranışlarda bulunarak ve yasaklarına şiddetle kaçınarak iyi bir kul olmalıdır. Çünkü Allah gizli ve açık olan birçok şeyi bilir bilir ve birçok nimetlerin de sahibidir.

Kul günah işlediği zaman Allah onu gördüğü halde kusurunu örter ek kendisine iyilik yapmaya devam eder eğer Allah dileseydi kusurunu örtmede onu insanlar arasında rezil ederdi bu da Allah CC. Berr isminin bir göstergesidir.

Her mükellef kişi, yüce Allah’ın merhamet ve şefkat sahibi olduğunu, kendi fazlı kereminden tüm insanlara iyilik yaptığını unutmamalıdır. Bu yüzden Allah’a isyan etmeyerek emirlerine uyan iyi bir kul olma gayreti içerisinde olduğunu ve peygamberin izinde gitmesi gerektiğini, Allah’ın dostlarına velilerine, alimlerine itaat edenlere, anne ve babaya iyilik yapmayı bu vesile ile Berr isminden faydalanarak öğrenir. 

Yüce Allah’ın hoşluk ve iyiliğini her yoldan kazanmaya çalışma hususunda gayretli olur onun için sevdiği ve çok hoşlandığı şeyleri onun yolunda bağışlamasını da bu şekilde öğrenmiş olur.

El-Berr Esma’sının Kuranda Geçtiği Ayetler:

“Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz O, iyilik edendir, çok merhametlidir.” Tur:28

«Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı.» Meryem:32

“Ana-babasına çok iyi davranırdı; o, isyankar bir zorba değildi.” Meryem:14

“İyi kimseler, saygıdeğer elçilerin eliyle yazılmıştır.” Abese:15-16

“Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.” Al-i İmran:193

“Muhakkak ki iyiler (Ebrar) nimetlerle dolu olan cennettedirler.” ( İnfitar 13)

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Anlamı düşünülmeden okunan Kuranda hayır yoktur. İlimsiz, cahilce yapılan ibadette de hayır yoktur. Gerçek fakih şu üç özelliğe sahip olan kişidir: İnsanları Allah’ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen, Allah’ın azabından da emin kılmayan, İnsanları Kur’an’dan başka kaynaklara yönlendirmeyen.” 

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“İyilik; ahlak güzelliğidir. Günah ise; kalbini rahatsız eden ve insanların duymasından hoşlanmadığın şeydir.” 

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz rivayetçilerin en kötüleri; yalan rivayet edenlerdir. Yalanın ne ciddisi ne de şakası olur. İnsan çocuğuna söz verip de onu yerine getirmemezlik edemez. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik ise cennete götürür. Yalan da haktan ayrılmaya, haktan ayrılmak ise cehenneme götürür. Gerçek şu ki, doğru sözlü olanlar için; “Doğru söyledi, sözünde durdu” denilir. Yalancılar için ise; “Yalan söyledi, sözünde durmadı” denilir. Kişi doğru söyleye söyleye sonunda Allah katında “Sıddık: Sözü ve işi hep doğru olan, doğruluktan ayrılmayan” olarak yazılır. Yine kişi yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında “Kezzab: Çok yalan söyleyen, işi gücü hep yalan olan kiii” olarak yazılır. Size asıl iftiranın ne olduğunu haber vereyim mi? İnsanların arasını bozmak için söz taşımaktır.” 

El Berr Ebced değeri ve zikir saati:

El-Berr isminin zikri (202) adettir. Zikir saati Zühre,zikir günü Cuma’dır.

Ebced değeri ve zikir saati: EL-BERR isminin zikri (202) adettir. Zikir saati Zühre,zikir günü Cuma’dır.

El-Berr Esma’sının Fazileti ve Faydaları:

EL-BERR isminin zikrine dünyalık elde etmek için bu ismin zikrine devam edilir.Bu ismin zikrine devam eden kimsenin ihtiyaç için düşmanı dahi ayağına kadar gelir.Onun önünde boyun eğer.

Rızık için, bu esma-i zikir ‘El-Berr’ diyerek günde 202 defa okunur.

Her kim,bu ismin zikrine her gün (786) defa okuyup devam ederek vird edinirse,Cenab-ı Hak ona lütuf ve ihsanlarını birbiri ardıca yağdırır.

Faiz yiyen, kumar oynayan, içki içen, zina eden v.b kötü ve haram günahlara düçar olmuş kimseler bu ismi şerife ‘Ya Berr’ diyerek okumaya devam ederlerse günahlarından ve işlediği kötü alışkanlıklardan tövbe eder ve günahlardan uzak durur.

Kara ve deniz seyahatlerinde bu ismin zikrine devam etmek, sağlık, emniyet ve güven sağlar.

Denizde ve karada seyahat ettiğinde bu ismi şerifi ‘Ya Berr’ diyerek okumaya devam eden bir kimse sağlık, sıhhat, güven ve emniyette içinde olur ve herşeyden korunur.

Felçi bir hastaya bu esma-i zikri zikir gününde, zikir saatinde, zikir adedince bu ismi şerifi ‘Ya Berr’ diyerek okunursa hastanın kurtuluşuna sebep olacağını söyleyen havas alimleri mevcuttur.

Her durumda iyilik bulmak için, bu ismi şerif ‘El-Berr’ diyerek günlük 202 defa okunur.

Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında bu ismi şerifi 202 defa ‘Ya Berr’ diyerek okuyanın tevbesi kabul olur.

Bir çocuğuna nazar değmemesi için, bu ismi şerif 7 defa ‘Ya Berr” diyerek okunduğunda nazar ve diğer kötü şeylerden korunur.

Yolculuğa çıkmadan önce, bu ismi şerifi 202 defa ‘Ya Berr’ diyerek okuyan bir kimse sağ salim evine dönüş yapar.

Hasta olan bir kişiye bu esma-i zikri günlük olarak 100 defa ‘Ya Berr’ diyerek okuduğunda o hasta hastalığından şifa bulurak iyileşir.

Tüm mahlukatın şerrinden korunmak için, bu ismi şerif ‘Ya Berr’ diyerek okunmaya devam edilir.

Huyu kötü olan için, bu ismi şerifi günlük 700 defa ‘Ya Berr’ diyerek okunduğunda kötü huyu ve alışkanlıkları da düzelir.

Dünyalık şeylerden elde etmek için, bu ismi şerif ‘El-Berr’ diyerek devam edilirse, makamı ve rütbesi artar. Her istediği şey onun ayağına gelir ve ona karşı boyun eğer.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın