El-Câmi Esması

Bismillahirrahmanirrahim 

El-Câmi : الجامع 

El-Câmi (c.c.) Esma’sının Manası : 

İstediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan, insanları kıyamet günü hesap için toplayan, birbirine benzeyen, benzemeyen veya birbirinin zıddı olan varlıkları bir araya, istediğini istediği şekilde toplayan.

Allah’ın Cami ismi dağınık olan şeyleri toplamak ve insanların toplanması gibi anlamlara gelmektedir. Cami Allah’ın zati ve fiili sıfatları arasında yer alır zati sıfat olarak Cami Allah’ın bütün faziletleri ve güzel nitelikleri kendisinde toplaması ve bunlara sahip olması anlamına gelir. 

Birini seven kalpleri bir araya getiren ve kaynaşmalarını sağlayan O’dur. Ölümden sonra dağılıp yok olan bedenlerin, kemiklerini yapısını ve parçalarını tekrar bir araya getiren, ölümle birbirinden tamamen ayrılan ruh ve bedeni yeniden birleştiren O’dur. Kıyamet günü bütün insanları huzurunda toplayacak zalim ile mazlumu bir araya getirecek olan O’dur. 

İbn-i Kesir cami ismini şöyle açıklar; Allahu Teala kıyamet günü bütün insanları yeniden dirildikten sonra huzurunda toplayacaktır. Sonra aralarında ihtilafa düştükleri şeyler konusunda hüküm verecek ve onları birbirinden ayıracaktır. Herkese dünyada yaptığı iyi veya kötü ameline göre karşılık verecektir. İyilik yapanları cennetle ödüllendirecek kötülük yapanları da cehennemle cezalandırılacaktır.

Her Müslüman Allah’ın “cami” isminin toplayıcı olduğunu bilmesi gerekir. Farklı ve zıt şeyleri dahi bir araya getiren de O’dur. Kainatın tüm varlıklarını bir arada toplayandır. Yeryüzünde yaratılmış olan insanlar fani olup toprak olsalar kıyamette hepsini huzurunda toplayacak olanda O’dur. Bundan hiçbir mümin şüpheye düşmemelidir. 

Cami ismi müminin kendisini toplaması ve rabbine ibadete yönelmesi bütün düşüncesini buna yoğunlaştırması gerekir. Bunun dışında başka uğraşları terk etmesi gerekir. Bazı kullar cami sıfatına sahip olurlar sabırlı ve basiretli takva ve Zühtü bir arada üzerlerinde bulundururlar. Böyle olanlar hak Teala’nın azametini kalpler ile müşahade ederler.

El-Cami Esma’sının Kurandaki İzleri:

Rabbimiz! Doğrusu geleceği şüphe götürmeyen günde, insanları toplayacak olan Sensin. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.” Al-i İmran:9

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Andolsun, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah’ınkinden daha doğru olan?” Nisa:87

“O, size Kitap’da “Allah’ın ayetlerinin inkar edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde, başka bir söze geçmedikçe, onlarla bir arada oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz” diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkları ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.” Nisa: 140

“De ki: “Bunlar, Allah’ın bol nimeti ve rahmetiyledir.” Buna sevinsinler. O, onların topladıklarından daha hayırlıdır.” Yunus:58

“Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür.” Teğabün: 9

“Sûr’a da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir.” (Kehf, 99)

“Ve, onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini  birleştiremezdin, fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. “ (Enfal, 63)

“Bu, ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.” (Mürselat, 38)

El-Câmi esma’sının ebced değeri,zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 114

Zikir günü ; Perşembe

Zikir saati ; Müşteri (Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Toplar damarlar.

Gezegeni : Dünya

El-Cami Esma’sının Fazileti Ve Sırları:

El Cami ism-i şerifi, kayıp bir eşyayı bulmak ve iki kişinin arasında sevgi, birlik ve beraberliğin temini için, “Ya Cami Celle Celalühü” diyerek 114 kere okunur.

El Cami ism-i şerifine devam eden meşru maksatlarına ulaşır.

Dargınları barıştırmak, evini terk edeni getirmek için her gün 12996 kere ” Ya Câmi celle celâlühû ” ism-i şerifi okunup, dua edilirse maksat hasıl olur.

Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil adlı 4 büyük meleğin isimlerinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.

Bir şeyini kaybeden kimse; ”Ya câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, İcma ala dalleti ” diye dua etse kaybettiği şeyi bulur.

El Cami esmasını her gün 118 kez zikreden kişiye sevdiklerinin ve istediklerinin sebep ve vesileleri hasıl olur, aşıkı sevdiğine kavuşturur.

Kavuşmak istediği bir kimsenin niyetine gece 12.996 kez Yâ Câmi esmasını zikreder ve her yüzde bir kere: “Rabbenâ inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd. İcma beyni ve beyne fülânin(kişinin ismi söylenecek) bi hakkı İsmikel Câmi” okur ve buna 7 gün devam edilirse Allah’ın izniyle sevdiğine kavuşur.

El-Cami esmasını vird edinip sürekli hale getiren kimse isteklerine kavuşur.

Bu ismi zikir günlerinde ve saatinde sürekli söyleyen kişi, kimi isterse hizmetine ve etkisine alabilir.

Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez.

67% LikesVS
33% Dislikes

Bir Cevap Yazın