El-Cebbar Esması

Bismillahirrahmanirrahim

El-Cebbar Esması:

Cabbar Allah’ın bir ismi olarak ulaşılmayan erişilemeyen el uzatılamayan ulu ve yüce demektir. Hükümranlık ve üstünlük yücelik manasındadır emrine karşı konulamayan mahlukatı mecbur eden ne isterse istediğini zorla da olsa yaptıran gücü ve kuvveti sınır tanımayan hiç mağlup olmayan anlamına gelir.

El-Cebbar Esma’sının Bilinmesi: 

Zayıfları bulundukları durumdan kurtaran ve kendi uğrunda kırık olan kalpleri düzelten Allah Teâlâ’dır. Buna göre Allah kırıkları iyileştirir. Yoksulları zenginleştirir. Zorda olana her zorluğu kolaylaştırır. Musibete uğrayana güç ve kuvvet vererek sabretmesini ve dayanmasını sağlar. Görevlerini hakkıyla yerine getirdiğinde bu musibet nedeniyle ona büyük ecirler verir. Ululuk ve yüceliğine içtenlikle boyun eğenlerin kalplerine özel bir mutluluk ve ferahlık verir. Kendisini gönülden sevenlerin kalplerine çeşitli feyizler, ilhamlar, kerametler ve imani haller verir. Kendisi için kırık olan gönülleri çabuk tedavi eder. Dua eden bir kimse: “Ey Allah’ım! Beni düzelt” diyerek dua ettiğinde, onun halini düzeltir. Çünkü bu düzeltme, kula yarar sağlayacak ve onu, sıkıntı veren bütün eziyetlerden kurtaracaktır.

Yüce Allah, mutlak üstün bir varlıktır. Her şey Onun mutlak üstünlüğünü kabul etmiş ve O’na boyun eğmiştir.

Allah, her şeyden yücedir. O, bütün varlıklardan üstün ve yücedir. Hiçbir eksiği yoktur.Hiçbir kimseye benzemez. O, her kötülükten uzaktır. Onun bir eşi, benzeri veya zıddı yoktur. Özellik ve haklarında O’na ortak olan yoktur.

El-Cebbar Esmasının Ebced Değeri, Zikir Sayısı, günü: 

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 206

Zikir günü ; Salı.

Zikir saati ; Merih (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir) : Sol göğüs, Akciğer, Omurga, atardamarlar ve guatr.

Gezegeni : Mars.

Hangi burç üzerinde etkili : Koç.

El-Cebbar İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

Dediler ki: “Ey Musa! O (dediğin) topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça, biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa, biz de gireriz.” Maide:22

“İşte Ad kavmi! Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular!” Hûd:59

“Peygamberler, Allah’tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı.” İbrahim:15

“Ana-babasına çok iyi davranırdı; o, isyankar bir zorba değildi.” Meryem:14 

“Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.”Meryem: 32

“Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız.” Şuarâ: 130

“Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, “Ey Musa! Dün birini öldürdüğün gibi, beni de öldürmek mi istiyorsun. Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun” dedi.” Kasas:19 

“Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın, Allah’ın ayetleri hakkında tartışan kimselerdir. Bu ise Allah katında ve iman edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. Allah, her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler.” Mu’min:35

“Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur’an ile öğüt ver.” Kaf :45 

“O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allahtır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allahtır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.” Haşr:23  

Cebbar Esma’sının Faydaları Ve Sırları:

Eksik olan bir şeyin tamamlanması için : El- Cebbar

Her gün 206 kere ” Ya Cebbar celle celâlühû ” zikrine devam eden herkes tarafından sevilir, her yerde sözü geçer.

Her gün 296 kere ” Ya Melik, Ya Cebbar celle celâlühû ” zikrine devam eden, her işinde başarılı olur.

Her gün 1306 kere ” Ya Cebbar, Ya Zeü’l-Celâli Ve’l-İkrâm celle celâlühû ” zikrine devam edenin rızk ve kısmet kapıları açılır.

Zalimin zulmünden kurtulmak isteyen bir kaç gün içinde 42436 kere ” Ya Cebbar celle celâlühû ” derse maksadı hasıl olur.

Her gün 824 kere ” Ya Cebbar celle celâlühû ” zikrine devam edenlere, düşmanları kötülük yapamaz.

Zalimler, münafıklar ve yalancılar üzerine okunursa insanlara uğraşmaya fırsat bulamazlar.

Bu ismi vird edinen kimsenin emir ve isteklerine karşı konulmaz.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın